Шаноўныя сябры!

Рэдакцыя часопіса “Роднае слова” вітае сваіх чытачоў і аўтараў у новым годзе! Традыцыйна самая напружаная праца над першым нумарам нашага выдання прыпадае на асаблівы час, калі ўвесь свет жыве ў чаканні Каляднай зоркі. У атмасферы радаснага прадчування мы не толькі плануем ідэйна-зместавае напаўненне часопіса на ўвесь год, але і імкнемся абнавіць яго, каб натхніць кожнага чытача. Вось чаму так не церпіцца падзяліцца з вамі задумамі на 2020-ы, праанансаваць падрыхтаваныя матэрыялы, паведаміць пра новыя праекты. Спадзяемся, наша “Роднае слова” стане для вас карысным і творчым падарункам. 


 

  Падрабязна

Галоўны рэдактар часопіса “Роднае слова” Наталля Шапран стала госцем праграмы “Дыялогі пра культуру” з Навумам Гальпяровічам на канале “Культура” Беларускага радыё.

 

  Падрабязна

Шапран Наталля. У святле Каляднай зоркі 3

 

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. “Ад Маскоўскае шашы да Суражскага базара…”: Мінскія рэаліі ў творчасці Міколы Аўрамчыка 4

Навасельцава Ганна. Дынаміка змястоўнай формы рамана ў творчай спадчыне Леаніда Дайнекі 10

Лідзянкова Вольга. Антычныя матывы ў творчасці Леаніда Дайнекі 14

Шаладонава Жанна. “Казкі жыцця” Якуба Коласа скрозь прызму прасторавасці  18

Крыжэвіч Аляксандр. Верш Якуба Коласа “Загібелька”: Паэтыка, міфалагічныя вобразы і паралелі 21

Шапран Наталля. Калі гарматы грымелі…: У Гродне знойдзены франтавыя малюнкі Васіля Быкава, якія лічыліся страчанымі 24

Поўх Ірына. Сродкі мастацкай выразнасці ў казках Вольгі Гапеевай 28

 

 

  Падрабязна

Шаноўныя сябры! Прыміце самыя шчырыя віншаванні з Новым годам і Калядамі! Зычым, каб светлыя зімовыя святы прынеслі вам моцнае здароўе, сямейны дабрабыт, прафесійныя дасягненні, цікавыя падзеі і творчы плён! Няхай усе блізкія людзі застаюцца побач з вамі, і сярод сяброў – наша “Роднае слова”!

З павагай і ўдзячнасцю за супрацоўніцтва, роднасловаўцы.

 

  Падрабязна

“Я – ТЭАТРАЛ!”

Конкурс рэцэнзій на спектаклі Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы

Паважаныя сябры! 2020 год адметны знакавай у культурным жыцці Беларусі падзеяй – 100-годдзем Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Рэдакцыя часопіса “Роднае слова” працуе над падрыхтоўкай праекта, прысвечанага гэтаму юбілею: кожны нумар выдання ў наступным годзе будзе змяшчаць абавязковы блок публікацый, якія не толькі распавядуць пра гісторыю, традыцыі і сучаснасць найстарэйшага тэатра Беларусі, але і пакажуць яго культуравызначальную каштоўнасць праз сувязь са знакамітымі асобамі беларускага мастацтва.

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Шаладонаў Ігар. Вобразная сістэма рамана  “Пустадомкі” Лукаша Калюгі 3

Зуева Надзея. Мастацкае асэнсаванне нацыянальнага менталітэту ў творах Лукаша Калюгі 6

Жыбуль Віктар. “Квакаю для вёскі віславухае…”: Расонскія старонкі жыцця Паўлюка Шукайлы 9

Трус Мікола. Ранняя шаўчэнкіяна Янкі Купалы: геаграфія вядомасці і прызнання  14

Сініла Галіна. У пошуках страчанага сэнсу: рэлігійна-філасофская праблематыка і паэтыка Кнігі Эклесі­яста 19

Брыль Антон Францішак. Некралог Канстанціна Вераніцына ў газеце “Новое время” 23

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Рамантыка-рэвалюцыйная героіка апавяданняў Міхася Лынькова: Да 120-годдзя з дня нараджэння 3

Кохан Таццяна. “Я ў думках лячу зноў да роднага краю…”: Вобраз малой радзімы ў творчасці Яна ­Чачота 7

Жыбуль Віктар. Адам Бабарэка і яго картатэка 11

Мельнікава Анжэла. Вывучэнне нацыянальнай спецыфікі беларускай літаратуры ў першай трэці XX ст.  13

Дакукін Аляксандр. “А потым далей чым шчасце – мяне пакаштуе снег”: Спецыфіка інтымнай лірыкі Алеся Разанава 17

Брыль Антон Францішак. “Паненская гара”: Невядомы штучны твор XIX ст. cярод мсціжскіх фальклорных запісаў Аляксандра Гануса 20

Казлоўскі Руслан, Бялятка Кірыл. Паняцце стыль: Тэрміналагічны аналіз 23

 

 

  Падрабязна

На пачатку года рэдакцыя часопіса “Роднае слова” сумесна з Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі абвясцілі конкурс навукова-даследчых работ у галіне мовазнаўства “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…” сярод навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, навучэнцаў устаноў прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, студэнтаў ВНУ.

  Падрабязна

У 2019 г. спаўняецца 90 гадоў з дня заснавання Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа – вядучай навукова-даследчай установы краіны ў галіне лінгвістыкі. З гэтай нагоды 31 кастрычніка ў Прэзідыуме Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі адбылося ўрачыстае пасяджэнне і адкрыццё Першага міжнароднага навуковага кангрэса “Беларуская мова –  галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа)”.

 

  Падрабязна

28 кастрычніка 2019 г. у рэдакцыі часопіса “Роднае слова” адбылася творчая сустрэча літаратараў, удзельнікаў міжнароднага літаратурнага праекта “Літаратура без межаў”. Гэты праект аб’яднаў пісьменнікаў трох краін: Рэспублікі Беларусь, Дзяржавы Ізраіль і Злучаных Штатаў Амерыкі.

 

  Падрабязна