Літаратура і час

Шматкова Ірына. “Жанчына без жаноцкай долі…”: Жыццёвы і творчы шлях Еўдакіі Лось 3

Бароўка Ванда. Кветкі ў вобразнай палітры паэзіі Еўдакіі Лось: інтэнцыі і тэндэнцыі 8

Сабуць Аліна. “Жыў беларус – і будзе жыць!”: Купалавым шляхам жыцця 12

Максімовіч Валерый. Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага праз прызму экзістэнцыйнай свядомасці. Заканчэнне 14

Пісьмянкова Таццяна, Марозава Ганна, Неверава Анастасія. Прасторава-часавыя і рэчыўныя вобразы-сімвалы ў паэзіі Алеся Пісьмянкова. Заканчэнне 20

 

 

  Падрабязна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Падрабязна

Таіса Трафімава

 

Часопісу “Роднае слова”

Маё прывітальнае СЛОВА,

Маё паэтычнае СЛОВА,

Маё настальгічнае СЛОВА!

 

Ад крыніц,

Ад зямлі,

Ад сям’і

Яго карані.

Словы лашчылі слых

З вуснаў бацькі і маці

З той пары,

Як малымі мы бегалі ў хаце.

 

З цягам часу адкрыліся

Сэрцы для слоў

Палымяных,

Напеўных,

Высокіх

І простых,

Трапяткіх,

Сакавітых

І хлебных,

І росных,

Паэтычных,

Узвышаных слоў-вестуноў.

З цягам часу адкрылася

Сэрца для слоў.

 

  Падрабязна
Рэдакцыя часопіса “Роднае слова” сумесна з Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі абвяшчаюць конкурс навукова-даследчых работ сярод навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, студэнтаў ВНУ.
Конкурс праводзіцца з 1 лютага да 1 лістапада 2019 года. Палажэнне аб конкурсе змешчана ў часопісе “Роднае слова”, а таксама на сайтах абедзвюх устаноў: iml.basnet.by і rod-slova.by
Для зручнасці працы конкурснай камісіі навукова-даследчыя работы і заяўкі на конкурс абавязкова дасылаюцца як у папяровым, так і ў электронным выглядзе. 
Работы і заяўкі ў папяровым выглядзе дасылаюцца на адрас: вул. Сурганава, 1, корп. 2, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь. Неабходна зрабіць пазнаку на канверце: “На конкурс”.
Работы і заяўкі ў электронным выглядзе дасылаюцца на спецыяльны электронны адрас: rs-konkurs@yandex.by.
Па выніках конкурсу адбудзецца ўрачыстае ўзнагароджанне пераможцаў у межах Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Беларуская мова ў сістэме гісторыка-культурных каштоўнасцей нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа)”.
Жадаем удзельнікам конкурсу поспехаў!
  Падрабязна

Сёння ў свеце вядома каля 2977 жывых моў. І беларуская мова адна з іх. Старажытная, песенная, пяшчотная, родная… Лічыцца, што з усіх моў беларуская – самая мілагучная пасля італьянскай! 

Менавіта яна, родная мова, робіць нас адметнымі ў свеце, бо яна адна з асноўных прыкмет нацыі. Толькі дзякуючы роднаму матчынаму слову адбываецца станаўленне нацыянальнай свядомасці чалавека, фарміраванне яго як асобы.

Каму з нас не вядома пачуццё, калі, будучы за мяжою, спачатку з цікавасцю прыслухоўваешся да замежнай гаворкі, любуешся помнікамі архітэктуры, жывапіснымі пейзажамі, але праходзіць пэўны час – і так хочацца ўдыхнуць пах спелага жыта ці гаркаваты водар рамонкаў, што шчодра цвітуць на ўскрайку родных палявых дарог! Так хочацца хутчэй пачуць роднае беларускае слова! Прачытаць добрую кнігу ці перыёдыку.

Нездарма наш часопіс, адно з прыярытэтных айчынных выданняў, мае назву, у якой заключаецца значны сакральны сэнс і высокая духоўнасць – “Роднае слова”.

 

  Падрабязна

Капылоў Ігар, Падліпская Зоя. “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…”: Конкурс да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа  3

Палажэнне аб Конкурсе навукова-даследчых работ “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…” (Да 90-гадовага юбілею Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі)  5

 

Літаратура і час

Ганчар Святлана. “Жаночае пытанне” ў творчасці Элізы Ажэшкі: На прыкладзе аповесці “Хам”  8

Максімовіч Валерый. Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага праз прызму экзістэнцыйнай свядомасці  13

Траццяк Зоя. Вайна і бежанства: матывы прозы Максіма Гарэцкага ў інтэрпрэтацыі Віктара Карамазава  16

Пісьмянкова Таццяна, Марозава Ганна, Неверава Анастасія. Прасторава-часавыя і рэчыўныя вобразы-сімвалы ў паэзіі Алеся Пісьмянкова   19

Карпечына Таццяна.  Ідэйна-філасофскі сэнс смерці ў творах Васіля Быкава   24

Лешчанка Лідзія. Пошукі эквіваленту: беларускія ўстойлівыя адзінкі ў англійскім перакладзе твораў Івана Шамякіна  28

 

 

  Падрабязна

8 лютага 2019 года галоўны рэдактар ​​часопіса “Роднае слова” Зоя Падліпская ўзяла ўдзел у рабоце круглага стала на тэму: “Роля кнігі ў фарміраванні культуралагічнага, духоўна-маральнага развіцця грамадства”, які праводзіўся ў межах XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выставы. Мерапрыемства адбылося ў Белым зале Мінскага храма-помніка ў гонар Усіх Святых.

 

  Падрабязна

7 лютага ў межах XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмаша на пляцоўцы “Пісьменнік і час” адбылася прэзентацыя кнігі “Горад аслеплых скрыжаляў” Сафіі Ворса (пераклад на беларускую мову Зоі Падліпскай), выдадзенай у рэдакцыі часопіса “Роднае слова”.

 

  Падрабязна

29 студзеня ў прэс-цэнтры Дома прэсы адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння прэміі “Чалавек безбар’ернага асяроддзя – 2019”, якая з гэтага года будзе штогод прысуджацца дзеячам мастацтва, што зрабілі ўклад у падтрыманне прынцыпаў гуманізму і ідэй безбар’ернага асяроддзя, а таксама развіваюць інклюзіўнае мастацтва для невідушчых людзей. Заснавальнікамі прэміі з’яўляюцца Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур і Мінская абласная арганізацыя Беларускага таварыства інвалідаў па зроку пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

 

 

  Падрабязна