Асабісты кабінет

"Роднае слова" 11/2019

Літаратура і час

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Рамантыка-рэвалюцыйная героіка апавяданняў Міхася Лынькова: Да 120-годдзя з дня нараджэння 3

Кохан Таццяна. “Я ў думках лячу зноў да роднага краю…”: Вобраз малой радзімы ў творчасці Яна ­Чачота 7

Жыбуль Віктар. Адам Бабарэка і яго картатэка 11

Мельнікава Анжэла. Вывучэнне нацыянальнай спецыфікі беларускай літаратуры ў першай трэці XX ст.  13

Дакукін Аляксандр. “А потым далей чым шчасце – мяне пакаштуе снег”: Спецыфіка інтымнай лірыкі Алеся Разанава 17

Брыль Антон Францішак. “Паненская гара”: Невядомы штучны твор XIX ст. cярод мсціжскіх фальклорных запісаў Аляксандра Гануса 20

Казлоўскі Руслан, Бялятка Кірыл. Паняцце стыль: Тэрміналагічны аналіз 23

 

Мовы рысы непаўторныя

Леўчанка Наталля. Семантыка ўласнага імя ў складзе фразеалагізмаў 26

Абабурка Мікола, Ячмянёва Ірына. Фразеалогія і парэміялогія ў рамане “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча: Па-беларуску і ў перакладзе на рускую мову 31

Пятрова Наталля. Рэлігіёнімы ў рамане “Залатая жрыца Ашвінаў” Вольгі Іпатавай: паходжанне, асаблівасці функцыянавання 34

Жызнеўская Вольга. Традыцыйны стэрэатып дзіцяці ў беларускай моўнай карціне свету 37

Антанюк-Пруто Марына. Лацінскія асновы лексікі міжнароднага права 40

Каўрус Алесь. Па шляху спасціжэння мовы і літаратурных нормаў  42

Макарэвіч Аляксандр. Гадзіннік і зэгар: З гісторыі слоў 45

Прыгодзіч Мікалай. І старое пісьмо скрозь вякі загаворыць…: З нагоды факсімільнага выдання “Аповесці пра Трышчана” 47

Шапран Наталля. Пачэсны шлях служэння роднаму слову: Інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа – 90 50

 

Методыка і вопыт

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Мова: гісторыя і сучаснасць: Граматычныя катэгорыі стараславянскага і беларускага назоўніка  51

Літвінчык Святлана. Займеннік як часціна мовы: Урок беларускай мовы (VI клас) 55

Лязенка Алена. Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку: Урок беларускай мовы (V клас) 59

Давыдава Галіна. Фанетыка. Графіка. Арфаэпія. Акцэнталогія: Тэставыя заданні 61

Навумчык Мікалай. Верш “Жураўлі на Палессе ляцяць”. Алесь Ставер: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 63

Прохарава Ала. “Дзяльба кабанчыка”. Віктар Карамазаў: Урок беларускай літаратуры (VIII клас)  66

 

Калі закончыўся ўрок

“Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…”: Вынікі конкурсу навукова-даследчых работ 69

Лягушына Ірына. “Зямля бацькоў – мая зямля…”: Сцэнарый свята 71

 

Нацыянальная і сусветная культура

Палунін Цімафей. Парадныя даспехі – гістарычны кантэкст 74

Благуцін Генадзь. Студыя Барыса Бяляева: гісторыя і метадалогія. Заканчэнне. 78

Гаўрылава Славіна. Краязнаўчыя музеі Беларусі: Рэпрэзентацыя сучаснасці ў экспазіцыях і “музейны” час 84

Сяльчонак Алена. Гнастычныя топасы ў ідэйна-гістарычнай драме нямецкага грамадскага жыцця першай паловы ХХ ст. 88

Цзыцзян Бай. Фільм “Разборкі ў стылі кунг-фу”: Спецыфіка асэнсавання музычных вобразаў 91

 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (25, 30, 36, 41).

Дыдактычны матэрыял. Каваленка Н. Беларуская мова: Займальны матэрыял. Заканчэнне (68).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Шахматная тэма “Ладдзі Роспачы” ў сусветным кантэксце (95).

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (58).