Дыхайце вольна, нязмушана, таленавіта!

Шаноўныя сябры!

Вы трымаеце ў руках вераснёўскі нумар “Роднага слова”, якім мы разам з вамі пачынаем новы навучальны год.

Верасень – цікавы, незвычайны месяц. Ён яшчэ дорыць летняе цяпло, але ўжо мякка кранае наваколле восеньскімі фарбамі. Яшчэ поўніцца летнімі ўспамінамі, але ўцягвае, акунае ў імклівы вір працоўных клопатаў. Пачатак восені – асаблівы час для вас, нашы аўтары і чытачы – найперш настаўнікі, выкладчыкі, вучні і студэнты.

І для нас, роднасловаўцаў, безумоўна…

У жніўні часопіс “Роднае слова” ўвайшоў у склад РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”», дзе мы і далей будзем рыхтаваць для вас наша навуковае і метадычнае выданне. А гэта значыць, што на яго старонках па-ранейшаму будуць з’яўляцца матэрыялы, прысвечаныя найноўшым даследаванням у літаратуразнаўстве, мовазнаўстве, педагогіцы, мастацтвазнаўстве і культу­ралогіі.

Публікацыі нашых аўтараў-навукоўцаў – грунтоўная падтрымка на шляху прафесійнага ўдасканалення для кожнага настаўніка. Не выпадкова мы прэзентуем “Роднае слова” як навуковае выданне.

Наш часопіс – неабходны, найкарыснейшы спадарожнік усім, хто навучае і навучаецца роднаму слову, хто цікавіцца нацыянальнай культурай і яе гісторыяй, бачыць іх важнасць у выхаванні, хто не забываецца пра самаадукацыю і не спыняецца ў развіцці. Мы імкнёмся, каб кожны нумар быў пляцоўкай для абмену вопытам, крыніцай новых ведаў, сродкам прафесійнага натхнення. Чытайце “Роднае слова”, каб ведаць, што адбываецца ў сучаснай філалагічнай навуцы, узбагачацца яе здабыткамі і трансляваць іх сваім выхаванцам.

Адзін з галоўных клопатаў рэдакцыі – прэзентацыя педагагічнага вопыту настаўнікаў: найлепшыя распрацоўкі вашых урокаў і пазакласных мерапрыемстваў паспрыяюць прафесійнаму станаўленню маладзейшых калег, а больш дасведчаным дапамогуць сцвердзіцца як майстрам сваёй справы і творчым асобам. Таму мы запрашаем чытачоў да больш актыўнага супрацоўніцтва.

Верасень раскашуе, вабіць, заклікае…

Штогод у гэтую пару мы з вамі пачынаем новае падарожжа па такой знаёмай, уздоўж і ўпоперак ходжанай, і ўсё ж нязнанай, нязведанай Краіне Ведаў.  

Яно бывае нялёгкае, тое падарожжа. Напружанае, з памылкамі і знаходкамі, паразамі і перамогамі. Яно патрабуе волі, розуму ды сумлення. Вымагае высілкаў і адданай працы. Яно няпростае – ды заўсёды святочнае! Варта папытацца пра тое хаця б у нашых маленькіх выхаванцаў-школьнікаў – іх вераснёўскія ўсмешкі на гарадскіх і вясковых вуліцах нібы прадчуваюць гэтае свята.

Напярэдадні Дня настаўніка віншуем усіх, хто разам з намі распачынае гэты новы навучальны год. Моцнага здароўя вам і творчага плёну! І радасці спазнання новага – радасці жыцця!

Будзем жа сеяць, сябры, Разумнае, Добрае, Вечнае!

Шчыруйце ў творчасці, шукайце, знаходзьце, дыхайце вольна, нязмушана, таленавіта. А ўдзячнае “Роднае слова” і надалей застанецца вашым надзейным сябрам і памочнікам.

 

З павагай        Наталля ШАПРАН

 

  Падрабязна

Шапран Наталля. Дыхайце вольна, нязмушана, таленавіта!: Старонка галоўнага рэдактара 3

 

Літаратура і час

Дасаева Таццяна. Ён наталяў прагу духоўнасці: Да 90-годдзя з дня нараджэння Віктара Каваленкі 4

Бажок Ірына. Спецыфіка мастацкага хранатопу ў беларускай эсэістыцы 9

Крофта Ганна. Сімволіка “падвоенай прасторы” ў творчасці Юрыя Гуменюка 12

Алейчанка Юлія. Вершаваная арганізацыя лірыкі Янкі Купалы 1930-х гг. 16

Вараб’ёва Людміла. “Свой каменьчык лёсу…”: Паэзія Аліны Легастаевай 20

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Шамякіна Таццяна. Рэгіянальныя асаблівасці пейзажу ў аповесцях Івана Шамякіна 3

Шаладонаў Ігар. Аповесць-казка “Сярэбраная табакерка” Змітрака Бядулі як жанравы варыянт у пошуку культурнага коду нацыі 7

Божка Таццяна. Канцэпцыя ўзаемадзеяння фунеральнага панегірыка і штодзённасці Беларусі XVII ст. 10

Альшэўская Ганна. Антрапаморфныя, зааморфныя і фітаморфныя рэпрэзентацыі вобраза Беларусі ў літаратуры 15

Лешчанка Лідзія. Канцэпт “чорны кот” у літаратуры ЗША і Беларусі перыяду станаўлення рамантызму: Паводле твораў Эдгара По і Яна Баршчэўскага 19

Хаецкая Аксана. Агульнае і асаблівае ў творчых канцэпцыях амерыканскіх паэтаў XIX ст. 23

 

 

  Падрабязна

Рэдакцыя часопіса “Роднае слова” працягвае сачыць за творчым лёсам Сафіі Ворса, аўтарам кніг, выдадзеных у нашай рэдакцыі: “Дзесяць простых гісторый” (на беларускай, рускай, японскай мовах)  і “Горад аслеплых скрыжаляў”(на беларускай і рускай мовах) у межах праекта па рабоце з адоранай моладдзю.

Нядаўна ў газеце “Переходный возраст” у рубрыцы “Чыталка” выйшаў артыкул Дар’і Махсумавай “Любовь в переплёте”, дзе аўтар дзеліцца з чытачамі цікавай гісторыяй знаёмства трох жанчын-творцаў, прадстаўнікоў  розных пакаленняў.

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Заяц Наталля. “Кожны з нас заўтра другі…”: ідэйна-мастацкая эвалюцыя Язэпа Пушчы 3

Мікуліч Мікола. Гром расцярушыць кайданы…: Невядомыя вершы Васіля Струменя  7

Нуждзіна Тамара. “На скрыжалях лёсу і гісторыі”: Янка Купала, Кузьма Чорны, Уладзімір Караткевіч – героі кніг Галіны Шаблінскай 10

Шапран Наталля. “Сваім унукам я накажу чытаць вас”: Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава. Заканчэнне. 14

Маручак Святлана. “Захіну свой край ад нягод песняй матчыных простых слоў”: Вобраз малой радзімы ў творчасці Аркадзя Нафрановіча 19

Багарадава Таццяна. Мадыфікацыя ваеннай тэмы ў аповесцях Віктара Казько 1990-х гг.: На матэрыяле кнігі “Час збіраць косці” 23

Лебядзевіч Дзмітрый. Вобраз малой радзімы ў паэтычным эпасе Гесіёда, Вергілія, Якуба Коласа: Тыпалагічны аспект  26

Лапо Іван. Якуб Колас на Клімаўшчыне 28

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Зборнік “Рунь” Максіма Гарэцкага як адмысловы мастацкі праект: Да 100-годдзя выхаду 3

Ярмоленка Алена. Драма адзіноты ў аповесці “У чым яго крыўда?” Максіма Гарэцкага 7

Шапран Наталля. “Сваім унукам я накажу чытаць вас”: Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава 10

Траццяк Зоя. Пошукі Бацькаўшчыны ў ваеннай прозе Кузьмы Чорнага 14

Жыбуль Віктар. “Я помню міг той незабытны…”: Творы Аляксандра Пушкіна ў перакладчыцкай спадчыне Юльяна Дрэйзіна 18

Кузьміч Наталля. Інтэрмедыяльная спецыфіка апавяданняў Галіны Багданавай 23

Ламм Марыя. Экзістэнцыйныя выбары беларускай літаратуры [агляд манаграфіі Людмілы Сіньковай] 26

Коўшык Марыя. “Я словы сыплю, як з сявенькі…”: Простыя і шчырыя вершы Пятра Купы 29

 

 

  Падрабязна

Калектыў рэдакцыі глыбока смуткуе з прычыны заўчаснай смерці намесніка галоўнага рэдактара часопіса “Роднае слова” Марыі Антонаўны Кныш і выказвае шчырае спачуванне сынам Антону і Віталію, а  таксама ўсім родным і блізкім памерлай.

26 мая 2019 г. мы развіталіся з таленавітым педагогам, цудоўным, светлым чалавекам, надзейным сябрам, клапатлівай маці, дасведчаным рэдактарам  – нашай дарагой Марыяй Антонаўнай. Немагчыма словамі выказаць невыносны боль і неймаверны сум ад страты. Добразычлівая, шчырая, пазітыўная, прынцыповая, сумленная, цярплівая, адказная, прыгожая душою і знешне жанчына, мудры і  тактоўны кіраўнік – такой яна застанецца ў нашай памяці.

 

  Падрабязна

З 2 па 8 мая 2019 года ў сонечнай Балгарыі адбываўся Міжнародны літаратурны конкурс “Славянскае слова” – адзін з найбуйнейшых прафесійных конкурсаў для пісьменнікаў, якія пішуць на кірыліцы. Сёлета ў конкурсе прынялі ўдзел 273 літаратары з 20 краін свету.

Гэты маштабны літаратурны форум праводзіцца пачынаючы з 2017 года. Арганізатарам з’яўляецца Міжнародны саюз пісьменнікаў імя святых свяціцеляў Кірылы і Мяфодзія. У склад журы конкурсу, якое ўзначальвае загадчык кафедры Шуменскага ўніверсітэта прафесар Івайла Пятроў, уваходзяць вядомыя пісьменнікі, літаратурныя крытыкі, журналісты і выдаўцы з розных краін.

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Бярозка Аляксандр. “Клянуся i сведчу”: спавядальная проза Сяргея Грахоўскага 3

Адамовіч Надзея, Карпечына Таццяна. “Чароўная дама ці рыцар у спадніцы?”: Вобраз жанчыны ў паэзіі і прозе Людмілы Рублеўскай. Заканчэнне 8

Вараб’ёва Людміла. “І вечная мелодыя кахання…”: Асноўныя матывы лірыкі Зоі Падліпскай 13

Мельнікава Анжэла. Некаторыя аспекты вывучэння нацыянальнага праз прызму мастацкай літаратуры 19

Стэльмах Алена. Вобраз малой радзімы ў сучаснай беларускай літаратуры 22

 

 

  Падрабязна

Звяртаем увагу чытачоў і прыхільнікаў “Роднага слова”, што выйшаў з друку раман Зоі Падліпскай “Маналог у паўстагоддзя”.

Кніга уяўляе сабой спавядальны маналог, адрасаваны Маці, якую аўтар страціла ў раннім дзяцінстве. Раман-споведзь складаецца з абразкоў, нарысаў, артыкулаў, эсэ і вершаў. Тут і дзіцячыя ўспаміны пра нялёгкую сірочую долю, этапы станаўлення асобы пісьменніцы, цікавыя факты з жыцця прадстаўнікоў яе роду, а таксама расповед пра блізкія сэрцу мясціны. Копіі дакументаў і фотаздымкі з’яўляюцца выдатнай ілюстрацыяй да зместу твора.

Прасякнуты светлым сумам, шчырай спавядальнасцю, духоўнасцю, цікавасцю да гістарычнага мінулага Радзімы, павагай да родных каранёў, раман-споведзь мае вялікае выхаваўчае значэнне. 

Кнігу “Маналог у паўстагоддзя” можна набыць у кнігарнях “Акадэмкніга” і “Белкніга”. Замовіць кнігу можна таксама па тэл. +375 29 667 52 95.

  Падрабязна