Асабісты кабінет

"Роднае слова" 2/2021

Літаратура і час

Мельнікава Анжэла. Народацэнтрычны канон “Палескай хронікі” Івана Мележа (3)

Бароўка Ванда. Аксіялагічны патэнцыял рамана “Людзі на балоце” Івана Мележа  (7)

Жыбуль Віктар. “Я быў маленькай часткай горада…”: Мінск у творчасці Івана Мележа (11)

Кальцова Настасся. Дотык да часу: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры вітае сяброў (17)

Свірыдовіч Эліна. “Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц…”: Да стагоддзя народных пісьменнікаў Беларусі Івана Шамякіна і Івана Мележа (19)

Серыкава Ніна. Гонар палескай зямлі: Спадчына Івана Шамякіна і Івана Мележа ў Літаратурным музеі пісьменнікаў Гомельшчыны (22)

Максімовіч Валерый. Пошукі духоўнага яднання ў творчасці максіма багдановіча (24)

Анцімонік Анастасія. Экзістэнцыйныя аспекты ў паэзіі Алега Мінкіна (27)

Брыль Антон Францішак. “Скарга на Доўмантаў” Ёахіма Тамашэвіча: кантэкст і датаванне верша (30)

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Фразеалагізмы з нерэальным вобразам (32)

Самуйлік Яраслаў, Дацкевіч Антон. Гаворка вёскі Рубель Столінскага раёна: гісторыка-лінгвістычная інтэрпрэтацыя. Заканчэнне (37)

Аліферчык Таццяна, Внуковіч Юрась. Эргатапонімы, звязаныя з млынарскай дзейнасцю ў XVI–XVII стст. Заканчэнне (40)

Шаршнёва Вольга. Лексічныя памылкі ў перыядычным друку (43)

Каўрус Алесь. Шляхам заўважанняў (48)

 

Методыка і вопыт

Доўгаль Алеся. Нараджэнне Хрыстова: Вучэбна-трэніровачныя заданні па беларускай мове (53)

Зубко Аліна. Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах: Урок беларускай мовы (ХІ клас) (56)

Аксянюк Ірына. Нетрадыцыйны падыход да раскрыцця псіхалогіі заможных сялян у рамане “Людзі на балоце” Івана Мележа: Урок беларускай літаратуры (Х клас) (61)

Навумчык Мікалай. Іван Мележ. Раман “Людзі на балоце”: Тэставае заданне (Х клас) (64)

Есіс Яўген. Вывучэнне трылогіі “Палеская хроніка” Івана Мележа: Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні (Х клас) (70)

 

Калі закончыўся ўрок

Гардзіенка Галіна. “Ён будзе вечна сярод нас”: Літаратурны вечар да стагоддзя Івана Мележа (ІХ–ХІ ­класы) (73)

Лойша Таццяна. Марскі бой: Гульня па творчасці Івана Мележа (76)

Саламаха Іна. Мы – беларусы: Літаратурна-музычная кампазіцыя (V–IX класы) (79)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Катовіч Аксана. Каляндарныя абрады навалецця – згорнутая мадэль аднаўлення міфалагічнага часу (81)

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Працяг (85)

Болбас Валерый, Болбас Галіна. Педагагічны патэнцыял беларускіх народных прыкмет (87)

Шугаеў Аляксандр. Сучаснае вясельнае свята з выкарыстаннем традыцыйных абрадаў (91)

Вэнь Жань. Мастацтва “лю-бай” як незапоўненая прастора ў сучасным жывапісе і скульптуры Беларусі (93)

 

Кола гадоў. Каляндар на 2021 год (60, 78).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 г. Сакавік (10, 31, 52).