Асабісты кабінет

Шапран Наталля. Пад знакам кніжнай айкумены (3)

 

І мудрасці, і ведаў храм:
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Кніжнікава Аксана. Да чытачоў “Роднага слова” (4)

Суша Алесь. Нацыянальная бібліятэка Беларусі – збіральніца скарбаў айчыннага пісьменства (5)

 

Літаратура і час

Іконнікава Людміла. Грані творчасці Георгія Мар­чука (12)

Карпечына Таццяна. Казкі Георгія Марчука: сур’ёзныя тэмы ў цікавай і даступнай форме  (17)

Падстаўленка Віталь. Энігматычны свет казкі “Вужыная каралева” Уладзіміра Караткевіча (19)

Бярозка Аляксандр. Немагчымасць споведзі: Мемуарная проза Івана Пташнікава (22)

Ляшэнка Ангеліна. Cineri gloria sera venit, або Непрызнаная мастачка Алена Кіш у аповесці “Русалкі клічуць” Зараславы Камінскай (27)

Мацюхіна Таццяна. Навукова-тэарэтычнае асэнсаванне літаратурнага і грамадска-сацыяльнага працэсаў у спадчыне Вацлава Ластоўскага (30)

Сабуць Аліна. Канцэпцыя творчасці ў замежнай эсэістыцы ХХ ст. (32)

Шапран Сяргей. Тытан асветніцтва: Памяці прафесара Адама Мальдзіса (34)

 

 

  Падрабязна

Шаноўныя сябры!
Шчыра віншуем вас са светлымі зімовымі святамі! Зычым моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, надзейных сяброў і творчага плёну! Няхай наступны год  свеціць і грэе, песціць і шануе!

 

  Падрабязна

Да 130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча

Мацюхіна Таццяна. Спецыфіка ўспрымання творчай спадчыны Максіма Багдановіча ў працах крытыка Антона Луцкевіча (3)

Дзядова Алена, Кукуць Таццяна. Інтэртэкстуаль­насць паэтычных твораў Максіма Багдановіча (5)

Шарапава Алена, Караткевіч Вячаслаў. “Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны, як наша зямля…”: Максім Багдановіч як сімвал Беларусі: Праектная дзейнасць (Х клас) (9)

Барздова Вольга. Выкарыстанне электронных рэсурсаў пры вывучэнні жыцця і творчасці Максіма Багдановіча ў школе (12)

Кажура Віктар. Сінтаксічныя прыметы сказаў са звароткамі: Урок беларускай мовы на матэрыяле зборніка вершаў “Вянок” Максіма Багдановіча (ХІ клас) (14)

Есіс Яўген. Санет як класічная (цвёрдая) форма верша. Максім Багдановіч. “Санет” (“Замёрзла ноччу шпаркая крыніца…”): Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (17)

Харкевіч Іна. Максім Багдановіч. “Раманс”: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (21)

Казека Ала. Максім Багдановіч. “Зімой”: Урок беларускай літаратуры (V клас) (23)

Даўгулёва Ірына. Лірыка Максіма Багдановіча: Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні (V–VІІІ класы) (25)

Рапінчук Алена. Музей Максіма Багдановіча: Інтэрактыўныя формы работы (27)

Падстаўленка Віталь. Душа Максіма Багдановіча: Літаратурна-музычная кампазіцыя (28)

Лойша Таццяна. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча: Інтэлектуальная гульня (VII–IX класы) (30)

Петрашкевіч Марына. Нязгасная зорка Максіма Багдановіча: Гульня для старшакласнікаў. Заканчэнне. (32)

 

 

  Падрабязна

26 лістапада не стала нашага калегі, даўняга і вернага аўтара “Роднага слова” Івана Міхайлавіча Герасімовіча, былога намесніка галоўнага рэдактара часопіса, з 2000 г. – выкладчыка беларускай мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага аўтамеханічнага каледжа імя М. С. Высоцкага. 

  Падрабязна

У чаканні хуткага юбілею Максіма Багдановіча мы працягваем прэзентаваць лістападаўскі нумар-альманах “Роднага слова”, які цалкам прысвечаны 130-годдзю “песняра чыстай красы”. Галоўны рэдактар часопіса Наталля Шапран і навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства НАН Беларусі Наталля Пыско сталі госцямі канала “Культура” Беларускага радыё. Са слухачамі праграмы “Дыялогі пра культуру” і яе вядучым Навумам Гальпяровічам яны падзяліліся думкамі пра асобу паэта і шляхі сучаснага багдановічазнаўства. Праграма змешчана на youtube-канале радыё https://www.youtube.com/watch?v=CaN17ZIk5GA.

Падпісацца на электронную копію 11-га нумара можна на сайце часопіса.

 

  Падрабязна

Шапран Наталля. На шляху да красы і светласці: Да 130‑годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (3)

 

Літаратура і час

Мышкавец Ірына. Максім Багдановіч – студэнт Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя (4)

Трус Мікола. Рыбінскія адрасы ў гісторыі расійска-беларускіх культурных, навуковых, літаратурных сувязей першай трэці ХХ ст. (9)

Багдановіч Ірына. “Але будзеш мне помніцца ты…”: Таямніца лірычнага адрасата вершаў Максіма Багдановіча (15)

Мельнікава Анжэла. Да праблемы вывучэння твор­часці Максіма Багдановіча ў еўрапейскім кантэксце (21)

Сабуць Аліна. “Акно ў Еўропу”: “Еўрапейскасць” беларускага класіка Максіма Багдановіча (23)

Смолка Вікторыя. Унутраны рытм як меладычнае адкрыццё лірычнай тэмы ў паэзіі Максіма Багдано­віча (27)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. “Жыццё чуваць з усіх старон…”: Малюнкава-вобразны свет цыкла “У зачарованым царстве” Максіма Багдановіча (30)

Мінкевіч Дзмітрый. «Грамада зорак “Карона”» Максіма Багдановіча: пераклад або самастойны твор? (33)

Дарашчонак Пётр. Максім Багдановіч пра фарміраванне нацыянальнай ідэалогіі беларускага народа (36)

 

 

  Падрабязна

Шапран Наталля. На шляху да красы і светласці: Да 130‑годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (3)

 

Літаратура і час

Мышкавец Ірына. Максім Багдановіч – студэнт Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя (4)

Трус Мікола. Рыбінскія адрасы ў гісторыі расійска-беларускіх культурных, навуковых, літаратурных сувязей першай трэці ХХ ст. (9)

Багдановіч Ірына. “Але будзеш мне помніцца ты…”: Таямніца лірычнага адрасата вершаў Максіма Багдановіча (15)

Мельнікава Анжэла. Да праблемы вывучэння твор­часці Максіма Багдановіча ў еўрапейскім кантэксце (21)

Сабуць Аліна. “Акно ў Еўропу”: “Еўрапейскасць” беларускага класіка Максіма Багдановіча (23)

Смолка Вікторыя. Унутраны рытм як меладычнае адкрыццё лірычнай тэмы ў паэзіі Максіма Багдано­віча (27)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. “Жыццё чуваць з усіх старон…”: Малюнкава-вобразны свет цыкла “У зачарованым царстве” Максіма Багдановіча (30)

Мінкевіч Дзмітрый. «Грамада зорак “Карона”» Максіма Багдановіча: пераклад або самастойны твор? (33)

Дарашчонак Пётр. Максім Багдановіч пра фарміраванне нацыянальнай ідэалогіі беларускага народа (36)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Трафімчык Анатоль. Якуб Колас: генезіс і правідэнцыяльнасць першага і галоўнага псеўданіма Канстанціна Міцкевіча (3)

Крыжэвіч Аляксандр. Вытокі псеўданіма Тарас Гушча Канстанціна Міцкевіча (8)

Макаранка Таццяна. Паэт вачамі фатографа Міхася Лынькова (11)

Жыбуль Віктар. Літары ў далоні: Яшчэ раз пра “Эпаманіён” Андрэя Александровіча (12)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Заканчэнне (14)

Давідоўскі Зміцер. Язэп Пушча – настаўнік рускай мовы (19)

Бярозка Аляксандр. “Я ніколі табе не хлусіў, не хлушу і хлусіць не буду…”: Спавядальная проза Віктара Казько (22)

Трус Мікола. “Слуцкія ткачыхі” ў перакладзе Барыса Мікуліча (25)

Карлюкевіч Алесь. Рудзенск літаратурны (26)

Сабуць Аліна. Паэтычная філасофія музыкі Людмілы Кебіч (31)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Трафімчык Анатоль. Якуб Колас: генезіс і правідэнцыяльнасць першага і галоўнага псеўданіма Канстанціна Міцкевіча (3)

Крыжэвіч Аляксандр. Вытокі псеўданіма Тарас Гушча Канстанціна Міцкевіча (8)

Макаранка Таццяна. Паэт вачамі фатографа Міхася Лынькова (11)

Жыбуль Віктар. Літары ў далоні: Яшчэ раз пра “Эпаманіён” Андрэя Александровіча (12)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Заканчэнне (14)

Давідоўскі Зміцер. Язэп Пушча – настаўнік рускай мовы (19)

Бярозка Аляксандр. “Я ніколі табе не хлусіў, не хлушу і хлусіць не буду…”: Спавядальная проза Віктара Казько (22)

Трус Мікола. “Слуцкія ткачыхі” ў перакладзе Барыса Мікуліча (25)

Карлюкевіч Алесь. Рудзенск літаратурны (26)

Сабуць Аліна. Паэтычная філасофія музыкі Людмілы Кебіч (31)

 

 

  Падрабязна