Асабісты кабінет

"Роднае слова" 10/2019

Літаратура і час

Навасельцава Ганна. Мастацкае асэнсаванне малой радзімы ў раманах Георгія Марчука 3

Гурская Алена. Агмень беларускасці: ідэйна-вобразныя дамінанты паэзіі Анатоля Сыса 7

Бароўская Ірына. “…Ёсць на нябёсах песні і прадвесні!”: Песенная лірыка Анатоля Сыса 11

Драбеня Фёдар. Сувязі традыцыйнага і эксперыментальнага ў беларускай драматургіі пра сучаснасць 13

Фіцнер Таццяна. Праблематызацыя жаночай экзістэнцыі ў рамане “Садомская яблыня” Алены Брава 17

Пятроўская Таццяна. Памежны вобраз настаўніка ў падлеткавых аповесцях Валерыя Гапеева 20

Лапцёнак Ірына. Адметнасць працэсу асваення літаратурнай спадчыны Сяргея Ясеніна ў беларускіх перакладах  24

 

Мовы рысы непаўторныя

Гапоненка Ірына. Спецыфіка жаночага іменавання 27

Кураш Сяргей. Метафара: мастацкі сродак? вобраз? канцэпт? 31

Самуйлік Яраслаў. Тэрытарыяльна-моўны статус гаворкі вёскі Сакалоўка Пінскага раёна: Вынікі лінгвагеаграфічнага вывучэння 35

Кахновіч Надзея. Семантычнае поле “гонар” у ранніх беларускіх перакладах “Пана Тадэвуша” Адама Міцкевіча 38

Каўрус Алесь. Заўважанні: запрыкмечаныя словы, формы. Працяг. 42

Трухан Тамара. Анамастычнае выданне Магілёўшчыны як крыніца мікратапонімаў для Зводнага слоўніка беларускіх народных гаворак 46

Бунько Наталля, Дрозд Кірыл. Сфера ядзернай бяспекі: Прафесійная лексіка 48

 

Методыка і вопыт

Ганчарэнка Кацярына. Тыповыя мадэлі кіравання з прыназоўнікамі ў беларускай мове: Дынаміка нормы. Заканчэнне. 51

Салодкая Жанна. Загадкі: Урок беларускай літаратуры (V клас) 54

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Просты сказ 57

Есіс Яўген. Казка “Нямоглы бацька” Уладзіміра Караткевіча. Выкрыццё закону карысці: Урок беларускай літаратуры (V клас) 64

Навумчык Мікалай. Тэматычныя крыжаванкі 67

 

Калі закончыўся ўрок

Кісель Ірына. “Гавары роднай мовай маёй…”: да 100-годдзя з дня нараджэння Авяр’яна Дзеружын­скага: Літаратурная гасцёўня з конкурснай праграмай (IV–V класы) 70

 

Нацыянальная і сусветная культура

Сурмачэўскі Ігар. Віватовы келіх Ксаверыя Браніц­кага 75

Благуцін Генадзь. Студыя Барыса Бяляева: гісторыя і метадалогія 81

Сцяжко Наталля. Першая беларуская роуд-муві стужка: Фільм “Апошні хлеб” 86

Ільчанка Сяргей. Гісторыя аднаго дэвіза 88

Мэн Янь. Уплыў тэатра “Улань-цятэ” на сцэнічнае мастацтва Унутранай Манголіі 92

 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (34, 95).

Дыдактычны матэрыял. Бурвін Л. Афарыстыка Ніла Гілевіча. Працяг (73).

Грані супрацоўніцтва. Валодзіна Т. Школьны і дзіцячы фальклор Беларусі (74).

Патрабаванні да афрмлення матэрыялаў (6).

Крыжаванка. Целеш Л. Кастрычніцкія замалёўкі (96).