Асабісты кабінет

“Роднае слова” 6/2019

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Зборнік “Рунь” Максіма Гарэцкага як адмысловы мастацкі праект: Да 100-годдзя выхаду 3

Ярмоленка Алена. Драма адзіноты ў аповесці “У чым яго крыўда?” Максіма Гарэцкага 7

Шапран Наталля. “Сваім унукам я накажу чытаць вас”: Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава 10

Траццяк Зоя. Пошукі Бацькаўшчыны ў ваеннай прозе Кузьмы Чорнага 14

Жыбуль Віктар. “Я помню міг той незабытны…”: Творы Аляксандра Пушкіна ў перакладчыцкай спадчыне Юльяна Дрэйзіна 18

Кузьміч Наталля. Інтэрмедыяльная спецыфіка апавяданняў Галіны Багданавай 23

Ламм Марыя. Экзістэнцыйныя выбары беларускай літаратуры [агляд манаграфіі Людмілы Сіньковай] 26

Коўшык Марыя. “Я словы сыплю, як з сявенькі…”: Простыя і шчырыя вершы Пятра Купы 29

 

Мовы рысы непаўторныя

Міхалевіч Алена. Моўна-выяўленчыя сродкі рэалізацыі аўтарскай задумы ў аповесці “Сотнікаў” Васіля Быкава 30

Жызнеўская Вольга. Традыцыйны стэрэатып бацькі ў беларускай моўнай карціне свету 34

Лобань Наталля, Рагілевіч Алена. “Душу ўздымае духоўна жаночы абраз”: Канатонімы з нацыянальна-культурным кампанентам  37

Канцавая Марыя. Спосабы ўвядзення рэгіянальных кампанентаў у мастацкі тэкст: На матэрыяле твораў пісьменнікаў Усходняга Палесся 41

Каўрус Алесь. Заўважанні: запрыкмечаныя словы, формы 44

Міхайлаў Павел. Каштоўны набытак аматарскай лексікаграфіі: Пра словазбор Раі Крывальцэвіч 46

Макарэвіч Аляксандр. Паперня: З гісторыі слоў 48

Прыгодзіч Мікалай, Прыгодзіч Алена. Змешанае беларуска-рускае маўленне ў святле сацыялінгвістычнага вымярэння: Манаграфія пра “трасянку” 50

 

Методыка і вопыт

Капцюг Ірына. Прафесійная лексіка: Інтэрактыўныя метады выкладання 53

Мянькоў Юры. “Свае” і “чужыя” ў аповесці “Знак бяды” Васіля Быкава: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 56

Асіпук Ганна. Праблема маральнага выбару на вайне ў аповесці “Жураўліны крык” Васіля Быкава: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 60

Есіс Яўген. Апавяданне “Незагойная рана” Васіля Быкава: Тэматычны кантроль (VIІ клас) 63

Гардзей Наталля, Чайкова Святлана. Дыягнастычны тэст 65

 

Калі закончыўся ўрок

Кавальчук Тэрэза. Пісаў ён праўду пра мужнасць беларусаў: Літаратурная гадзіна па творчасці Васіля Быкава (ІХ – ХІ класы) 70

Кулікоўская Валянціна, Карэўка Валянціна. “Адсюль вядуць мяне вытокі…”: Літаратурна-музычная вечарына па творчасці Таісы Трафімавай і Зоі Падліпскай (V – XI класы) 73

 

Нацыянальная і сусветная культура

Сурмачэўскі Ігар. Збаўца на гаўбцы: Гісторыя іконы “Хрыстос Уседзяржыцель (Пантакратар)” з Дзісны......... 77

Кур’яновіч Юры. Лошыцкая сядзіба: рэкамендацыя Янкі Купалы яе кіраўніку 81

Сакалова Вольга. Фарміраванне гістарычных вобразаў у культурнай прасторы беларускага горада 84

Вальчук Алена. Роля Кракава ў развіцці беларуска-польскіх культурна-літаратурных узаемасувязей ХV – ХVI cтст. 88

Станкевіч Дзяніс. Каштоўнасць як аб’ект даследаванняў беларускіх навукоўцаў у кантэксце сусветнай аксіялагічнай думкі 91

 

Паэтычная старонка. Пушкін А. Анчар, “Радзей нясуцца хмаркі лёткай чарадой…”, Ноч, На ўзгорках Грузіі, Грузінская песьня, Я помню міг той незабытны (21), Юнак і дзяўчына, Заздраўны келіх, Вязень, “Калі з чужыны ў край свой родны…”, Вертаград (22, пер. на бел. Ю. Дрэйзін). Шніп В. Здрада (61). Трафімава Т. Адна зямля, Шчаслівая, Хутарок маленства (73). Падліпская З. Случчыне (74), Любоў і малітва (76).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (36, 40, 52).

Дыдактычны матэрыял. Бурвін Л. Афарыстыка Ніла Гілевіча. Працяг (68).

In memoriam. Памяці Марыі Антонаўны Кныш (69).

Крыжаванка. Карпыза І. Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава (96).