Асабісты кабінет

Да 140-годдзя Якуба Коласа

Жыбуль Віктар. “…Харашэйшага горада і на свеце няма”: Мінскія рэаліі ў прозе Якуба Коласа (3)

Міцкевіч Васіліна, Наважылава Вольга. “Служыць народу – вялікае шчасце”: Якуб Колас – дэпутат (7)

Трус Мікола. Пункт адліку – Цхалтуба: старонкі міжнацыянальных літаратурных, навуковых сувязей ХХ ст. (11)

Хоміч Таццяна. Творчыя ўзаемадачыненні Юрыя Бярозкі з “Узвышшам” [На пачатку коласазнаўства] (14)

Сінькова Людміла. Палеміка 2000–2010-х гг. пра паэму “Новая зямля” Якуба Коласа (17)

Шаладонаў Ігар. Нацыянальная самаідэнтыфікацыя беларуса ў аповесці “Дрыгва” Якуба Коласа (20)

Стасюк Уладзімір. Вобраз музыканта-вундэркінда ў паэме “Сымон-музыка” Якуба Коласа і рамане “Прэлюдыі” Пера Хультберга (23)

Крук Барыс. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў паэме “Новая зямля” Якуба Коласа (28)

Бубновіч Іна, Сіплівеня Жанна. Лінгваметадычны аспект вывучэння анамастыкону ў творах Якуба Коласа (31)

Шандроха Нона. Коласаўская “Методыка роднай мовы” ў кантэксце падрыхтоўкі студэнта-філолага: Метадычны і рытарычны аспекты (36)