Асабісты кабінет

“Роднае слова” 5/2019

Літаратура і час

Бярозка Аляксандр. “Клянуся i сведчу”: спавядальная проза Сяргея Грахоўскага 3

Адамовіч Надзея, Карпечына Таццяна. “Чароўная дама ці рыцар у спадніцы?”: Вобраз жанчыны ў паэзіі і прозе Людмілы Рублеўскай. Заканчэнне 8

Вараб’ёва Людміла. “І вечная мелодыя кахання…”: Асноўныя матывы лірыкі Зоі Падліпскай 13

Мельнікава Анжэла. Некаторыя аспекты вывучэння нацыянальнага праз прызму мастацкай літаратуры 19

Стэльмах Алена. Вобраз малой радзімы ў сучаснай беларускай літаратуры 22

 

Мовы рысы непаўторныя

Каўрус Алесь. Скланяць ці не скланяць жаночыя прозвішчы на ()?: Папытаемся ў Пятра Жаўняровіча і падумаем самі 25

Гапоненка Ірына. Імёны па бацьку ў беларускай антрапанімічнай сістэме. Заканчэнне 28

Трухан Тамара. Намінацыі вялікіх гадавых свят у гаворках Палесся 32

Лушчынская Вольга. Дыскурсны аналіз у моўнай адукацыі 34

Лобань Наталля, Зюль Таццяна. Назвы беларускіх музычных гуртоў: Этымалагічны, структурна-семантычны, лінгвакультуралагічны аспекты 38

Пяткевіч Вікторыя. Беларускі “голас” у замежным радыёэфіры: Як ствараўся медыявобраз дзяржавы ў перыяд станаўлення незалежнасці (90-я гг. ХХ ст.) 41

Буцько Алена. Беларуска-французскія фразеалагічныя аналагі: На матэрыяле адзінак са значэннем адмоўнага псіхалагічнага і эмацыйнага ўздзеяння 44

 

Методыка і вопыт

Валочка Ганна. Асаблівасці навучання беларускай мове кітайскіх студэнтаў: Пачатковы этап 49

Юсцінская Гюльнара. Літаратурацэнтрычныя інтэрнэт-праекты – кампанент краязнаўчай працы ў ­школе 54

Армонік Сяргей. Каштоўнасныя гуманітарныя асновы беларускай мовы і культуры: Педагагічны праект 58

Собаль Любоў. Разнастайнасць творчых індывідуальнасцей у сучаснай беларускай паэзіі: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 60

Давыдава Галіна. Тэставыя заданні па беларускай мове: Марфалогія і арфаграфія 61

Арцямёнак Генадзь, Варановіч Валерый, Воюш Інга, Зіманскі Вадзім, Караткевіч Вячаслаў, Ра­дзе­віч Аляксандр. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэс­публіканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год 64

Казека Ала. Лінгвістычны батл: Урок беларускай мовы (V клас) 67

 

Калі закончыўся ўрок

Саланевіч Ганна. Вандроўка па родным краі: Пазакласнае мерапрыемства (IV – V класы) 69

Бярдзюк Валянціна, Лукіна Алена. Жыцця непаўторная кніга: Літаратурна-музычная кампазіцыя па творчасці Канстанціна Цыбульскага (V – ІX класы) 72

 

Нацыянальная і сусветная культура

Болбас Валерый. Выхаваўчы патэнцыял песень палешукоў з-пад Пінска: Гартаючы зборнік Васіля Шапялевіча 75

Шэйпа Святлана. “Кароткі нарыс упадку касцельнай музыкі…” Антонія Мілера – помнік музычнай думкі Беларусі ХІХ ст. Заканчэнне 79

Шчаўлінскі Мікалай. Беларускае тэатральнае жыццё ва ўмовах Першай сусветнай вайны (1914 – 1918) 82

Галубовіч Аляксандра. Экслібрысы з калекцыі Генадзя Галубовіча 85

Казакова Ірына. Некаторыя кітайскія абрады і звычаі восеньска-зімовага перыяду 87

Верамейчук Дар’я. Канцэртна-фiларманiчная дзейнасць горада Брэста: гiсторыя i сучаснасць. Заканчэнне 91

 

Паэтычная старонка. Падліпская З. На крыжы, Салёнае мора (14), Малюся зорам (15); Кірэенка К. Каня (65); Цыбульскі К. Апошні журавель, Сказ пра ката (73), Я плыву да цябе, Пачынаецца ў паэзію дарога (74).

Крытыка і бібліяграфія. Ляшчынская В. Новы фразеалагічны слоўнік: Пра “Чэшска-беларускі слоўнік” І. Каліты (47).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Два лёсы шахматыстаў-вая­роў (95).

Увага! Конкурс! (57, 59).

Умовы апублікавання дысертацыйных даследаванняў (84).