Асабісты кабінет

"Роднае слова" 10/2021

Літаратура і час

Трафімчык Анатоль. Якуб Колас: генезіс і правідэнцыяльнасць першага і галоўнага псеўданіма Канстанціна Міцкевіча (3)

Крыжэвіч Аляксандр. Вытокі псеўданіма Тарас Гушча Канстанціна Міцкевіча (8)

Макаранка Таццяна. Паэт вачамі фатографа Міхася Лынькова (11)

Жыбуль Віктар. Літары ў далоні: Яшчэ раз пра “Эпаманіён” Андрэя Александровіча (12)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Заканчэнне (14)

Давідоўскі Зміцер. Язэп Пушча – настаўнік рускай мовы (19)

Бярозка Аляксандр. “Я ніколі табе не хлусіў, не хлушу і хлусіць не буду…”: Спавядальная проза Віктара Казько (22)

Трус Мікола. “Слуцкія ткачыхі” ў перакладзе Барыса Мікуліча (25)

Карлюкевіч Алесь. Рудзенск літаратурны (26)

Сабуць Аліна. Паэтычная філасофія музыкі Людмілы Кебіч (31)

 

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Правапіс у нескладовага ў медыйнай практыцы: агульныя назіранні (33)

Жаўняровіч Пятро. Рэдагаванне на беларускіх землях у XVI–XVIII стст. (36)

Маршэўская Валянціна. Семантычныя групы дзеяслоўных фразеалагізмаў незакончанага трывання (40)

Масленікава Святлана, Лапуцька Лія. Супастаўляльны аналіз беларускіх і нямецкіх фразеалагізмаў з кампанентамі, якія абазначаюць напіткі (43)

Галай Вераніка. Параўнальна-супастаўляльны аналіз тэрмінаў-метафар у англійскай і беларускай мовах: На матэрыяле самонімаў і астэонімаў (46)

Каўрус Алесь. Ці досыць пісаць пра мінусы слова? (50)

Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Навукова-педагагічны плён Веры Емельяновіч (53)

Прыгодзіч Алена, Прыгодзіч Мікалай. Слова беларускае праз гады: Да 80-годдзя Германа Бідэра (55)

 

Методыка і вопыт

Болтрыкава Юлія. Службова-аналітычная даведка як сродак ажыццяўлення іншамоўнай пісьмовай камунікацыі ў сферы ваенна-прафесійнай дзейнасці (57)

Навумчык Мікалай. Міхась Зарэцкі. Апавяданне “Дзіўная”: Урок беларускай літаратуры (Х клас) (62)

Лойша Таццяна. Дыдактычны матэрыял: Апавяданне “Дзіўная” Міхася Зарэцкага (Х клас) (65)

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Складаны сказ (складаназалежны сказ: тыпы даданых частак, складаназалежны з некалькімі даданымі часткамі). Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай (66)

 

Калі закончыўся ўрок

Захарчук Ірына. Інтэлектуальны аўкцыён: Гульня (­V–VII класы) (73)

Падгайская Валянціна. Салдат верша: Літаратурны квэст да 110-годдзя Анатоля Астрэйкі (VII–VIII класы) (76)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Кілюшына Таццяна. Беларуская батлейка і яе аналагі ў іншых культурах: параўнальны аналіз паняццяў (78)

Сурмачэўскі Ігар. Анталогія забытых аксесуараў. Працяг (81)

Яфрэмава Ірына. Homo saltans (Чалавек, які танцуе) як суб’ект бальнай практыкі (84)

Філіпенка Наталля. Тэкстыльны малюнак стылю мадэрн на тэрыторыі Расіі канца ХІХ – пачатку ХХ ст.  (88)

Лі Мэн. Камічнае як мастацкі кампанент кітайскай музыкі (91)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 год. Лістапад (45, 49, 90).

Крыжаванка. Целеш Л. Кастрычніцкі серпанцін (96).