Асабісты кабінет

"Роднае слова" 3/2021

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Падхлюпінская вуліца, Сатурнаўскі завулак… і не толькі: Мінск у жыцці і творчасці Кандрата Крапівы  (3)

Фіцнер Таццяна. Лірыка Валянціны Коўтун у кантэксце развіцця айчыннай жаночай традыцыі (9)

Штэйнер Іван. Каханне і вера Валянціны Коўтун (13)

Гулева Вольга. Беларуская сатыра: Да 125-годдзя Кандрата Крапівы і 80-годдзя заснавання часопіса “Вожык” (15)

Кажамяка Святлана. Красавіцкае прычасце Валянціны Коўтун: Досвед музейнай інтэрпрэтацыі жыцця і творчасці (18)

Міцкевіч Марыя. Палавіна яго душы: Да 130-годдзя Марыі Дзмітрыеўны Міцкевіч (21)

Брусевіч Анатоль. Спецыфіка паэтычнай вобразнасці Габрыэлі Пузыні (23)

Шаладонава Жанна. Віно ў прасторы сэнсаў: беларускія і ўкраінскія паэтычныя паралелі (28)

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Вобраз жанчыны ў беларускай дыялектнай фразеалогіі (32)

Старычонак Васіль. Функцыянаванне быційных дзеяслоўных намінацый у беларускай мове (36)

Жаўняровіч Пятро. Рэдактарская праўка словаформаў назоўніка: варыянты роду і ліку  (40)

Бабко Таццяна. Эмацыйнасць камунікацыі і ўяўленні пра мову: Агульнае і спецыфічнае ў беларуска- і рускамоўных інтэрнэт-дыскусіях (44)

Фундатар Таццяна. Міжмоўныя лексічныя варыянты фразеалагізмаў, ускладненыя лексічным вар’іраваннем у беларускай мове (48)

Каўрус Алесь. Далей па шляху заўважанняў (50)

 

Методыка і вопыт

Грынько Мікалай. “Нёман і Гародня сталі дарагімі таму, што мне было ўтульна ў студэнцкай аўдыторыі”: Да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Аляксея Пяткевіча [Інтэрв’ю] (54)

Навумчык Мікалай. Байкі “Ганарысты Парсюк” і “Дыпла­маваны Баран” Кандрата Крапівы: Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) (58)

Дамасевіч Вольга, Есіс Яўген. Кандрат Крапіва. Байкі “Ганарысты Парсюк” і “Дыпламаваны Баран”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (61)

Куляшова Наталля. Кандрат Крапіва – байкапісец. Алегарычны сэнс байкі “Ганарысты Парсюк”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (63)

Навумчык Мікалай. Кандрат Крапіва. Камедыя “Хто смяецца апошнім”: Тэставае заданне (Х клас) (66)

Доўгаль Алеся. Нараджэнне Хрыстова: Вучэбна-трэніровачныя заданні па беларускай мове. Заканчэнне (70)

 

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Крапіўныя пазлы: Гульня для старшакласнікаў (72)

Казека Ала. Майстар беларускай сатыры: Квэст-гульня (Х–ХІ класы) (77)

Лойша Таццяна. Гульня па творчасці Кандрата Крапівы (VIII–ІХ класы)   78

Бязручка Леанід. Народныя пісьменнікі Беларусі : Інтэлектуальная гульня (ІХ–ХІ класы) [Іван Шамякін, Іван Мележ, Кандрат Крапіва] (80)

Акуленка Галіна, Есіс Яўген. “Між слоў шукайце зерне, каб вырасціць дабро…”: Сцэнарый пасяджэння клуба “Літаратурны ветразь” (ХІ клас) [Валянціна Коўтун] (83)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Працяг (86)

Васілевіч Дар’я. Семіясфера архетыпа Сонца ў мастацкай культуры Японіі (89)

У Сянь. Паэтызацыя жаночых вобразаў у сучасным кітайскім жывапісе (92)

 

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 год. Красавік (43, 82).

Крыжаванка. Целеш Л. Вясна прыйшла! (96).