Асабісты кабінет

Словам паяднаныя

Гэты нумар “Роднага слова” прысвечаны 100‑годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Дакладней, яго галоўнаму асяродку славеснасці, самай “гаваркой” галіне ўніверсітэцкага дрэва.

Філалагічны факультэт БДУ… Не проста знакамітае адукацыйна-навуковае ўтварэнне. Гэта культурна-гістарычная з’ява. Колькі славутых імёнаў беларускага літаратурнага мастацтва выйшла з яго сцен, колькі асноватворных асоб айчыннай філалагічнай навукі расчынялі дзверы яго аўдыторый!

Рыхтаваць гэты нумар было і ўтульна, і радасна. Гэта як вяртанне на радзіму сваёй маладосці. Як здзяйсненне неспатоленай настальгіі. Нездарма наш часопіс праз усе гады існавання знаходзіўся ў святле дзейнасці славутага філалагічнага. Публікацыі нашых сталых аўтараў-філфакаўцаў распавядаюць чытачам пра разнастайныя шляхі навуковых даследаванняў, паведамляюць пра адкрыцці, знаёмяць з першымі крокамі маладых даследчыкаў, апрабоўваюць старонкі будучых падручнікаў і дапаможнікаў. Дзякуючы гэтаму шматлікія выпускнікі філфака адчуваюць падтрымку роднай альма-матар у прафесійнай дзейнасці, а іншыя чытачы нібы трапляюць пад яе крыло і далучаюцца да здабыткаў сучаснай філалогіі.

Кожны, хто мае ў сэрцы цеплыню да роднага слова, злучаны з філалагічным факультэтам нябачнымі повязямі кніжнасці і асветы, нават калі сам пра тое не здагадваецца – праз досвед сваіх настаўнікаў, праз любімыя творы прыгожага пісьменства і руплівасць тых, хто яго даследуе. У пэўным сэнсе ўсе мы выхаванцы факультэта “любові да слова”.

Гэты нумар “Роднага слова”, па сутнасці, – спроба выяўлення ўнікальнай ролі філалагічнага факультэта БДУ ў айчыннай навуцы і культуры, сведчанне яго значнасці ды запатрабаванасці ў сучаснай гуманітарнай прасторы. А яшчэ – радасць сустрэчы. Філфак заўжды быў адлюстраваннем кожнай гістарычнай мікраэпохі. Былым яго студэнтам і выкладчыкам розных пакаленняў ёсць што ўспомніць свайго адметнага.

Традыцыйныя раздзелы часопіса змяшчаюць грунтоўныя артыкулы, падрыхтаваныя навукоўцамі філалагічнага. Між тым юбілейная нагода дазволіла ім бліжэй падступіцца да асэнсавання мінулага і сучаснага, паглядзець на сваю гісторыю праз цёплыя згадкі і дакументальныя сведчанні. Гэтыя матэрыялы склалі арыгінальны раздзел, магчыма, варты працягу ў далейшым, бо маштаб постацей, лёсам паяднаных з факультэтам, уражвае…

Няхай гэты нумар, што выйдзе напярэдадні юбілею Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, стане падарункам нашай філалагічнай супольнасці.

Наталля ШАПРАН,

галоўны рэдактар часопіса “Роднае слова”, 

выпускніца філалагічнага факультэта БДУ 1994 г.

 

  Падрабязна

Святло філалагічнага

Шапран Наталля. Словам паяднаныя: Старонка галоўнага рэдактара (3)

Важнік Сяргей. Філалагічны факультэт – душа БДУ (4)

Роўда Іван. Філалогія ў стагадовай гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (5)

Лойка Алег. Філалагічны…  (9)

Шамякіна Таццяна. Настаўнікі (10)

Шматкова Ірына. Паэтычнае сузор’е выпускніц БДУ (14)

Шапран Сяргей. “Сафіі макаўкі святыя нас блаславілі як сяброў”: Рыгор Барадулін і Генадзь Бураўкін: пра адно студэнцкае сяброўства (19)

Бельскі Алесь. “Цуд найвялікшы між цудаў-дзівосаў…”: Роднае слова ў духоўным свеце Ніла Гілевіча (26)

Рагойша Вячаслаў. Пра жонку-юбілярку Таццяну Кабржыцкую. І крыху пра сябе… (31)

Прыгодзіч Мікалай. Мудры навуковец і настаўнік: Да 95-годдзя з дня нараджэння Льва Шакуна (39)

Назаранка Юлія. Арнольд Міхневіч: слова пра настаўніка (41)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Жаўрукі над праспектамі: Мінск у творчасці Генадзя Бураўкіна (3)

Картамышаў Мікіта. “Калі ў чалавека вырастаюць крылы…”: Касмічная тэма ў жыцці і творчасці Генадзя Бураўкіна (7)

Шапран Сяргей. “Даражу вашым голасам у літаратуры…”: Лісты Генадзю Бураўкіну пісьменнікаў і дзеячаў навукі і культуры (12)

Ніжэвіч Людміла. Літаратурны музей Кузьмы Чорнага чакае вас (21)

Трафімчык Анатоль. Віктар Гардзей – паэт-арнітолаг (23)

Навумава Ганна. Славянскія літаратуры ў пазакласным чытанні: На прыкладзе творчасці Іва Андрыча (25)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Шаладонава Жанна. “Што варожыш ты нам, жыта…”: Аграрная сімволіка паэзіі Якуба Коласа  (3)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Працяг (9)

Мікуліч Мікола. “Хай віхор скавыча, вые…”: Паэт-барацьбіт Міхась Васілёк (10)

Шапран Сяргей. Музейныя адрасы Васіля Быкава. Заканчэнне (15)

Бадылевіч Карына. Гісторыя ў рарытэтных экспанатах Літаратурнага музея Петруся Броўкі (21)

Радзіён Людміла. Тэматычная разнастайнасць сучаснай беларускай прозы: На прыкладзе часопіса “Маладосць” за 2017–2019 гг.  (23)

Хмяльніцкі Мікалай. Адам Міцкевіч у творчым успрыманні польскіх паэтаў міжваеннага дваццацігоддзя (1918–1939) (29)

Лесін Аляксей. “Салодкая і прыгожая – смерць за Айчыну”: Брытанскія ваенныя паэты Першай сусветнай вайны (33)

 

 

  Падрабязна

“Роднае слова” стала госцем прэзентацыі ўнікальнага выдання “Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі” доктара мастацтвазнаўства, гісторыка архітэктуры, вядучага навуковага супрацоўніка Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Тамары Віктараўны Габрусь. 

  Падрабязна

Літаратура і час

Шапран Сяргей. Музейныя адрасы Васіля Быкава (3)

Князева Ірына. Музей – разгорнутая кніга: Музей-дача Васіля Быкава ў Ждановічах – філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры (7)

Жыбуль Віктар. “З сусветам тады загаворыш!..”: Замест экскурсіі па выставе да 95-годдзя “Узвышша” (10)

Шыманская Вольга. “Хам” Элізы Ажэшкі: глыбінныя супярэчнасці нарцысічнай асобы (13)

Трус Мікола. Рукапісная спадчына Максіма Багдановіча (18)

Бярозка Аляксандр. “Для мяне адно – мой раман. Астатняе…”: Спавядальна-дзённікавая проза Вячаслава Адамчыка (21)

Давідоўскі Зміцер. Акадэмік бібліятэчнай справы – Ніна Ватацы (25)

Верына Ульяна. “Слова цячэ па гісторыі…”: Паэзія Юрая Куніяка ў перакладзе Вікторыі Ляшук (26)

Вальчук Алена. Іспанская літаратура ў асэнсаванні Фадзея Булгарына (31)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Ажылыя помнікі і “тэлевізійная буслянка”: Мінск у паэзіі Васіля Віткі (3)

Шапран Сяргей. Радасць адкрыцця: Пра адзін невядомы ліст Васіля Віткі і не толькі (8)

Ушылава Таццяна. “Цяпер зраблю дудку ад жалю, ад смутку…”: Да 130-годдзя зборніка “Дудка беларуская” Францішка Багушэвіча (10)

Трус Мікола. Архіўныя сшыткі да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча (13)

Штэйнер Іван. “І прыйдзе вучань твой…”: Да 90-годдзя з дня нараджэння Алега Лойкі (15)

Калядка Святлана. Алег Лойка пра паэтаў і паэзію (18)

Бароўка Ванда. “Ліст да п. В. Ластоўскага” як узор беларускай літаратурнай герменеўтыкі пачатку ХХ ст. (23)

Крыжэвіч Аляксандр. Рэалістычныя матывы вершаванага апавядання “Савось-распуснік” Якуба ­Коласа (27)

Міцкевіч Вера. Жыццёвы шлях педагога-адраджэнца Лукі Гарбацэвіча, сябра Якуба Коласа (30)

 

 

  Падрабязна

Шаноўныя сябры! Запрашаем да ўдзелу ў алімпіядзе па стараславянскай мове ў анлайн-фармаце, якую праводзіць філалагічны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы пры падтрымцы часопіса “Роднае слова”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Падрабязна

14 красавіка 2021 года рэдакцыя часопіса “Роднае слова” наведала філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максімам Танка. Адгукнуўшыся на запрашэнне дацэнта кафедры беларускай і замежнай літаратуры Наталлі Віктараўны Заяц, мы сталі гасцямі трэцяга курса філфака БДПУ і ўдзельнікаў СНДЛ “Літаратура: погляд маладых”.  


 

  Падрабязна

Літаратура і час

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака (3)

Жыбуль Віктар. “А я вось увесь у Мінску…”: Мінскія адрасы Змітрака Бядулі  (7)

Часнок-Фаменка Ірына. Ускладненне нарацыі ў аповесці “Салавей” Змітрака Бядулі  (12)

Бараноўскі Міхаіл. Ён пазнаёміў “Маладняк” з Багдановічам: Змітрок Бядуля – першы багдановіча­знаўца (15)

Лабада Таццяна. “І шчасліў душою паэт…”: Беларуская хатка Змітрака Бядулі (18)

Гулева Вольга. “Чарнобылю – 35…”: Літаратурна-дакументальная экспазіцыя ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры (20)

Мельнікава Анжэла. Плён літаратуразнаўчых даследаванняў Івана Чыгрына  (22)

Дакукін Аляксандр. Тхакуравы таямніцы, альбо Уплыў індыйскай культуры на творчасць Алеся Разанава (25)

Шматкова Ірына. “Светамір” паэзіі Ірыны Багдановіч (30)

Мінскевіч Сяргей. Рытмічная структура перакладаў Ірыны Багдановіч санетаў Адама Міцкевіча (33)

Міцкевіч Васіліна. Яна перастварыла паэзію беларускіх класікаў на англійскай мове: Да 85-годдзя з дня нараджэння Веры Рыч (39)

 

 

  Падрабязна