Напрыканцы мінулага года нашы чытачы абралі тры найлепшыя метадычныя публікацыі, што былі надрукаваныя ў часопісе ў 2020 г. Невыпадкова іх аўтары – сапраўдныя прафесіяналы, якія імкнуцца развівацца і быць наперадзе, працуюць творча, могуць ганарыцца дасягненнямі сваіх выхаванцаў і шчодра дзеляцца ўласным досведам не толькі з імі, але і з калегамі:

•    Іван Герасімовіч, выкладчык беларускай мовы і літаратуры вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі філіяла “Мінскі дзяржаўны аўтамеханічны каледж імя акадэміка М. С. Высоцкага” РІПА («“Святам свянцонае маміна слова…”: Сцэнарый пасяджэння клуба “Класікі і сучаснікі”»);
•    Марына Петрашкевіч, бібліятэкар дзіцячай бібліятэкі № 8 г. Мінска (“Свет Кузьмы Чорнага: Гульня для старшакласнікаў”);
•    Яўген Есіс, настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі СШ № 16 г. Мазыра («Аляксей Дудараў. Драматычная паэма “Чорная панна Нясвіжа”: Урок беларускай літаратуры. ІХ клас»).

Шчыра віншуем пераможцаў з прафесійным поспехам і дзякуем за шматгадовае сяброўства, бо ўсе яны – сталыя аўтары і падпісчыкі “Роднага слова”. Хочацца верыць, што супрацоўніцтва з нашым выданнем спрыяе іх ганароваму настаўніцкаму плёну.

 

 

 

  Падрабязна

Шаноўныя сябры! Віншуем вас са свет­лы­мі зімовымі свя­та­мі! Няхай новы год будзе шчаслівым і пры­нясе з сабою моцнае зда­роўе, душэўны спа­кой і сямейны даб­ра­быт. Зычым, каб са­мыя жаданыя мары спраўдзіліся, а ўсе ня­годы зніклі ў лагодных праменях Каляднай зоркі.

Вашы роднасловаўцы.

 

© Уладзімір Караткевіч

  Падрабязна

Літаратура і час

Калядка Cвятлана. Мікола Арочка пра паэтаў і паэзію (3)

Жыбуль Віктар. “Дух магутнасці” і яго “дзікія карагоды”: Да 120-годдзя паэта і настаўніка Язэпа Сукалы (7)

Вабішчэвіч Таццяна. Дэбютны зборнік “Песні-жальбы” Якуба Коласа ў ацэнках рэцэнзентаў. Заканчэнне. (10)

Давідоўскі Зміцер. Наўздагон юбілею Уладзіміра Дубоўкі (14)

Батурына Алена. Зварот да хрысціянскіх матываў як адметная рыса рамантызму: На матэрыяле твораў нямецкіх рамантыкаў і Францішка Багушэвіча (17)

Харытонава Святлана. Функцыі і сродкі іх рэалізацыі ў першым дзіцячым часопісе БССР “Зоркі” (20)

Шматкова Ірына. Спроба аналізу “Сінтэза” Галіны Булыкі (26)

 

 

  Падрабязна

Конкурс рэцэнзій “Я – тэатрал!”, што праходзіў з 1 студзеня да 30 лістапада 2020 г., быў абвешчаны рэдакцыяй “Роднага слова” ў межах спецыяльнага праекта часопіса, прымеркавана да стагоддзя Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. У конкурсе ўзялі ўдзел навучэнцы ІХ–ХІ класаў устаноў агульнай сярэдняй і сярэдне-спецыяльнай адукацыі.

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Штэйнер Іван. “Хочаш стаць мацнейшым за ўсіх, узброй­вайся жартам…”: Развагі пра Андрэя Макаёнка, дапоўненыя яго ўспамі­намі (3)

Жыбуль Віктар. Ян Скрыган: жыццё пасля жыцця (8)

Вабішчэвіч Таццяна. Дэбютны зборнік “Песні-жальбы” Якуба Коласа ў ацэнках рэцэнзентаў (11)

Міцкевіч Васіліна, Шувагіна-Адамовіч Наталля. Якуб Колас і Кузьма Чорны: жыццёвыя і творчыя паралелі (16)

Смолка Вікторыя. Феномен музычнасці як прыкмета паэтычнага ідыястылю Уладзіміра Караткевіча: На прыкладзе першага зборніка “Матчына душа” (20)

Навіцкая Валянціна. Уладзімір Караткевіч у Храме мастацкай памяці Людмілы Рублеўскай (24)

Лук’янава Таццяна. Жанравая спецыфіка фальклорнай няказкавай прозы (28)

Бароўская Ірына. Фалькларыст, літаратуразнаўца, прафесар, паэт: 90 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Баршчэўскага (33)

 

  Падрабязна

Да 90-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча

Верабей Анатоль. Рыцар чалавечнасці (3)

Мельнікава Анжэла. Значнасць і глыбіня таленту Уладзіміра Караткевіча (10)

Жыбуль Віктар. “…Ніколі не быў горадам вернападданых…”: Мінск у жыцці і творчасці Уладзіміра Караткевіча (13)

Рагойша Вячаслаў. Летняя ідылія Караткевіча (19)

Шапран Сяргей. “Каб у спічастай каменнай Рызе не забываў спічастых лясоў далёкай роднай Беларусі”: Лісты і дарчыя аўтографы Уладзіміра Караткевіча мастаку Вячаславу Целешу (24)

Кабржыцкая Таццяна. Лісавіцкае настаўніцтва і ўрокі Кабзара ў творчым лёсе Уладзіміра Караткевіча (28)

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Грыневіч Вольга. Узроўні семантычнай арганізацыі лакальнага звыштэксту: На матэрыяле тэксту малой радзімы ў беларускай паэзіі (3)

Крыжэвіч Аляксандр. Паданне пра Яшукову гару з трылогіі “На ростанях” Якуба Коласа: паміж рэальнасцю і выдумкай (7)

Мінскевіч Сяргей. Санет “Паміж пяскоў егіпецкай зямлі…” Максіма Багдановіча ва ўсходнеславянскіх літаратурах (10)

Шаладонаў Ігар. Мудрасць народнай плыні жыцця ў міфапаэтычнай прасторы аповесцяў Янкі Брыля (15)

Бярозка Аляксандр. “А мне ж хочацца паспавядацца…”: Спавядальна-дзённікавая проза Масея Сяд­нёва (18)

Саянкова-Мяльніцкая Людміла. Станаўленне кінадыскурсу ў першых беларускіх спецыялізаваных часопісах (21)

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Лапцёнак Ірына. Сацыяльна-патрыятычная і вобразна-эстэтычная адметнасць ваенных дзённікавых запісаў Язэпа Семяжона (3)

Жыбуль Віктар. Пялёсткі жоўтай акацыі: “Загадкавы” нататнік Уладзіміра Дубоўкі. Заканчэнне (6)

Кузьміч Наталля. У сугучнасці са светам і з самой сабою: Да юбілею Галіны Каржанеўскай (10)

Грыневіч Вольга. Механізмы дынамікі лакальнага звыш­тэксту: На матэрыяле тэксту малой радзімы ў беларускай паэзіі (12)

Сабіч Крысціна. Францішак Багушэвіч пра смерць і несмяротнасць (17)

Захарава Марына. Крыніцы паходжання эпіграфаў у беларускай прозе: На матэрыяле кароткага апавядання (19)

Хэхэ Цзы. Праблемы ўзаемадзеяння краязнаўства і мастацкай літаратуры: На прыкладзе творчасці Уладзіміра Кігна-Дзядлова (22)

 

 

  Падрабязна