Асабісты кабінет

"Роднае слова" 6/2021

Літаратура і час

Шапран Сяргей. Музейныя адрасы Васіля Быкава (3)

Князева Ірына. Музей – разгорнутая кніга: Музей-дача Васіля Быкава ў Ждановічах – філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры (7)

Жыбуль Віктар. “З сусветам тады загаворыш!..”: Замест экскурсіі па выставе да 95-годдзя “Узвышша” (10)

Шыманская Вольга. “Хам” Элізы Ажэшкі: глыбінныя супярэчнасці нарцысічнай асобы (13)

Трус Мікола. Рукапісная спадчына Максіма Багдановіча (18)

Бярозка Аляксандр. “Для мяне адно – мой раман. Астатняе…”: Спавядальна-дзённікавая проза Вячаслава Адамчыка (21)

Давідоўскі Зміцер. Акадэмік бібліятэчнай справы – Ніна Ватацы (25)

Верына Ульяна. “Слова цячэ па гісторыі…”: Паэзія Юрая Куніяка ў перакладзе Вікторыі Ляшук (26)

Вальчук Алена. Іспанская літаратура ў асэнсаванні Фадзея Булгарына (31)

 

Мовы рысы непаўторныя

Кавалёва Алена, Юдзянкова Ганна. Слова пра калегу і настаўніка: Да юбілею Васіля Шура (36)

Шур Васіль. Пра паходжанне і некаторыя мадэлі беларускіх прозвішчаў (38)

Іўчанкаў Віктар. Спалучэнні галосных у запазычаных словах: выбар арфаграмы: На матэрыяле медыятэкстаў партала zviazda.by (41)

Багдановіч Ірына, Прыгодзіч Мікалай. Амбасадар беларусістыкі Эльжбета Смулкова (44)

Скрамблевіч Валерыя. Праблемы тэорыі аманіміі ў сучасных еўрапейскіх навуковых традыцыях (46)

Валатоўская Ніна. Фразеалагізмы з кампанентам малако і назвамі малочных вырабаў у беларускай і ўкраінскай мовах (50)

Каўрус Алесь. Думкі пра культуру мовы (53)

 

Методыка і вопыт

Саўчук Алена. Чалавек і вайна: “Жураўліны крык”. Васіль Быкаў: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (60)

Аксянюк Ірына. Праблема здрадніцтва ў аповесці “Знак бяды” Васіля Быкава: Урок беларускай літаратуры (XI клас) (63)

Навумчык Мікалай. Вывучэнне творчасці Васіля Быкава: Комплексныя заданні [апавяданне “Незагойная рана” (VII клас), аповесць “Жураўліны крык” (VIIІ клас)] (66)

 

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Дарогамі Васіля Быкава: Гульня (Х–ХІ класы) (73)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Павільч Аляксандр. Станаўленне тэарэтычных асноў параўнальнай культуралогіі ў Беларусі: Канец XIX ст. – 1920-я гг. (80)

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Працяг. (83)

Кляпоўская Аляўціна. Палескія ручнікі закладнога ткацтва: Узаемадзеянне мастацкіх традыцый на беларуска-ўкраінскім памежжы (85)

Шкор Лідзія. Фартэпіянныя сюіты “Чайнае лісце” і “Карціны Лян Юнхэ” Ганны Кароткінай: Асэнсаванне вобразнага свету ў кантэксце полімастацкага падыходу (89)

Агафонава Наталля. Літаратурны твор на экране: Серыял-кватрас “Хам” паводле Элізы Ажэшкі (93)

 

 

Новыя выданні. Міхайлаў П., Цяслюк Н. Душа здзітаўцаў у алфавітным парадку: рэцэнзія на кнігу “Паслухайце, што людзі кажуць…: матэрыялы да рэгіянальнага слоўніка Брэстчыны” Т. Ажажа, Л. Леванцэвіч (57).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 год. Ліпень (17, 20).

Крыжаванка. Целеш Л. “Чэрвень – з ягаднаю зарой” (96).