Асабісты кабінет

Да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча

Мацюхіна Таццяна. Спецыфіка ўспрымання творчай спадчыны Максіма Багдановіча ў працах крытыка Антона Луцкевіча (3)

Дзядова Алена, Кукуць Таццяна. Інтэртэкстуаль­насць паэтычных твораў Максіма Багдановіча (5)

Шарапава Алена, Караткевіч Вячаслаў. “Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны, як наша зямля…”: Максім Багдановіч як сімвал Беларусі: Праектная дзейнасць (Х клас) (9)

Барздова Вольга. Выкарыстанне электронных рэсурсаў пры вывучэнні жыцця і творчасці Максіма Багдановіча ў школе (12)

Кажура Віктар. Сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі: Урок беларускай мовы на матэрыяле зборніка вершаў “Вянок” Максіма Багдановіча (ХІ клас) (14)

Есіс Яўген. Санет як класічная (цвёрдая) форма верша. Максім Багдановіч. “Санет” (“Замёрзла ноччу шпаркая крыніца…”): Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (17)

Харкевіч Іна. Максім Багдановіч. “Раманс”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (21)

Казека Ала. Максім Багдановіч. “Зімой”: Урок беларускай літаратуры (V клас) (23)

Даўгулёва Ірына. Лірыка Максіма Багдановіча: Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні (V–VІІІ класы) (25)

Рапінчук Алена. Музей Максіма Багдановіча: Інтэрактыўныя формы работы (27)

Падстаўленка Віталь. Душа Максіма Багдановіча: Літаратурна-музычная кампазіцыя (28)

Лойша Таццяна. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча: Інтэлектуальная гульня (VII–IX класы) (30)

Петрашкевіч Марына. Нязгасная зорка Максіма Багдановіча: Гульня для старшакласнікаў. Заканчэнне. (32)