Асабісты кабінет

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбыліся “ХХХ Гарэцкія чытанні” – міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. У адкрыцці канферэнцыі ўзяла ўдзел галоўны рэдактар “Роднага слова” – навуковага і метадычнага выдання, якое на працягу 35 гадоў асвятляе пытанні даследавання спадчыны класіка беларускай літаратуры. Ужо ў другім нумары часопіса, які выйшаў у лютым 1988 г., былі надрукаваны матэрыялы, прымеркаваныя да 95-годдзя Максіма Гарэцкага, а за час існавання “Роднага слова” ўбачылі свет каля 130 публікацый айчыннага гарэцказнаўства. Пра гэта Наталля Шапран расказала ў прывітальным слове да ўдзельнікаў канферэнцыі. Сярод іх былі і сталыя аўтары “Роднага слова”, у тым ліку акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі, які шмат гадоў знаёміў чытачоў часопіса з радаводам сям’і Максіма Гарэцкага. 
Да 130-годдзя пісьменніка ў лютаўскім нумары “Роднага слова” выйшаў часопісны праект, куды ўвайшлі самыя актуальныя матэрыялы даследчыкаў творчасці Максіма Гарэцкага, а таксама метадычныя распрацоўкі настаўнікаў-практыкаў. Гэты нумар, што адлюстроўвае высокі ўзровень сучаснага гарэцказнаўства, быў перададзены ў фонды Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, а таксама падараваны Р. Г. Гарэцкаму з удзячнасцю за шматгадовае супрацоўніцтва.

  Падрабязна

 

Ліпеньская публікацыя ў навуковым і метадычным часопісе «Роднае слова», прысвечаная забытым і малавядомым фотаздымкам Янкі Купалы, знайшла працяг на святочных білбордах да Дня горада, што адзначаўся ў мінулую суботу ў Мінску. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы размясціў іх каля музейнага будынка, каб усе ахвотныя маглі даведацца пра «Мінскія гісторыі Песняра». На першай кампазіцыі пад назвай «Знаёмства з Мінскам» якраз і размешчана фота сям'і Луцэвічаў, знаходка якога і публікацыя ў часопісе праз дзесяцігоддзі стала гучнай падзеяй сучаснага купалазнаўства.

 

 

  Падрабязна

Да 200-годдзя з дня нараджэння Уладзіслава Сыракомлі

Дарашчонак Пётр. Летапісец гістарычнай памяці народа Уладзіслаў Сыракомля (3)

Багдановіч Ірына. “Хай душа адкрыта ў неба струмяніцца”: духоўна-эстэтычныя ідэалы ў паэтычнай творчасці Уладзіслава Сыракомлі (8)

Варабей Марына. Постаць Уладзіслава Сыракомлі ў святле эпісталярнай спадчыны Зоф’і Тшашчкоў­скай (12)

Шкор Лідзія. Творчасць Уладзіслава Сыракомлі ў кантэксце філасофска-антрапалагічных уяўленняў пра Homo faber (Чалавека-стваральніка) (16)

Штэйнер Іван. Уладзіслаў Сыракомля і Адам Мальдзіс: сустрэча, наканаваная зоркамі (19)

Есіс Яўген. Уладзіслаў Сыракомля: жыццяпіс і агляд творчасці: Інтэлектуальная гульня “Чорны кот” (Х клас) (23)

 

 

  Падрабязна

Да 500-годдзя выдання “Песні пра зубра” Міколы Гусоўскага

Саверчанка Іван. Лацінамоўны шэдэўр Міколы Гусоўскага (3)

Суша Алесь. Пра што нам кажуць арыгінальныя выданні “Песні пра зубра” Міколы Гусоўскага (5)

Сычова Святлана. Адлюстраванне часу ў паэме “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага (12)

Мінкевіч Дзмітрый. Асаблівасці перакладу ўласных імён паэмы “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага (16)

Харытонава Вікторыя. “Мікола Гусоўскі. Песня пра зубра”: Выстаўка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (20)

Акушэвiч Андрэй. “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага ў кантэксце выкладання беларускай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (23)

Есіс Яўген. Вывучэнне манаграфічнай тэмы “Мікола Гусоўскі”: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (ІХ клас) (27)

Навумчык Мікалай. Паэма “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага : Тэставае заданне (ІХ клас) (30)

 

 

  Падрабязна

Сучасная купаліяна

Шапран Сяргей. У пошуках страчанага: Забытыя фатаграфіі Янкі Купалы, яго бацькоў і пісьменнікаў-сучаснікаў (3)

Барткова Марыля. “На дзіва далікатны рэдактар…”: Да 110-годдзя зборніка “Шляхам жыцця” Янкі Купалы (20)

Багдановіч Ірына. “Безназоўнае” як сімволіка-алегарычны маркер рэчаіснасці ў вобразнай прасторы аднайменнай паэтычнай кнігі Янкі Купалы (23)

Ільчанка Сяргей. “Магіла льва”: выпрабаванне легендай (29)

 

 

  Падрабязна

“Памяць Вялікай Айчыннай…” – так называецца спецыяльны праект чэрвеньскага нумара “Роднага слова”. Яго матэрыялы аб’ядноўваюць усе часопісныя раздзелы і нават вокладкі, на якіх сёлета штомесяц паўстаюць выявы са збораў Нацыянальнага мастацкага музея і Беларускага саюза мастакоў.

Невыпадковая ў чэрвеньскім нумары і тэма Васіля Быкава, чые творы – ўвасабленне праўдзівай памяці пра Вялікаю Айчынную вайну. Да дваццатай гадавіны з дня яго смерці прымеркаваны публікацыі:

“На вуліцы Танка, былой Танкавай” Сяргея Шапрана;

«“Знак бяды” Васіля Быкава і “Знак бяды” Міхаіла Пташука: мастацтва сімвала супраць майстэрства рэалізму» Яна Лысага, а таксама дыдактычны матэрыял “Знак таленту Васіля Быкава. Заданні (ХІ клас)” Кацярыны Ганчарэнкі.

  Падрабязна

Літаратура і час

Мішчанчук Ірына. “Ім не спявалі маткі калыханкі…”: Асэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў творчасці прадстаўнікоў філалагічнага пакалення (3)

Жардзецкая Ала. Голас вогненных вёсак: Адлюстраванне хатынскай трагедыі ў аповесці “Тартак” Івана Пташнікава  (6)

Шапран Сяргей. На вуліцы Танка, былой Танкавай…: Да дваццатай гадавіны з дня смерці Васіля Быкава (8)

Давідоўскі Зміцер. Людзі маёй памяці – Уладзімір Мехаў і Ганна Краснапёрка (15)

Траццяк Зоя. Вобраз вайны-кантынуума ў беларускай прозе другой паловы ХХ ст. (17)

Дрозд Дзмітрый. Шукаем нашчадкаў Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Заканчэнне (22)

Крэнт Дзмітрый, Горны Аляксандр. Несавецкія жыццяпісы савецкіх пісьменнікаў: Малавядомыя аўтабіяграфіі Валянціна Таўлая і Піліпа Пестрака (26)

Хільковіч Алена. “Гасподзь – праз мову вешчуна… шляхі высвечвае да раю”: Урокі духоўнасці ў лірыцы Зніча (Алега Бембеля)  (31)

 

 

  Падрабязна

 

Самую дзіцячую пару – лета – часопіс “Роднае слова” сустрэў прэзентацыяй публікацый, якія выйшлі ў майскім нумары-альманаху, прымеркаваным да 140-годдзя дзіцячага беларускага пісьменніка Янкі Маўра.

На круглым стале “Яго свет належыць дзецям”, што прайшоў у межах Фестывалю дзіцячай кнігі “Міхасёвы прыгоды” ў Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа і быў прысвечаны Міжнароднаму дню абароны дзяцей, ішла гаворка пра матэрыялы нумара, якія выяўляюць актуальны педагагічна-выхаваўчы патэнцыял твораў пісьменніка і іх увасаблення ў іншых відах мастацтва, разглядаюць стратэгіі асэнсаванага чытання як важны складнік выхавання асобы і яе сацыялізацыі, прапануюць сучасныя формы працы з дзецьмі (інтэлектуальныя гульні, літаратурныя квэсты і інш.).

На пачатку мерапрыемства да ўдзельнікаў круглага стала звярнулася дырэктар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музеі Якуба Коласа Ірына Уладзіміраўна Мацяс.

 

 

Галоўны рэдактар часопіса Наталля Мікалаеўна Шапран падзялілася з удзельнікамі круглага стала “творчай кухняй” падрыхтоўкі тэматычнага нумара і акрэсліла яго канцэптуальнае адрозненне ад папярэдніх альманахаў “Роднага слова”. Напрыклад, ён вызначаецца матэрыяламі, што ўзнаўляюць гісторыка-культурны кантэкст, у якім з’яўляліся творы Янкі Маўра, акцэнтуюць увагу на асаблівасцях іх выкарыстання ў сучасным выхаваўчым працэсе, далучэнні дзяцей да нацыянальных каштоўнасцей.

  Падрабязна