Асабісты кабінет

"Роднае слова" 3/2019

Літаратура і час

Шматкова Ірына. “Жанчына без жаноцкай долі…”: Жыццёвы і творчы шлях Еўдакіі Лось 3

Бароўка Ванда. Кветкі ў вобразнай палітры паэзіі Еўдакіі Лось: інтэнцыі і тэндэнцыі 8

Сабуць Аліна. “Жыў беларус – і будзе жыць!”: Купалавым шляхам жыцця 12

Максімовіч Валерый. Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага праз прызму экзістэнцыйнай свядомасці. Заканчэнне 14

Пісьмянкова Таццяна, Марозава Ганна, Неверава Анастасія. Прасторава-часавыя і рэчыўныя вобразы-сімвалы ў паэзіі Алеся Пісьмянкова. Заканчэнне 20

 

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Граматычная спадчына прафесара Аркадзя Наркевіча: Пра назоўнік, адну марфалагічную форму і сталенне вучонага 27

Крофта Ганна. Полісемія вытворных агентываў у беларускай мове 32

Назаранка Юлія. Аўтарскія выслоўі: спроба агульнай тыпалогіі: На матэрыяле твораў Якуба Коласа. Заканчэнне 35

Леўчанка Наталля. Экстралінгвістычныя крыніцы анамастычных фразеалагізмаў беларускай мовы. Заканчэнне 38

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг 41

Цяслюк Наталля. Педагог і лексікограф Ігнат Касовіч 45

Бунько Наталля. Адзенне і рыштунак пажарных-выратавальнікаў: Прафесійная лексіка 49

 

Методыка і вопыт

Пятрова Наталля. Навучанне ў межах курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”: Транспартная дзейнасць. Заканчэнне 50

Мазур Тамара. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі: Урок беларускай мовы (IX клас) 56

Машканава Святлана. Кампетэнтнасны падыход: Дыдактычны матэрыял па беларускай мове (VIII клас) 58

Бурвін Людміла, Арцямёнак Генадзь, Варановіч Валерый, Воюш Інга, Зіманскі Вадзім, Караткевіч Вячаслаў, Радзевіч Аляксандр. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год 61

 

Калі закончыўся ўрок

Кісель Ірына. Перлы роднай зямлі: Літаратурная гасцёўня да 85-годдзя Кастуся Цвіркі (VI – VII класы) 65

Шагойка Лідзія. Прыйдзі, вясна-красна!: Сцэнарый свята “Гуканне вясны” (ІV – V класы) 67

Падстаўленка Віталь. “Каб хвалі сапраўднай паэзіі лёгка ў душы плылі…”: Літаратурны батл (VII клас) 70

 

Нацыянальная і сусветная культура

Коўрык Аксана. Да пытання аб паходжанні медальённых кампазіцый маляваных дываноў Язэпа Драз­довіча 72

Сурмачэўскі Ігар. Дзісенская Адзігітрыя. Яраслаўскі след. Працяг 76

Крымоўскі Зміцер. Янка Хвораст: ад філалогіі да танцаў. Заканчэнне 80

Сцяжко Наталля. “Ваўкі”: Старонкі айчыннага кінамастацтва 85

Шкор Лідзія. Мастацкае асэнсаванне прасторы штодзённасці ў творчасці Людмілы Шчамялёвай 86

Не Вэй. Спецыфіка ранняга этапу развіцця кітайскай і беларускай кінамузыкі ў кантэксце сусветных тэндэнцый 90

 

Паэтычная старонка. Лось Е. “У кожным імгненні паэзія ёсць…”, Лесу (7). Пісьмянкоў А. Званар, Прабачэнне (22). Бара­вікова Р. “Казаў мудрэц: яно – і нараканне…”, Зуёнак В. “Ноч весняю мембранаю трымціць…”, Падліпская З. “Галінкі сонечнай мімозы…” (26). Грахоўскі С. Патрэбен чалавеку чалавек (62).

Віншуем з юбілеем! Эрудыцыя і элегантнасць беларускага літаратуразнаўства – Анжэла Мельнікава (25).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (31, 44, 48).

Дыдактычны матэрыял. Бурвін Л. Афарыстыка Ніла Гілевіча. Працяг (64).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Першыя шахматысткі Беларусі (94).

Песню бярыце з сабою. Пецюкевіч У., Даўгалёў Д. Мая князёўна: З араторыі “Зорка Палын” (96).