Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў. Працяг 3

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Гармонія колеру і святла ў паэзіі Змітрака бядулі 8

Жыбуль Віктар. “Палюбіў усім целазвонам…”: Няспраўджаны футурыст Лявон Кісялёў 12

Мойскі Алесь. Паэзія Максіма Танка як навігатар па мастацтве розных краін свету 16

Дакукін Алесь. Сутнасць паняцця канцэпт у літаратуразнаўстве 19

Іофе Эмануіл. Крытык з вялікай літары Рыгор Бярозкін. Заканчэнне 22

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Бароўка Ванда. “Раскіданае гняздо” Янкі Купалы як узор мастацкай і сэнсавай зладжанасці: Да 105-годдзя стварэння п’есы 3

Жыбуль Віктар. “Вобразаў мяцежных мітульга”: Метафара ў лірыцы Юркі Лявоннага 7

Бельскі Алесь. Высокі ідэал паэта і грамадзяніна: Ніл Гілевіч і Янка Купала: духоўная лучнасць і сумоўе 11

Іофе Эмануіл. Крытык з вялікай літары Рыгор Бярозкін 15

Навасельцава Ганна. Мастацкае ўвасабленне героя – аўтарскага сучасніка ў беларускім рамане 1-й паловы 60-х гг. ХХ ст.  18

Жылевіч Вольга. Войны розныя – бяда адна…: Чалавек і вайна ў раманах “Млечны Шлях” Кузьмы Чорнага і “Пустыня” Жан-Мары Гюстава Леклезіё 22

Вараб’ёва Людміла. Палатно пад назвай “жыццё”: Проза Дзмітрыя Пятровіча 25

 

 

  Падрабязна

21 чэрвеня 2018 года галоўны рэдактар часопіса “Роднае слова” Зоя Падліпская прыняла ўдзел у пасяджэнні Рэспубліканскага круглага стала “Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры”, які быў арганізаваны Інстытутам літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.

  Падрабязна

12 чэрвеня 2018 г. у 14.30 у Прэс-цэнтры Дома прэсы адбылася прэс-канферэнцыя на тэму: “Роднае слова на прасторах Беларусі”.

  Падрабязна

Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў. Працяг 3

Лапцёнак Ірына. “Як бы чаго не выйшла…”: Творчасць Янкі Маўра ў літаратурнай крытыцы першай трэці ХХ ст. Заканчэнне. 7

Бярозка Аляксандр. “А я, можа, зраблю вялікую карысць радзіме…”: Дзённікавая проза Міколы ­Лобана 10

Аммон Марына. Беларуская фантастычная літаратура і метад сацыялістычнага рэалізму 14

Налётава Наталля. Мастацкае асэнсаванне асобы і творчасці Гаўрылы Вашчанкі ў аповесці “Чырвоная брама” Віктара Карамазава 17

Вараб’ёва Людміла. “Мой родны край, ты для мяне – адзіны…”: Паэзія Дзмітрыя Пятровіча 20

Пляхімовіч Іван. Вартасць Скарынавай спадчыны: А ці вартыя мы спадчыннікі? 23

 

  Падрабязна

Падліпская Зоя. Адданыя сваёй справе і роднай ­зямлі 3

Літаратура і час

Брадзіхіна Ала. Зваблівае хараство магільнай кветкі: Катэгорыі жыцця і смерці ў інтымнай лірыцы Канстанцыі Буйло 6

Лапцёнак Ірына. “Як бы чаго не выйшла…”: Творчасць Янкі Маўра ў літаратурнай крытыцы першай трэці ХХ ст.  10

Мойскі Алесь. Аповесць “Палескія рабінзоны” Янкі Маўра як падручнік па батаніцы і заалогіі Беларусі 13

Мотрэнка Таццяна. “Гульня, у якой згаджаюцца ўдзельнічаць сутнасці…”: Родава-жанравая спецыфіка зномаў Алеся Разанава 17

Іофе Эмануіл. Арыгінальная літаратуразнаўца Ніна Ватацы  21

Дакукін Алесь. Паняцці канцэпт, архетып, канстанта, топас, міфалагема, логаэпістэма, лінгвакультурэма 27

 

  Падрабязна

Падліпская Зоя. Адданыя сваёй справе і роднай ­зямлі 3

Літаратура і час

Брадзіхіна Ала. Зваблівае хараство магільнай кветкі: Катэгорыі жыцця і смерці ў інтымнай лірыцы Канстанцыі Буйло 6

Лапцёнак Ірына. “Як бы чаго не выйшла…”: Творчасць Янкі Маўра ў літаратурнай крытыцы першай трэці ХХ ст.  10

Мойскі Алесь. Аповесць “Палескія рабінзоны” Янкі Маўра як падручнік па батаніцы і заалогіі Беларусі 13

Мотрэнка Таццяна. “Гульня, у якой згаджаюцца ўдзельнічаць сутнасці…”: Родава-жанравая спецыфіка зномаў Алеся Разанава 17

Іофе Эмануіл. Арыгінальная літаратуразнаўца Ніна Ватацы  21

Дакукін Алесь. Паняцці канцэпт, архетып, канстанта, топас, міфалагема, логаэпістэма, лінгвакультурэма 27

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Брыль Антон Францішак. Звесткі пра Каятана Марашэўскага, Міхала Цяцерскага і Ігнацыя Юрэвіча ў дакументах Дамініканскага ордэна 3

Жыбуль Віктар. “Трудна распазнаць, дзе канчаецца сапраўднасьць і пачынаецца сон звадлівы…”: Жыццё і творчасць Вільгельма Гараўскага  5

Іофе Эмануіл. Патрыярх беларускай драматургіі Васіль Гарбацэвіч 9

Аммон Марына. Ля вытокаў беларускай фантастычнай літаратуры 13

Бярозка Аляксандр. “А зрабіць яшчэ трэба так многа”: Экзістэнцыйны аспект аўтабіяграфічнай прозы Уладзіміра Караткевіча 16

Кірушкіна Марыя. Градацыя любоўных пачуццяў у вершатворчасці сучасных беларускіх паэтак: Ад эрасу да дысгармоніі 20

Ляшчэвіч Аляксандра. Тэатр Дарыа Фо 23

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Брыль Антон Францішак. Звесткі пра Каятана Марашэўскага, Міхала Цяцерскага і Ігнацыя Юрэвіча ў дакументах Дамініканскага ордэна 3

Жыбуль Віктар. “Трудна распазнаць, дзе канчаецца сапраўднасьць і пачынаецца сон звадлівы…”: Жыццё і творчасць Вільгельма Гараўскага  5

Іофе Эмануіл. Патрыярх беларускай драматургіі Васіль Гарбацэвіч 9

Аммон Марына. Ля вытокаў беларускай фантастычнай літаратуры 13

Бярозка Аляксандр. “А зрабіць яшчэ трэба так многа”: Экзістэнцыйны аспект аўтабіяграфічнай прозы Уладзіміра Караткевіча 16

Кірушкіна Марыя. Градацыя любоўных пачуццяў у вершатворчасці сучасных беларускіх паэтак: Ад эрасу да дысгармоніі 20

Ляшчэвіч Аляксандра. Тэатр Дарыа Фо 23

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў 3

Лапцёнак Ірына. Ідэалы, выхаваныя “на сялянскім і работніцкім паземе” Беларусі, у паэзіі Цішкі Гартнага. Заканчэнне 7

Брадзіхіна Ала. “Ад цябе я ўсё прыму з ахвотай…”: Феномен кахання ў мастацкай канцэпцыі Канстанцыі Буйло 10

Жыбуль Віктар. Вульф Сосенскі – культурны дзеяч з мястэчка Даўгінава 14

Іофе Эмануіл. “Я сэрцам табе прысягаю…”: Да стагоддзя Алеся Бачылы 18

Вашчыліна Віялета. Мастацкая функцыя інтэртэксту ў творах Васіля Быкава 22

 

 

  Падрабязна