Асабісты кабінет

"Роднае слова" 1/2021

Літаратура і час

Шамякіна Таццяна. Прыродныя фактары ў фарміраванні творчай асобы Івана Шамякіна: Эсэ-гіпотэза (3)

Жыбуль Віктар. “Я старэў, а горад маладзеў…”: Мінск у жыцці і творчасці Івана Шамякіна (7)

Ляшэнка Ангеліна. Вобраз мастака ў аповесці “Вернісаж” Івана Шамякіна  (12)

Кузьміч Наталля. Інтэрмедыяльнасць як аўтарская стратэгія ў прозе Галіны Багданавай (15)

Бахановіч Наталля. Беларуская літаратура XIX ст.: Пра міжнародны імідж Айчыны (19)

Часнок-Фаменка Ірына. Выяўленне псіхалагічных абарон у беларускай літаратуры ХХ ст.  (22)

Хаецкая Аксана. Спадчына Платона, Арыстоцеля і Гарацыя ў паэзіі амерыканскага рамантызму (25)

Шапран Наталля. “Музейны квартал”: падарожжа ў прасторы і часе: Анансуючы новы праект (29)

Мовы рысы непаўторныя

Свістунова Марына. Беларускамоўныя лацінаграфічныя тэксты XVIII ст. у справе вырашэння праблемы перарыву пісьмовай традыцыі (30)

Самуйлік Яраслаў, Дацкевіч Антон. Гаворка вёскі Рубель Столінскага раёна: гісторыка-лінгвістычная інтэрпрэтацыя (34)

Міхалевіч Алена. Моўныя сродкі паказу ваеннай рэчаіснасці ў рамане “Сэрца на далоні” Івана Шамя­кіна (38)

Аліферчык Таццяна, Внуковіч Юрась. Эргатапонімы, звязаныя з млынарскай дзейнасцю ў XVI–XVII стст. (41)

Бунько Наталля. Знакі бяспекі: Прафесійная лек­сіка (46)

Каўрус Алесь. Крыху заўважанняў: новых і паўторных: Па старонках нашачаснага рамана (48)

Методыка і вопыт

Зубко Аліна. Іван Шамякін – адна з найбольш яркіх постацей у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: Тэматычныя заняткі (ІХ–ХІ класы) (53)

Саўчук Алена. Урок І. Іван Шамякін. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) (57)

Аксянюк Ірына, Серада Алена. Урок ІІ. Духоўны свет Сашы Траянавай і Пятра Шапятовіча: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) (61)

Навумчык Мікалай, Асіпук Наталля. Урок ІІІ. Іван Шамякін. Маральна-этычная праблематыка аповесці “Непаўторная вясна”: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) (64)

Навумчык Мікалай. Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”: Тэставае заданне (ІХ клас) (68)

Бялецкая Валянціна, Есіс Яўген. Маральны воблік маладога пакалення ў аповесці “Непаўторная вясна” Івана Шамякіна: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас)  (71)

Калі закончыўся ўрок

Дашкевіч Алена. “Святочны, старажытны дух калядны…”: Пазакласнае мерапрыемства (VІІІ–ІХ класы) (74)

Петрашкевіч Марына. “Гандляркі” і “паэты” Івана Шамякіна: Гульня для старшакласнікаў (78)

Лойша Таццяна. Шчаслівы выпадак: Віктарына па творчасці Івана Шамякіна (84)

Нацыянальная і сусветная культура

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў (86)

Шчаўлінскі Мікалай. Асноўныя стылі ў развіцці беларускай архітэктуры ў пачатку ХХ ст.  (89)

Шы Іньдзі. Уплыў Сюй Бэйхуна на мастацкую адукацыю ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы (92)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 г. Люты (18, 60, 83).

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (85).

Крыжаванка. Целеш Л. “Класікі не паміраюць…”: Да 100-годдзя з дня нараджэння Івана Шамякіна (96).