Асабісты кабінет

"Роднае слова" 11/2021

Шапран Наталля. На шляху да красы і светласці: Да 130‑годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (3)

 

Літаратура і час

Мышкавец Ірына. Максім Багдановіч – студэнт Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя (4)

Трус Мікола. Рыбінскія адрасы ў гісторыі расійска-беларускіх культурных, навуковых, літаратурных сувязей першай трэці ХХ ст. (9)

Багдановіч Ірына. “Але будзеш мне помніцца ты…”: Таямніца лірычнага адрасата вершаў Максіма Багдановіча (15)

Мельнікава Анжэла. Да праблемы вывучэння твор­часці Максіма Багдановіча ў еўрапейскім кантэксце (21)

Сабуць Аліна. “Акно ў Еўропу”: “Еўрапейскасць” беларускага класіка Максіма Багдановіча (23)

Смолка Вікторыя. Унутраны рытм як меладычнае адкрыццё лірычнай тэмы ў паэзіі Максіма Багдано­віча (27)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. “Жыццё чуваць з усіх старон…”: Малюнкава-вобразны свет цыкла “У зачарованым царстве” Максіма Багдановіча (30)

Мінкевіч Дзмітрый. «Грамада зорак “Карона”» Максіма Багдановіча: пераклад або самастойны твор? (33)

Дарашчонак Пётр. Максім Багдановіч пра фарміраванне нацыянальнай ідэалогіі беларускага народа (36)

 

Мовы рысы непаўторныя

Багамолава Алена. Маўленчая палітра вобразных сродкаў у творчасці Максіма Багдановіча (39)

Старычонак Васіль. Свет чыстай красы і шчырай паэзіі: Метафарычныя намінацыі ў паэзіі Максіма Багдано­віча (44)

Яўдошына Ларыса. Вобраз вечара ў зборніку “Вянок” Максіма Багдановіча: філалагічная інтэрпрэтацыя (48)

Шведава Зоя. Імёны-прататыпы ў творчай спадчыне Максіма Багдановіча (51)

Півавар Кацярына. Коды беларускай лінгвакультуры ў паэзіі Максіма Багдановіча (55)

 

Методыка і вопыт

Праскаловіч Вольга. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі: Метадычныя аспекты (58)

Макарэвіч Алесь. Сістэма перспектыўных ліній пры характарыстыцы мастацкіх вобразаў лірычнага твора: На прыкладзе вершаў Максіма Багдановіча і Анатоля Грачанікава (V клас)  (61)

Мартынкевіч Святлана. “І вершы, вам прывет складаю…”: Дыдактычны патэнцыял вершаў Максіма Багдановіча  (66)

Цыкл урокаў па вывучэнні творчасці
Максіма Багдановіча ў VIII класе

Навумчык Мікалай. 1. Максім Багдановіч. “Слуцкія ткачыхі”: Урок беларускай літаратуры (68)

Саўчук Алена. 2. Максім Багдановіч. “Раманс” (“Зорка Венера”): Урок беларускай літаратуры (71)

Навумчык Мікалай. 3. Максім Багдановіч. “Замёрзла ноччу шпаркая крыніца…”. Анатоль Грачанікаў. “Свяці, кахання чыстая зара!..”: Урок беларускай літаратуры (74)

Аксянюк Ірына, Навумчык Мікалай. 4. Максім Багдановіч. “Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог…”. Міхась Башлакоў. “Верасень”: Урок беларускай літаратуры (77)

Навумчык Мікалай. 5. Максім Багдановіч. “Трыялет”. Данута Бічэль. “Лёгкія сняжынкі ў цішы…”: Урок беларускай літаратуры (79)

 

Калі закончыўся ўрок

Забродская Вольга. Жыві і цэльнасці шукай: Пазакласнае мерапрыемства да 130-годдзя Максіма Багдановіча (ІХ–ХІ класы) (82)

Есіс Яўген. Жанчына ў жыцці і творчасці Максіма Багдановіча: інтэлектуальная гульня “Чорны кот” (ІХ–Х класы) (84)

Петрашкевіч Марына. Нязгасная зорка Максіма Багдановіча: Гульня для старшакласнікаў (87)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Шкор Лідзія. Вакальны цыкл “Вянок” на вершы Максіма Багдановіча: вобразна-мастацкія і гісторыка-культурныя сувязі (90)

Ярмалінская Вераніка. Максім Багдановіч на сучаснай беларускай сцэне (94)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 год. Снежань (35, 81).

Крыжаванка. Целеш Л. “Зорка Венера ўзышла” (96).