Асабісты кабінет

Літаратура і час

Фіцнер Таццяна. Увасабленне тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў лірыцы Яўгеніі Янішчыц (3)

Шаладонава Жанна. Тэма авіяцыі ў паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа ў культурна-гістарычным кантэксце 1930-х гг. (7)

Траццяк Зоя. Мастацкая канцэпцыя вайны-кантынуума ў творчасці Цішкі Гартнага (10)

Новік Марыя. “Дарагім Валодзю і Зосі, любым маім сябрам…”: Аўтографы Уладзіміра Караткевіча Уладзіміру і Зосі Калеснікам 14

Шапран Сяргей. Пра што паспрачаліся ў 1965 г. Васіль Быкаў і Уладзімір Караткевіч?: Гісторыя з літаратурнага жыцця ў постхрушчоўскую эпоху (18)

Жаўняровіч Пятро. “Не адказаць свайму калегу-настаўніку не мог”: Ліставанне Уладзіміра Караткевіча з Васілём Туркевічам (22)

Дзвінская Эла. Пульс эпохі і подых гісторыі: Эрнест Ялугін (24)

Кузьміч Наталля. На грунце традыцый і пошуку ўласнай мастацкай канцэпцыі героя [Сучасная беларуская літаратура] (26)

Бароўка Ванда. Аксіясфера даследавання літаратуры ў працах Віктара Каваленкі  (30)

 

 

  Падрабязна

“Памяць Вялікай Айчыннай…” – праект “Роднага слова”, падрыхтаваны да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкай навалы. Матэрыяламі праекта, што выйшаў у чэрвеньскім нумары часопіса, сталі літаратура- і мовазнаўчыя даследаванні, метадычныя распрацоўкі, мастацтвазнаўчыя артыкулы і рэпрадукцыі твораў жывапісу:

“Мастацкае асэнсаванне каштоўнасці чалавечага жыцця і воінскага абавязку ў беларускім ваенным рамане” Ганны Навасельцавай;
 “Чалавек на вайне ў творах Васіля Быкава” Святланы Сычовай;
“Васіль Быкаў як філосаф” Анжэлы Мельнікавай;
“Лексіка-семантычнае поле вайны ў беларускім мастацкім дыскурсе” Васіля Старычонка;

 

  Падрабязна

Напярэдадні 100-годдзя Васіля Быкава адбылася першая прэзентацыя майскага нумара-альманаха часопіса “Роднае слова”, прысвечанага народнаму пісьменніку Беларусі. Яна невыпадкова прайшла ў гістарычных сценах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, з якім выданне звязвае даўняе партнёрства, а таксама сёлетні праект “Ex archivo”. Як адзначыла на пачатку галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран, архіўна-музейная прастора мерапрыемства сугучная той канцэпцыі, якой рэдакцыя прытрымлівалася ў працы над нумарам-альманахам.

Удзельнікамі прэзентацыі часопіса ў фармаце круглага стала пад назвай “Васіль Быкаў. Шляхі і перспектывы даследавання і інтэрпрэтацыі творчасці” сталі прадстаўнікі навукова-асветніцкай  грамадскасці, у тым ліку аўтары нумара-альманаха часопіса “Роднае слова”, прымеркаванага да стагоддзя народнага пісьменніка Беларусі, – біёграфы празаіка, літаратура- і мастацтвазнаўцы, літаратары, архівісты, супрацоўнікі вядучых літаратурных і мастацкіх музеяў, якія падзяліліся сучасным поглядам на асэнсаванне асобы і спадчыны Васіля Быкава.

З прывітальным словам да гасцей звярнулася дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Алена Макаранка, якая пазнаёміла з гісторыяй стварэння фондаў установы, звязаных з імем Васіля Быкава. Менавіта гэтыя ўнікальныя матэрыялы леглі ў аснову новай выставы БДАМЛМ “Сам-насам з вечнасцю”, прадстаўленай падчас круглага стала.

  Падрабязна

“Памяць Вялікай Айчыннай…”

Да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Навасельцава Ганна. Мастацкае асэнсаванне каштоўнасці чалавечага жыцця і воінскага абавязку ў беларускім ваенным рамане (3)

Сычова Святлана. Чалавек на вайне ў творах Васіля Быкава (7)

Мельнікава Анжэла. Васіль Быкаў як філосаф (10)

Старычонак Васіль. Лексіка-семантычнае поле вайны ў беларускім мастацкім дыскурсе (12)

Сяліцкая Наталля. “Гэта не вялікая, а найвялікшая Перамога!”: Вайна ў творчасці Мая Данцыга (16)

Федарэц Яна, Лашыцкі Алег. Мастачка і партызанка Соф’я Лі (20)

Карнялюк Віталь. Гродна Васіля Быкава: штрыхі да экскурсіі (24)

Навумчык Мікалай. Комплексныя заданні па беларускай літаратуры. Заканчэнне [аповесць “Знак бяды” В. Быкава] (27)

Казлоўская Ірэна. “Пароль… чуласці і рашучасці… Беларусі”:  Літаратурная гасцёўня да 100-годдзя Васіля Быкава (IX–XI класы) (31)

Лойша Таццяна. Гульня-віктарына па творчасці Васіля Быкава (XI клас) (35)

 

 

  Падрабязна

 

Часопісны праект “На падмурку слоў Песняровых”, які выйшаў у красавіцкім нумары часопіса “Роднае слова” да 80-годдзя Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, быў прэзентаваны ў эфіры Першага нацыянальнага канала Беларускага радыё. 
Галоўны рэдактар выдання Наталля Шапран і загадчыца аддзела навукова-экспазіцыйнай і выставачнай работы Купалаўскага музея Марыля Барткова сталі гасцямі перадачы “Творчы вечар”. Яны падзяліліся са слухачамі і аўтарам перадачы Галінай Шаблінскай уражаннямі ад юбілейнай імпрэзы, што адбылася напярэдадні і расказалі пра плён шматгадовага супрацоўніцтва. Гаворка ішла таксама пра шляхі сучаснага купалазнаўства і тую адметную ролю, якую выконвае ў ім навукова-асветніцкая дзейнасць часопіса “Роднае слова”. 
Паслухаць выпуск “Творчага вечара” можна па спасылцы.

  Падрабязна

 

Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы ўрачыста адзначыў сваё 80-годдзе. Створаны ў 1944 годзе, калі вызваленая ад захопнікаў Беларусь адраджалася да новага жыцця, ён стаў данінай памяці  беларусаў свайму Песняру.
На святкаванні гучала шмат цёплых слоў ад афіцыйных асоб, сяброў і былых супрацоўнікаў Купалавага дома. Ад імя рэдакцыі і чытачоў “Роднага слова” калег павіншавала галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран. Сімвалам плённага і шматгадовага супрацоўніцтва з музеем-юбілярам стаў памятны знак “Сябар Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы”, якім Наталля Мікалаеўна была ўганаравана падчас мерапрыемства.

  Падрабязна

 

Працягваецца плённае супрацоўніцтва часопіса “Роднае слова” з вядучымі літаратурнымі музеямі краіны. Падчас штогадовай Ночы музеяў у  Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбылася куратарская экскурсія па часовай выставе “Шаржы на класікаў”. Госці музея мелі магчымасць пазнаёміцца з экспанатамі экспазіцыі, створанай  паводле публікацый часопіснага праекта “У анталогію беларускага шаржу” і пры падтрымцы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Беларускага архіва-музея літаратуры і мастацтва і Беларускага саюза мастакоў. 
Эксклюзіўны аповед ад аўтара роднасловаўскага праекта Сяргея Шапрана і галоўнага захавальніка фондаў Коласаўскага музея, унучкі Якуба Коласа, Васіліны Міцкевіч доўжыўся нон-стоп тры экскурсіі запар. 
Зацікаўленасць і эмацыйныя водгукі слухачоў куратарскай экскурсіі пацвердзілі вялікі адукацыйна-выхаваўчы патэнцыял падобнага фармату ўзаемадзеяння з аўдыторыяй.

 

 

  Падрабязна

Старонка галоўнага рэдактара. “Помніце пра нас, людзі…”: Да 100-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава (3)

 

Літаратура і час

Шапран Сяргей. Ад імя пакалення: Кнігі і лёс Васіля Быкава ў люстэрку эпісталярнай спадчыны (4)

Бароўка Ванда. Васіль Быкаў пра літаратуру і творчасць беларускіх пісьменнікаў (9)

Уладзіміраў Сяргей. Фатаграфія як летапіс жыцця Васіля Быкава (13)

Трус Мікола. Сінтэз фатаграфічнага і тэкставага, або Некананічныя аўтапартрэты пісьменнікаў [Васіль Быкаў і Уладзімір Караткевіч] (16)

Шапран Сяргей. “З перакананнем, што пачуцці сяброўства даўжэйшыя за жыццё”: Васіль Быкаў і Генадзь Бураўкін (20)

Штэйнер Іван. “In rebus bellicis maxime dominatur Fortuna”: эсэ Мішэля Мантэня і максімы Васіля Быкава (22)

Якавенка Наталля. “Народжаны беларусам – беларусам застанецца”: Нацыянальная адметнасць аўтарскіх перакладаў Васіля Быкава (27)

 

 

  Падрабязна

 

На фота, зробленым у 1945 годзе, – Васіль Быкаў з франтавым сябрам. 
На адвароце рукой пісьменніка пазначана: “На добрую память Отцу и Матери в первые месяцы мира… ”

З Днём Перамогі!

  Падрабязна

Напярэдадні Дня Перамогі галоўны рэдактар “Роднага слова” Наталля Шапран разам дырэктарам Дзяржаўнага музея-архіва літаратуры і мастацтва Аленай Макаранка сталі гасцямі радыёпраграмы “Дыялогі пра культуру” на канале “Культура”. Гутарка з вядучым праграмы Навумам Гальпяровічам прысвячалася беларускім пісьменнікам – удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, а таксама захаванню памяці пра іх спадчыну. 
У прамым эфіры быў таксама прэзентаваны супольны праект “Ex arhivo”, які сёлета ажыццяўляецца часопісам “Роднае слова” і Дзяржаўным музеем-архівам літаратуры і мастацтва. Многія матэрыялы праекта змяшчаюць унікальныя сведчанні пра пакаленне, якое набліжала Вялікую Перамогу.

 

  Падрабязна