Асабісты кабінет

Літаратура і час

Шаладонава Жанна. “Што варожыш ты нам, жыта…”: Аграрная сімволіка паэзіі Якуба Коласа  (3)

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака. Працяг (9)

Мікуліч Мікола. “Хай віхор скавыча, вые…”: Паэт-барацьбіт Міхась Васілёк (10)

Шапран Сяргей. Музейныя адрасы Васіля Быкава. Заканчэнне (15)

Бадылевіч Карына. Гісторыя ў рарытэтных экспанатах Літаратурнага музея Петруся Броўкі (21)

Радзіён Людміла. Тэматычная разнастайнасць сучаснай беларускай прозы: На прыкладзе часопіса “Маладосць” за 2017–2019 гг.  (23)

Хмяльніцкі Мікалай. Адам Міцкевіч у творчым успрыманні польскіх паэтаў міжваеннага дваццацігоддзя (1918–1939) (29)

Лесін Аляксей. “Салодкая і прыгожая – смерць за Айчыну”: Брытанскія ваенныя паэты Першай сусветнай вайны (33)

 

 

  Падрабязна

“Роднае слова” стала госцем прэзентацыі ўнікальнага выдання “Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі” доктара мастацтвазнаўства, гісторыка архітэктуры, вядучага навуковага супрацоўніка Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Тамары Віктараўны Габрусь. 

  Падрабязна

Літаратура і час

Шапран Сяргей. Музейныя адрасы Васіля Быкава (3)

Князева Ірына. Музей – разгорнутая кніга: Музей-дача Васіля Быкава ў Ждановічах – філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры (7)

Жыбуль Віктар. “З сусветам тады загаворыш!..”: Замест экскурсіі па выставе да 95-годдзя “Узвышша” (10)

Шыманская Вольга. “Хам” Элізы Ажэшкі: глыбінныя супярэчнасці нарцысічнай асобы (13)

Трус Мікола. Рукапісная спадчына Максіма Багдановіча (18)

Бярозка Аляксандр. “Для мяне адно – мой раман. Астатняе…”: Спавядальна-дзённікавая проза Вячаслава Адамчыка (21)

Давідоўскі Зміцер. Акадэмік бібліятэчнай справы – Ніна Ватацы (25)

Верына Ульяна. “Слова цячэ па гісторыі…”: Паэзія Юрая Куніяка ў перакладзе Вікторыі Ляшук (26)

Вальчук Алена. Іспанская літаратура ў асэнсаванні Фадзея Булгарына (31)

 

 

  Падрабязна

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Ажылыя помнікі і “тэлевізійная буслянка”: Мінск у паэзіі Васіля Віткі (3)

Шапран Сяргей. Радасць адкрыцця: Пра адзін невядомы ліст Васіля Віткі і не толькі (8)

Ушылава Таццяна. “Цяпер зраблю дудку ад жалю, ад смутку…”: Да 130-годдзя зборніка “Дудка беларуская” Францішка Багушэвіча (10)

Трус Мікола. Архіўныя сшыткі да жыцця і творчасці Максіма Багдановіча (13)

Штэйнер Іван. “І прыйдзе вучань твой…”: Да 90-годдзя з дня нараджэння Алега Лойкі (15)

Калядка Святлана. Алег Лойка пра паэтаў і паэзію (18)

Бароўка Ванда. “Ліст да п. В. Ластоўскага” як узор беларускай літаратурнай герменеўтыкі пачатку ХХ ст. (23)

Крыжэвіч Аляксандр. Рэалістычныя матывы вершаванага апавядання “Савось-распуснік” Якуба ­Коласа (27)

Міцкевіч Вера. Жыццёвы шлях педагога-адраджэнца Лукі Гарбацэвіча, сябра Якуба Коласа (30)

 

 

  Падрабязна

Шаноўныя сябры! Запрашаем да ўдзелу ў алімпіядзе па стараславянскай мове ў анлайн-фармаце, якую праводзіць філалагічны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы пры падтрымцы часопіса “Роднае слова”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Падрабязна

14 красавіка 2021 года рэдакцыя часопіса “Роднае слова” наведала філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максімам Танка. Адгукнуўшыся на запрашэнне дацэнта кафедры беларускай і замежнай літаратуры Наталлі Віктараўны Заяц, мы сталі гасцямі трэцяга курса філфака БДПУ і ўдзельнікаў СНДЛ “Літаратура: погляд маладых”.  


 

  Падрабязна

Літаратура і час

Вабішчэвіч Таццяна. Той, хто сплачвае доўг: публіцыстыка Лявона Гмырака (3)

Жыбуль Віктар. “А я вось увесь у Мінску…”: Мінскія адрасы Змітрака Бядулі  (7)

Часнок-Фаменка Ірына. Ускладненне нарацыі ў аповесці “Салавей” Змітрака Бядулі  (12)

Бараноўскі Міхаіл. Ён пазнаёміў “Маладняк” з Багдановічам: Змітрок Бядуля – першы багдановіча­знаўца (15)

Лабада Таццяна. “І шчасліў душою паэт…”: Беларуская хатка Змітрака Бядулі (18)

Гулева Вольга. “Чарнобылю – 35…”: Літаратурна-дакументальная экспазіцыя ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры (20)

Мельнікава Анжэла. Плён літаратуразнаўчых даследаванняў Івана Чыгрына  (22)

Дакукін Аляксандр. Тхакуравы таямніцы, альбо Уплыў індыйскай культуры на творчасць Алеся Разанава (25)

Шматкова Ірына. “Светамір” паэзіі Ірыны Багдановіч (30)

Мінскевіч Сяргей. Рытмічная структура перакладаў Ірыны Багдановіч санетаў Адама Міцкевіча (33)

Міцкевіч Васіліна. Яна перастварыла паэзію беларускіх класікаў на англійскай мове: Да 85-годдзя з дня нараджэння Веры Рыч (39)

 

 

  Падрабязна

“За што я люблю родную зямлю”. Так называўся Рэспубліканскі конкурс творчых пісьмовых работ, абвешчаны ў 2020 г. філіялам “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У ім узялі ўдзел жыхары розных гарадоў і вёсак Беларусі, прадстаўнікі розных узростаў і прафесій. Усяго на конкурс было даслана больш за 800 прац, якія ўвасобілі пачуццё гонару канкурсантаў за сваю малую радзіму. Па выніках конкурсу аўтарытэтнае журы абрала 200 найлепшых прац па 12 намінацыях: “З легендаў і казак былых пакаленняў…”, “Натхняе родная зямля”, “Магутная сіла паэзіі”, ”Скарбонка ўспамінаў”, “Старонкі мінулага”, “Краязнаўчы далягляд”, “Мінулае і сучаснасць”, “Мова маёй радзімы”, “Маладыя галасы”, “Замілаванне родным краем”, “Родныя краявіды”, “Скарбы роднай зямлі”.
 

  Падрабязна

 

 

Шчыра віншуем шаноўных каляжанак, чытачак і аўтарак з надыходам вясны! Няхай яна стане парой сапраўднага абуджэння і прынясе моцнае здароўе, спакой і радасць творчага натхнення.

  Падрабязна

Літаратура і час

Жыбуль Віктар. Падхлюпінская вуліца, Сатурнаўскі завулак… і не толькі: Мінск у жыцці і творчасці Кандрата Крапівы  (3)

Фіцнер Таццяна. Лірыка Валянціны Коўтун у кантэксце развіцця айчыннай жаночай традыцыі (9)

Штэйнер Іван. Каханне і вера Валянціны Коўтун (13)

Гулева Вольга. Беларуская сатыра: Да 125-годдзя Кандрата Крапівы і 80-годдзя заснавання часопіса “Вожык” (15)

Кажамяка Святлана. Красавіцкае прычасце Валянціны Коўтун: Досвед музейнай інтэрпрэтацыі жыцця і творчасці (18)

Міцкевіч Марыя. Палавіна яго душы: Да 130-годдзя Марыі Дзмітрыеўны Міцкевіч (21)

Брусевіч Анатоль. Спецыфіка паэтычнай вобразнасці Габрыэлі Пузыні (23)

Шаладонава Жанна. Віно ў прасторы сэнсаў: беларускія і ўкраінскія паэтычныя паралелі (28)

 

 

  Падрабязна