Асабісты кабінет

Да 500-годдзя выдання “Песні пра зубра” Міколы Гусоўскага

Саверчанка Іван. Лацінамоўны шэдэўр Міколы Гусоўскага (3)

Суша Алесь. Пра што нам кажуць арыгінальныя выданні “Песні пра зубра” Міколы Гусоўскага (5)

Сычова Святлана. Адлюстраванне часу ў паэме “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага (12)

Мінкевіч Дзмітрый. Асаблівасці перакладу ўласных імён паэмы “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага (16)

Харытонава Вікторыя. “Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра”: Выстаўка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (20)

Акушэвiч Андрэй. “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага ў кантэксце выкладання беларускай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (23)

Есіс Яўген. Вывучэнне манаграфічнай тэмы “Мікола Гусоўскі”: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (ІХ клас) (27)

Навумчык Мікалай. Паэма “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага : Тэставае заданне (ІХ клас) (30)

 

Літаратура і час

Дуктава Любоў. Культурны код як падмурак да разумення нацыянальных вобразаў у прыгожым пісьменстве (33)

Сабуць Аліна. Феномен беларускай літаратурнай калыскі [Пра кнігу “Навагрудчына. Літаратурнае гняздо Беларусі” А. Карлюкевіча] (38)

Батурына Алена. Сірэна, русалка, ундзіна: фантастычныя жаночыя вобразы ў беларускай і нямецкай літаратуры рамантызму  (41)

Стасюк Уладзімір. “На мяжы расстання і сустрэчы”: Канцэпт камунікацыя ў паэтычным дыскурсе Мікалая Аляхновіча (45)

 

Мовы рысы непаўторныя

Балуш Таццяна, Чуханава Анжэла. Канцэпт “праца” ў парэміялогіі беларускай і рускай моў (48)

Даніловіч Мікола. Утварэнне фразеалагізмаў з прыказак. Заканчэнне (51)

Галінтоўская Дар’я. Фразеалагізмы з кампанентам галава ў беларускай і англійскай мовах (54)

 

Методыка і вопыт

Мартынкевіч Святлана. Сачыненне як творчая праца: Ад тэорыі да практыкі (57)

Караткевіч Вячаслаў. Дыягностыка метапрадметных і прадметных кампетэнцый: заданні: Беларуская літаратура (V клас) (60)

Саўко Іна. Сістэматызацыя і паглыбленне ведаў па марфеміцы і словаўтварэнні: Складаныя словы і немарфемныя спосабы ўтварэння слоў (Х клас) (62)

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Гісторыя мовы і сучаснасць: Граматычныя катэгорыі стараславянскага і беларускага займенніка  (65)

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2022/23 навучальны год (ІХ клас) (70)

Кажанеўская Алена. Разам з палясоўшчыкам Тарасам: Завочнае падарожжа ў Гарадок (VІII–ХІ класы) (74)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Трыфанава Наталля. Выданні друкарняў Беларусі XVI – першай паловы XIX ст. у зборы Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (77)

Шапран Сяргей. Мастак-інкогніта, або “Адэсіт” Майсей Сляпян і яго “Клябанскі млын” (80)

Коўрык Аксана. Традыцыйны беларускі касцюм і яго элементы ў сучаснай сацыякультурнай прасторы. Заканчэнне (85)

Укражэнко Ірына. Захаванне фальклорных традыцый у кантэксце трансфармацыі каштоўнасных арыенціраў грамадства (89)

Урублеўскі Вадзім. Карані роду Шашалевічаў: Да паходжання Андрэя Мрыя (93)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 год. Верасень (47, 76).

Крыжаванка. Целеш Л. Калыска пісьменства і кнігадрукавання – старажытная Беларусь (96).