Асабісты кабінет

“Роднае слова” 7/2019

Літаратура і час

Заяц Наталля. “Кожны з нас заўтра другі…”: ідэйна-мастацкая эвалюцыя Язэпа Пушчы 3

Мікуліч Мікола. Гром расцярушыць кайданы…: Невядомыя вершы Васіля Струменя  7

Нуждзіна Тамара. “На скрыжалях лёсу і гісторыі”: Янка Купала, Кузьма Чорны, Уладзімір Караткевіч – героі кніг Галіны Шаблінскай 10

Шапран Наталля. “Сваім унукам я накажу чытаць вас”: Да 95-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава. Заканчэнне. 14

Маручак Святлана. “Захіну свой край ад нягод песняй матчыных простых слоў”: Вобраз малой радзімы ў творчасці Аркадзя Нафрановіча 19

Багарадава Таццяна. Мадыфікацыя ваеннай тэмы ў аповесцях Віктара Казько 1990-х гг.: На матэрыяле кнігі “Час збіраць косці” 23

Лебядзевіч Дзмітрый. Вобраз малой радзімы ў паэтычным эпасе Гесіёда, Вергілія, Якуба Коласа: Тыпалагічны аспект  26

Лапо Іван. Якуб Колас на Клімаўшчыне 28

 

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Медыялінгвістыка ў Беларусі: набыткі, праблемы і перспектывы: Паводле вынікаў навуковай канферэнцыі “Слова ў кантэксце часу” 29

Бабіч Юрый. Моўная гульня ў загалоўку сучаснага публіцыстычнага тэксту 33

Старычонак Васіль. Дзеяслоўная гастранамічная метафара ў беларускім моўным кантынууме 36

Рыжковіч Ганна. Канкрэтызатары ў структуры тэмпаральных прыназоўнікавых адзінак 39

Сімановіч Вікторыя. Семантычныя асаблівасці беларускіх прэсонімаў 20 – 30-х гг. ХХ ст. 43

Каўрус Алесь. Заўважанні: запрыкмечаныя словы, формы. Працяг. 47

 

Методыка і вопыт

Захарчук Ірына. Развіццё вобразнага мыслення вучняў праз прыёмы метафарызацыі 51

Акуленка Галіна, Есіс Яўген. Складаназалежны сказ: Урок беларускай мовы (XI клас) 54

Слабко Юлія. Грамадскае і асабістае ў апавяданні “Ворагі” Міхася Зарэцкага: Вучэбныя заняткі па беларускай літаратуры 56

Куляшова Наталля. Беларуская народная казка “Залаты птах”: Урок беларускай літаратуры (V клас) 60

Кароза Таццяна. Кандрат Крапіва. Байка “Ганарысты парсюк”: Web-квэст (VIII клас) 62

Цывілька Алена. Васіль Быкаў: жыццё і творчасць: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 64

Петрашкевіч Марына. Крэатыўныя заданні: Беларуская літаратура (ІХ – ХІ класы) 67

Каваленка Наталля. Беларуская мова: Займальны матэрыял 70

 

Калі закончыўся ўрок

Кісель Ірына. “Свет – дзівосны”: Гульня-падарожжа да 80-годдзя з дня нараджэння Васіля Жуковіча 71

Цыбульская Наталля. У вайны не дзіцячае аблічча: Літаратурна-музычная кампазіцыя 74

 

Нацыянальная і сусветная культура

Плаўская Марына. Роля літаратурна-мемарыяльных музеяў у фарміраванні нацыянальнай ідэнтычнасці 76

Сурмачэўскі Ігар. Збаўца на гаўбцы: Гісторыя іконы “Хрыстос Уседзяржыцель (Пантакратар)” з Дзісны. Заканчэнне. 80

Лясніцкая Таццяна. Дзве постаці на мастацкім небасхіле: Максім Танк і Міхась Сеўрук 83

Васюк Тамара. Гістарычны код гліны. “Арт-Дабрыня” 87

Сцяжко Наталля. Дакументальная драма ў жанры роуд-муві: “Дотык да пустаты” – кагнітыўнасць героя ў экстрэмальнай сітуацыі 90

 

Паэтычная старонка. Струмень В. Покліч, Пратэст, Янку Купалу, Допыт падпольшчыка (9).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (32, 46).

Крытыка і бібліяграфія. Кот М. Скарынаўскі Псалтыр праз 500 гадоў (50).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Майстар, які вызваляў Беларусь, – Уладзіслаў Сіліч (95).

Увага! Конкурс! (73).