Асабісты кабінет

У ЛЮСТЭРКУ ЕДНАСЦІ 


Знакавыя даты з гісторыі айчыннай культуры моцна ўплываюць на зместавае аблічча “Роднага слова”. Яны задаюць камертон рэдакцыйнага “календара”: прыцягваюць увагу да імёнаў і падзей, падказваюць герояў новых публікацый, вызначаюць кола будучых аўтараў, акрэсліваюць тэматычныя акцэнты кожнага нумара і надаюць упэўненасці для гучных часопісных праектаў. 
Не стане выключэннем і гэты год, пазначаны 35-гадовай вяхой выхаду з друку першага нумара “Роднага слова”. 
Штогод у студзені мы найперш дзелімся планамі, анансуем прэм’ерныя рубрыкі, звяртаем чытацкую ўвагу на часопісны эксклюзіў. Усё гэта вы знойдзеце на старонках выдання і на гэты раз! Аднак няхай адметнасцю нумара стане яго… традыцыйнасць. Як адзнака выразнага фірмовага стылю, яго сакрэт – у працы не аднаго пакалення “роднасловаўцаў”. Як увасабленне і працяг стваральных задум першага галоўнага рэдактара часопіса Міхася Шавыркіна і яго паслядоўнікаў – Уладзіміра Куліковіча і Зоі Падліпскай. Як захаванне гісторыі выдання, багатай на славутыя імёны суайчыннікаў. Як знак увагі да нашых чытачоў, якія гэтую традыцыйнасць робяць жывой і надзённай. 
Спадзяёмся, святочны нумар застанецца пазнавальным для аўтараў грунтоўных манаграфій, якія шмат гадоў таму з хваляваннем чакалі часопіс са сваім першым артыкулам. А вопытны настаўнік, гартаючы яго старонкі, згадае поспех урокаў, натхнёных прачытаным у “Родным слове”. Магчыма, хтосьці з чытачоў дастане з паштовай скрыні першы ў гэтым годзе нумар і ўсміхнецца, успомніўшы, як у юнацтве шукаў патрэбны матэрыял у часопісным асобніку са школьнай бібліятэкі…
35 гадоў “Роднае слова” імкнецца быць для сваіх чытачоў і аўтараў асяродкам паплечніцтва – прафесійнага і творчага. Можа, невыпадкова ў віншавальных допісах ад дзеячаў беларускай навукі і культуры не толькі гучаць цёплыя словы, а яшчэ й вымалёўваецца пэўны “партрэт” выдання ў прасторы і часе. Партрэт або люстэрка, у якое карысна паглядзець і нам, сціплым супрацоўнікам часопіса. Не толькі каб прыхарашыцца, але і паправіць якуюсь пасмачку недасканаласці, што, бывае, выб’ецца з-пад нашай прыгожай вокладкі.


З павагай, Наталля ШАПРАН.

  Падрабязна

“Роднаму слову” – 35

Шапран Наталля. У люстэрку еднасці (3)

Часопіс вітаюць: Віктар Шніп (4), Андрэй Іванец (6), Алесь Карлюкевіч (9), Валянцін Навагродскі (15), Аляксандр Лакотка (38), Аксана Кніжнікава (42), Валянціна Гінчук (46), Іван Саверчанка (53), Ігар Капылоў (62), Васіль Старычонак (64), Сяргей Важнік (71), Алесь Бельскі (76). 

 

Літаратура і час

Доўнар Ларыса. Прамоцыя беларускай кнігі і кніжнай культуры – дзеля чаго ўсё? (5)

Сінькова Людміла. Стыль эпохі і мастацкі дыскурс у тэкстах Янкі Купалы 1910–1920-х гг.  (8)

Шаладонава Жанна. Вобраз дому ў паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа (12)

Шматкова Ірына. “Тварыць і кахаць”: Творчая індывідуальнасць Канстанцыі Буйло (16)

Барткова Марыля. “Мілай Костцы на ўспамін…”: Да 130-годдзя Канстанцыі Буйло (21)

Жыбуль Віктар. “Сталіца светлых дум”: Мінск у жыцці і творчасці Язэпа Пушчы (24)

Мішчанчук Ірына. Подых пяшчоты паэзіі Навума Гальпяровіча (29)

Бязлепкіна-Чарнякевіч Аксана. Пакаленне сямідзясятнікаў: Творчы шлях Навума Гальпяровіча (32)

Карлюкевіч Вераніка. Залаты век беларуска-кітайскіх літаратурных стасункаў (36)

Камароўская Таццяна. Творчасць Фёдара Дастаеўскага і літаратура Злучаных Штатаў Амерыкі (40)

 

 

  Падрабязна

У сувязі са зменамі ў падатковым заканадаўстве з 01.01.2023 г. арганізацыі абавязаны падаваць звесткі пра ўсе даходы фізічных асоб. Таму пры налічэнні ганарару выдавецтва будзе падаваць звесткі пра даходы аўтараў незалежна ад факта атрымання грашовых сродкаў на рукі. Для таго каб ганарар не налічаўся, аўтар можа адмовіцца ад яго, прыклаўшы да матэрыялу, які дасылаецца ў рэдакцыю, заяву. Спампаваць заяву можна праз QR-код

або па спасылцы https://qr.adu.by/sl/9BEu48T3I.

  Падрабязна

У Нацыянальным мастацкім музеі адбылося фінальнае мерапрыемства праекта, які на працягу года ўвасабляўся ў кожным нумары часопіса “Роднае слова” як асобны раздзел пад назвай “І мудрасці, і ведаў храм: Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі”. 

 

Гэта быў цікавы досвед творчага супрацоўніцтва, а яго вынікі  невыпадкова падводзіліся менавіта ў сценах  Нацыянальнага мастацкага музея, бо візуальнай падтрымкай праекта сталі творы са збору музея, аб’яднаныя эпіграфічнымі словамі Францыска Скарыны: “Любіце кнігу, бо яна – крыніца ведаў, мудрасці і навукі, лекі для душы”.
На ўрачыстай частцы мерапрыемства праект прэзентавалі галоўны рэдактар “Роднага слова” Наталля Шапран, намеснік генеральнага дырэктара па навуковай і асветніцкай працы Нацыянальнага мастацкага музея Святлана Анэйка і намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Віктар Пшыбытка. З прывітальным словам да прысутных звярнулася Міраслава Шавыркіна, першы намеснік дырэктара выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”, якая ўручыла падзякі партнёрам за плённае супрацоўніцтва ў межах праекта.     

  Падрабязна

Да 140-годдзя Якуба Коласа

Жыбуль Віктар. “…Харашэйшага горада і на свеце няма”: Мінскія рэаліі ў прозе Якуба Коласа (3)

Міцкевіч Васіліна, Наважылава Вольга. “Служыць народу – вялікае шчасце”: Якуб Колас – дэпутат (7)

Трус Мікола. Пункт адліку – Цхалтуба: старонкі міжнацыянальных літаратурных, навуковых сувязей ХХ ст. (11)

Хоміч Таццяна. Творчыя ўзаемадачыненні Юрыя Бярозкі з “Узвышшам” [На пачатку коласазнаўства] (14)

Сінькова Людміла. Палеміка 2000–2010-х гг. пра паэму “Новая зямля” Якуба Коласа (17)

Шаладонаў Ігар. Нацыянальная самаідэнтыфікацыя беларуса ў аповесці “Дрыгва” Якуба Коласа (20)

Стасюк Уладзімір. Вобраз музыканта-вундэркінда ў паэме “Сымон-музыка” Якуба Коласа і рамане “Прэлюдыі” Пера Хультберга (23)

Крук Барыс. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў паэме “Новая зямля” Якуба Коласа (28)

Бубновіч Іна, Сіплівеня Жанна. Лінгваметадычны аспект вывучэння анамастыкону ў творах Якуба Коласа (31)

Шандроха Нона. Коласаўская “Методыка роднай мовы” ў кантэксце падрыхтоўкі студэнта-філолага: Метадычны і рытарычны аспекты (36)

 

  Падрабязна

Шапран Наталля. Маштаб яго постаці: Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа (3)

 

Літаратура і час

Бельскі Алесь. “Не дай, Божа, сэрцам знікнуць…”: Малітва ў паэтычнай творчасці Якуба Коласа (4)

Мельнікава Анжэла. “Эстэтычная экзістэнцыя беларуса”: “Новая зямля” Якуба Коласа  (9)

Мятліцкая Ганна. Натурфіласофскія стыхіі зямлі і вады ў зборніку “Казкі жыцця” Якуба Коласа (12)

Трафімчык Анатоль. “Колас” як аўтавобраз у творах народнага паэта (16)

Жыбуль Віктар. “І ты закрасуеш, наш Мінск старадаўны…”: Мінскія рэаліі ў паэзіі Якуба Коласа (20)

Трус Мікола. Парыжскі кангрэс 1935 года і Якуб Колас: стратэгіі і рэсурсы гістарычнай рэканструкцыі (24)

Каралёў Павел. Гумар Якуба Коласа (30)

Шапран Сяргей. Субраты па пяры: Якуб Колас і Аляксандр Твардоўскі (33)

Карлюкевіч Вераніка. Жыццяпіс гераічнай постаці: пераклад аповесці “Дрыгва” Якуба Коласа на кітайскую мову (36)

 

 

  Падрабязна

Першым лістападаўскім днём "Роднае слова" гасцінна сустракалі ў Віцебску.
 

  Падрабязна

Купалаўскі нумар-альманах “Роднага слова” быў прэзентаваны чытачам мінскай Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы. Галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран падзялілася з наведвальнікамі гісторыяй задумы і падрыхтоўкі нумара, прымеркаванага да 140-годдзя народнага паэта, расказала пра змест выпуску і звярнула ўвагу на тыя публікацыі, што могуць зацікавіць самае шырокае кола чытачоў.

Музычнымі гасцямі сустрэчы сталі цудоўныя вакалісты Аляксандр Валодчанка і Наталля Папко.

 

  Падрабязна

Часопіс “Роднае слова” прэзентуе

5 кастрычніка ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылася прэзентацыя “Янка Купала: з ХХ стагоддзя ў ХХІ”, прысвечаная нумару-альманаху часопіса “Роднае слова”, які выйшаў да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі.

  Падрабязна

 

Адной з важных пляцовак для прэзентацыі нумара-альманаха “Роднага слова”, прымеркаванага да 140-годдзя Янкі Купалы, стаў прафесійны форум “Biblio-перазагрузка”. Праведзены Цэнтралізаванай сістэмай дзяржаўных грамадскіх бібліятэк г. Магілёва ў канцы верасня, форум садзейнічаў інавацыйнаму развіццю грамадскіх бібліятэк і фарміраванню сучаснага прафесійнага мыслення спецыялістаў розных рэгіёнаў Беларусі, Расіі і Казахстана.
Другі дзень форума быў прысвечаны Купала-Коласаўскім чытанням “Літаратурная спадчына песняроў”, да ўдзелу ў якіх арганізатары запрасілі галоўнага рэдактара “Роднага слова” Наталлю Шапран. Яна пазнаёміла слухачоў з дзейнасцю часопіса ў галіне сучаснага купала- і коласазнаўства, падзялілася рэдакцыйным досведам па падрыхтоўцы тэматычных нумароў-альманахаў. Такі фармат выдання найбольш адпавядае падачы матэрыялаў, прысвечаных класікам айчыннай літаратуры ў юбілейны год, а таксама запатрабаваны ў чытачоў.

  Падрабязна