Асабісты кабінет

“Роднае слова” 2/2019

Капылоў Ігар, Падліпская Зоя. “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…”: Конкурс да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа  3

Палажэнне аб Конкурсе навукова-даследчых работ “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…” (Да 90-гадовага юбілею Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі)  5

 

Літаратура і час

Ганчар Святлана. “Жаночае пытанне” ў творчасці Элізы Ажэшкі: На прыкладзе аповесці “Хам”  8

Максімовіч Валерый. Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага праз прызму экзістэнцыйнай свядомасці  13

Траццяк Зоя. Вайна і бежанства: матывы прозы Максіма Гарэцкага ў інтэрпрэтацыі Віктара Карамазава  16

Пісьмянкова Таццяна, Марозава Ганна, Неверава Анастасія. Прасторава-часавыя і рэчыўныя вобразы-сімвалы ў паэзіі Алеся Пісьмянкова   19

Карпечына Таццяна.  Ідэйна-філасофскі сэнс смерці ў творах Васіля Быкава   24

Лешчанка Лідзія. Пошукі эквіваленту: беларускія ўстойлівыя адзінкі ў англійскім перакладзе твораў Івана Шамякіна  28

 

Мовы рысы непаўторныя

Багамолава Алена. Лінгвістычнае дэкадзіраванне драматургічнага тэксту: П’еса “Страсці па Аўдзею” Уладзіміра Бутрамеева  32

Назаранка Юлія. Аўтарскія выслоўі: спроба агульнай тыпалогіі: На матэрыяле твораў Якуба Коласа  36

Рыжковіч Ганна. Развіццё лінгвістычнай думкі аб прыназоўніку  39

Леўчанка Наталля. Экстралінгвістычныя крыніцы анамастычных фразеалагізмаў беларускай мовы  42

Герцаў Віталь. Стылістычныя асаблівасці сучаснай вячэрняй прэсы Беларусі   46

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг.  49

Макарэвіч Аляксандр. Лозунг, пароль: З гісторыі слоў  54

 

Методыка і вопыт

Міцкевіч Тамара. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Назоўнік”: Урок беларускай мовы (VI клас)  55

Кашко Вольга. Падагульненне па тэме “Бяззлучнікавы складаны сказ”: Інтэграваны ўрок беларускай мовы (ІХ клас)  59

Кошчыц Святлана. Вялікі свет малых Куранёў: раман “Людзі на балоце” Івана Мележа: Урок беларускай літаратуры (Х клас)  61

 

Калі закончыўся ўрок

Пашалюк Таццяна. Які ж гэта цуд – беларуская мова!: Вусны часопіс (V клас)  64

Захарчук Ірына. Таямніцы вясковай хаты: Спаборніцтва эрудытаў (VIII – XI класы)  67

Шырвель Алена. Кахаць – значыць жыць: Паэтычная гасцёўня (Х – ХІ класы)   72

 

Нацыянальная і сусветная культура

Габрусь Тамара. Сапраўднае – па-за часам: Трыумф традыцыйнай эстэтыкі беларускага храмабудаў­ніцтва  76

Сурмачэўскі Ігар. Дзісенская Адзігітрыя. Яраслаўскі след   80

Ленсу Якаў. Вытворчаснасць пачыналася ў Беларусі: Да 100-годдзя Віцебскай мастацкай школы. Закан­чэнне  85

Крымоўскі Зміцер. Янка Хвораст: ад філалогіі да танцаў  89

Шырма Юліяна. Музычны матэрыял у кантэксце фонасферы спектакляў сучаснага тэатра лялек Беларусі  93

 

Паэтычная старонка. Пісьмянкоў А. Там (20). Бензярук Р. Беларускі дудар. Акопы. Год 2013-ы. Караткевіч у Брэсце. На станцыі Коласава. На вуліцы Крачкоўскага (72, 73).

Віншуем з юбілеем! Стваральнік новай беларускай міфалогіі Пятро Васючэнка (23).

Літаратурны ветразь. “І колькі кніг яшчэ падорыць людзям!”: Паэтычнае слова Расціслава Бензерука (74).

In memoriam. Шматгалосае рэха перакладаў збяднела: не стала Васіля Сёмухі (31).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (38, 53).

Дыдактычны матэрыял. Бурвін Л. Афарыстыка Ніла Гілевіча. Працяг (58). Казлоўская І. Літаратурная віктарына: Мікола Мятліцкі (73).

Крыжаванка. Целеш Л. “І кружыцца планета Куляшова”: Да 105-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова (96).