Асабісты кабінет

“Роднае слова” 8/2019

Літаратура і час

Шамякіна Таццяна. Рэгіянальныя асаблівасці пейзажу ў аповесцях Івана Шамякіна 3

Шаладонаў Ігар. Аповесць-казка “Сярэбраная табакерка” Змітрака Бядулі як жанравы варыянт у пошуку культурнага коду нацыі 7

Божка Таццяна. Канцэпцыя ўзаемадзеяння фунеральнага панегірыка і штодзённасці Беларусі XVII ст. 10

Альшэўская Ганна. Антрапаморфныя, зааморфныя і фітаморфныя рэпрэзентацыі вобраза Беларусі ў літаратуры 15

Лешчанка Лідзія. Канцэпт “чорны кот” у літаратуры ЗША і Беларусі перыяду станаўлення рамантызму: Паводле твораў Эдгара По і Яна Баршчэўскага 19

Хаецкая Аксана. Агульнае і асаблівае ў творчых канцэпцыях амерыканскіх паэтаў XIX ст. 23

 

Мовы рысы непаўторныя

Кулеш Ганна. Дыскусійныя праблемы перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай мовы 26

Садоўская Анжаліка, Пыхалава Дар’я. Катэгорыя сталасці і яе асэнсаванне ў моўнай карціне свету беларусаў 30

Пятрова Наталля. Семантычная характарыстыка рэлігійнай лексікі: На матэрыяле рамана “Залатая жрыца Ашвінаў” Вольгі Іпатавай 34

Багамольнікава Наталля. Аналіз састаўных і складаных тапонімаў у лексіка-семантычным аспекце 37

Каўрус Алесь. Заўважанні: запрыкмечаныя словы, формы. Працяг 40

Валатоўская Ніна. Назвы хлеба і іншых вырабаў з мукі ў беларускіх і ўкраінскіх фразеалагізмах 43

Галай Вольга. Запазычаная лексіка ў рамане “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча 46

 

Методыка і вопыт

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Дні пісьменства і культуры: З вопыту работы 49

Харкевіч Іна. “Камень ля вёскі Камень” Казіміра Камейшы: Урок беларускай літаратуры (VI клас) 53

 

Калі закончыўся ўрок

Кажанеўская Алена. Старажытны горад над Шчараю: Вусны часопіс (VІІІ – ХІ класы) 55

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. “На пачатку было Слова…”: Сцэнар літаратурна-музычнай кампазіцыі 58

Зубко Аліна. З родным словам круглы год: Інтэлектуальная гульня 61

Казлоўская Ірэна. Літаратурная краіна: Конкурс для вучняў (VIII – X класы) 64

Кісель Ірына. Францыск Скарына – асветнік, вучоны і першадрукар: Гасцёўня з конкурснай праграмай 67

Ванёнак Валянціна. Кірмаш вуснай народнай творчасці: Выхаваўчая гадзіна (V клас) 71

 

Нацыянальная і сусветная культура

Ленсу Якаў. Жаночая і мужчынская зоны беларускага народнага жытла ў святле сусветных культурных традыцый 73

Сурмачэўскі Ігар. Тутэйшая Палесціна шклоўскага ювеліра 76

Непачаловіч Ала. Палатняны шлях: Аднаўленне і раз­віццё мастацкіх традыцый беларускай вышыўкі 82

Гаўрылава Ала. Вытокі кампаратывізму ў беларускім мастацтвазнаўстве 85

Шкор Лідзія. Полісемантызм вобраза Барбары ў мюзікле “У замку Радзівілаў, або Гісторыя вечнага кахання” Ганны Казловай 88

Сцяжко Наталля. Свет мастака вачыма дакументаліста: Фільм “Summa” рэжысёра Андрэя Куцілы 92

Высоцкая Надзея. Успамінаючы любімую выкладчыцу і сябра: Да 100-годдзя з дня нараджэння мастацт­вазнаўцы Цэцыліі Несельштраус 94

 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (22, 45, 48).

Крыжаванка. Целеш Л. Жыве ў Слоніме беларускае слова (96).