Асабісты кабінет

Шапран Наталля. Маштаб яго постаці: Да 140-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа (3)

 

Літаратура і час

Бельскі Алесь. “Не дай, Божа, сэрцам знікнуць…”: Малітва ў паэтычнай творчасці Якуба Коласа (4)

Мельнікава Анжэла. “Эстэтычная экзістэнцыя беларуса”: “Новая зямля” Якуба Коласа  (9)

Мятліцкая Ганна. Натурфіласофскія стыхіі зямлі і вады ў зборніку “Казкі жыцця” Якуба Коласа (12)

Трафімчык Анатоль. “Колас” як аўтавобраз у творах народнага паэта (16)

Жыбуль Віктар. “І ты закрасуеш, наш Мінск старадаўны…”: Мінскія рэаліі ў паэзіі Якуба Коласа (20)

Трус Мікола. Парыжскі кангрэс 1935 года і Якуб Колас: стратэгіі і рэсурсы гістарычнай рэканструкцыі (24)

Каралёў Павел. Гумар Якуба Коласа (30)

Шапран Сяргей. Субраты па пяры: Якуб Колас і Аляксандр Твардоўскі (33)

Карлюкевіч Вераніка. Жыццяпіс гераічнай постаці: пераклад аповесці “Дрыгва” Якуба Коласа на кітайскую мову (36)

 

 

  Падрабязна

Першым лістападаўскім днём "Роднае слова" гасцінна сустракалі ў Віцебску.
 

  Падрабязна

Купалаўскі нумар-альманах “Роднага слова” быў прэзентаваны чытачам мінскай Цэнтральнай бібліятэкі імя Янкі Купалы. Галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран падзялілася з наведвальнікамі гісторыяй задумы і падрыхтоўкі нумара, прымеркаванага да 140-годдзя народнага паэта, расказала пра змест выпуску і звярнула ўвагу на тыя публікацыі, што могуць зацікавіць самае шырокае кола чытачоў.

Музычнымі гасцямі сустрэчы сталі цудоўныя вакалісты Аляксандр Валодчанка і Наталля Папко.

 

  Падрабязна

Часопіс “Роднае слова” прэзентуе

5 кастрычніка ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбылася прэзентацыя “Янка Купала: з ХХ стагоддзя ў ХХІ”, прысвечаная нумару-альманаху часопіса “Роднае слова”, які выйшаў да 140-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі.

  Падрабязна

 

Адной з важных пляцовак для прэзентацыі нумара-альманаха “Роднага слова”, прымеркаванага да 140-годдзя Янкі Купалы, стаў прафесійны форум “Biblio-перазагрузка”. Праведзены Цэнтралізаванай сістэмай дзяржаўных грамадскіх бібліятэк г. Магілёва ў канцы верасня, форум садзейнічаў інавацыйнаму развіццю грамадскіх бібліятэк і фарміраванню сучаснага прафесійнага мыслення спецыялістаў розных рэгіёнаў Беларусі, Расіі і Казахстана.
Другі дзень форума быў прысвечаны Купала-Коласаўскім чытанням “Літаратурная спадчына песняроў”, да ўдзелу ў якіх арганізатары запрасілі галоўнага рэдактара “Роднага слова” Наталлю Шапран. Яна пазнаёміла слухачоў з дзейнасцю часопіса ў галіне сучаснага купала- і коласазнаўства, падзялілася рэдакцыйным досведам па падрыхтоўцы тэматычных нумароў-альманахаў. Такі фармат выдання найбольш адпавядае падачы матэрыялаў, прысвечаных класікам айчыннай літаратуры ў юбілейны год, а таксама запатрабаваны ў чытачоў.

  Падрабязна

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Доўнар Ларыса. Асноўныя этапы развіцця беларускай кнігі і навукі пра кнігу – кім і чым можам ганарыцца? (3)

Мінкевіч Дзмітрый. Калекцыя лацінамоўных старадрукаў Музея старажытнабеларускай культуры (9)

Барткова Марыля. “Спадчыне” Янкі Купалы – 100! (11)

Пугачова Святлана. Міжнародная сістэма УДК: універсальны класіфікатар сусветных ведаў (12)

 

Літаратура і час

Ад першай асобы. Мікалай Чаргінец: “Кніга патрэбная як паветра” (16)

Стэльмах Алена. Жаданне рухацца і рупіцца: Да 85‑год­дзя Мікалая Чаргінца (17)

Шамякіна Марыя. Прарок тэхналогій: Да 100-годдзя Уладзіміра Шыціка. Заканчэнне. (19)

Жыбуль Віктар. “Сустрэчы”: Нявыдадзены паэтычны зборнік Яўгена Замерфельда (23)

Бярозка Аляксандр. “Сёння я не хачу паміраць…”: Спавядальна-дзённікавая проза Варлена Бечыка (28)

Кісялёва Лія. Ажыўленне мінуўшчыны [зборнік “Слаўная кампанія: рэANIMAцыя”] (32)

 

 

  Падрабязна

На філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Трынаццатыя Танкаўскія чытанні”.

  Падрабязна

Рэдакцыі часопіса “Роднае слова” і газеты “Літаратура і мастацтва” пры падтрымцы выдавецтва “Адукацыя і выхаванне” і Саюза пісьменнікаў Беларусі абвяшчаюць конкурс эсэ “Адрасы роднага слова” да Года гістарычнай памяці. Конкурс прымеркаваны да юбілейных датаў перыядычных выданняў, якія займаюць значнае месца ў культурна-асветніцкай прасторы сучаснай Беларусі: 35-годдзя з дня заснавання навуковага і метадычнага часопіса “Роднае слова”, 90‑годдзя – літаратурнай газеты “Літаратура і мастацтва” і 100-годдзя – літаратурна-мастацкага і грамадска-палітычнага часопіса “Полымя”. 
Ініцыятыва скіравана на папулярызацыю і пашырэнне кола чытачоў беларускамоўных выданняў, далучэнне школьнікаў да гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа, развіццё творчых здольнасцей вучнёўскай моладзі. 
Да ўдзелу запрашаюцца навучэнцы Х–ХІ класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

На конкурс прымаюцца раней не друкаваныя работы ў жанры эсэ наступнай тэматыкі: 
•    творчае асэнсаванне спадчыны беларускіх пісьменнікаў – юбіляраў 2022 г. (Я. Купала, Я. Колас, Я. Брыль, М. Танк, П. Панчанка і інш.);
•    знаёмства з жыццём і дзейнасцю літаратараў-землякоў (уражанні ад прачытаных твораў, творчых сустрэч, наведвання выстаў, кніжных экспазіцый і інш.);
•    літаратурны партрэт малой радзімы;
•    шлях літаратурна-краязнаўчага даследавання: пошукі і знаходкі;
•    сучасны літаратурны працэс на старонках навукова-метадычных і літаратурна-мастацкіх выданняў: водгук на прачытаны артыкул, твор.

Тэрмін прыёму эсэ: з 1 кастрычніка 2022 г. да 10 студзеня 2023 г.

Падвядзенне вынікаў: да 31 студзеня 2023 г. 
 

Форма заяўкі для ўдзелу 

Аўтары найлепшых прац будуць адзначаны дыпломамі і памятнымі падарункамі арганізатараў.
Больш падрабязна пра ўмовы правядзення конкурсу чытайце ў палажэнні на сайце часопіса. Пры ўзнікненні пытанняў звяртайцеся на адрас: konkurs@rod-slova.by.


Запрашаем юных аматараў роднага слова да ўдзелу!

  Падрабязна

Выстава да 100-годдзя выхаду чацвёртага паэтычнага зборніка Янкі Купалы – яшчэ адна падзея юбілейнага года. Зборнік "Спадчына" – першая кніга паэта, выдадзеная ў Беларусі. Пра шлях кнігі да чытача расказвае выставачны праект, падрыхтаваны ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы пры падтрымцы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь – унікальныя дакументы з яго збораў прадстаўлены ўвазе шырокай грамадскасці ўпершыню.

  Падрабязна

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Пшыбытка Марына. Навуковая дзейнасць Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: праз прызму ста­годдзя (3)

Шкор Лідзія. Асэнсаванне вобраза Homo legens (Чалавека, які чытае) у кантэксце полімастацкага ­падыходу (8)

Шапран Сяргей. Брама скарбаў Алеся Адамовіча (12)

 

Да 110-годдзя Максіма Танка

Бароўка Ванда. Аксіясфера мастацкіх твораў у зборніках “На этапах” і “Errata” Максіма Танка (20)

Мікуліч Мікола. Станаўленне творчай індывідуальнасці Максіма Танка і фальклор (24)

Барысюк Таццяна. Містычная лірыка Максіма Танка (30)

Дарашчонак Пётр. Публіцыстыка Максіма Танка ў барацьбе за нацыянальнае адзінства беларускага народа (1931–1939) (32)

Горны Аляксандр. Максім Танк – гімназіст: загадка двух фотаздымкаў (37)

Навумчык Мікалай. Максім Танк. “Восень”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) (39)

Есіс Яўген. Максім Танк. Паэма “Люцыян Таполя”. Роля мастака ў грамадстве: Урок беларускай літаратуры (Х клас) (41)

Петрашкевіч Марына. Максім Танк: Гульня для старшакласнікаў (43)

Зубко Аліна. Сэрцам напісаныя радкі: Літаратурная гульня (ІХ–ХІ класы) [Максім Танк, Пімен Панчанка] (47)

 

 

  Падрабязна