Асабісты кабінет

Каласавіны: да 100-годдзя паэмы “Новая зямля”

Трафімчык Анатоль. Кампазіцыя паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа праз прызму энцыклапедычнасці (3)

Міцкевіч Марыя. Перакладчык паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа Чэслаў Сенюх (9)

Шаладонава Жанна. Казачны сюжэт пра спячую прыгажуню ў мастацкай інтэрпрэтацыі Якуба Коласа (12)

Бялецкая Валянціна, Есіс Яўген. Паэма “Новая зямля” Якуба Коласа: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (ІХ клас). Заканчэнне. (15)

Да 225-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча

Багдановіч Ірына. Творчасць Адама Міцкевіча і станаўленне рамантызму ў гісторыка-літаратурным дыскурсе Беларусі ХІХ ст. (20)

Кошман Павел. Паэтычны ўзор радзімы ад Адама Міцкевіча (24)

Шкор Лідзія. Увасабленне вобразнага свету паэзіі Адама Міцкевіча ў творчасці рускіх кампазітараў XIX ст. (28)

Шапран Сяргей. Праўда і міфы пра вялікага паэта: Адам Міцкевіч у жанры гістарычнага і літаратурнага анекдотаў (31)

Бязручка Леанід. Адам Міцкевіч: вядомы і невядомы: Інтэлектуальная гульня (32)

Петрашкевіч Марына. Шляхі Адама Міцкевіча: Гульня для старшакласнікаў (34)

Казлоўская Ірэна. Рыцар слова і духу: Гульня-віктарына па жыцці і творчасці Адама Міцкевіча (IX–X класы) (39)

Літаратура і час

Мышкавец Ірына. «Вянок “Вянкоў”» у Музеі Максіма Багдановіча (41)

Трус Мікола. Славацкая рэцэпцыя зборніка “Вянок” Максіма Багдановіча (47)

Бараноўскі Міхал. Грамадскія погляды Максіма Багдановіча (53)

Мятліцкая Ганна. Лірыка Кастуся Кірэенкі  (56)

Сталярова Анастасія. Старонкі жыцця і творчасці Анатоля Вялюгіна: Па матэрыялах фонду Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі (59)

Брыль Антон Францішак. Шункевіч, Блус і іншыя: росшукі з гісторыі беларускай літаратуры XIX ст. (62)

Мовы рысы непаўторныя

Яўдошына Ларыса. Верш “Спелы бор” Анатоля Вялюгіна: філалагічная інтэрпрэтацыя (65)

Солахаў Аляксей. Словатворчасць Казіміра Камейшы: Паводле кнігі “Паміж кубкам і вуснамі” (68)

Маліцкі Юрый. Анталагічны статус медыятэксту (73)

Мароз Яўген. Канструкцыі другаснай прэдыкацыі ў аўтарскім наратыве: семантыка і пераклад: На матэрыяле казачных аповесцей Пятра Васючэнкі (77)

Методыка і вопыт

Караткевіч Вячаслаў. Дыягнастычныя матэрыялы: Вучэбны прадмет “Беларуская літаратура” (VІ клас). Заканчэнне. (80)

Дамасевіч Вольга. Анатоль Вялюгін. “Спелы бор”: Урок дадатковага чытання (VІ клас) (82)

Навумчык Мікалай. Казімір Камейша. “Камень ля вёскі Камень”: Урок беларускай літаратуры (VI клас) (84)

Нацыянальная і сусветная культура

Шапран Сяргей. Пад імем Дэ Вэ Бэка: Мастак Цфанія Кіпніс і першае ў гісторыі беларускага кнігадруку выданне шаржаў. Заканчэнне. (87)

Карпенка Алена. Пра два “слуцкія” поясы са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (90)

Урублеўскі Вадзім. Генеалагічныя матэрыялы ў беларускіх дзяржаўных архіўных фондах навучальных устаноў Расійскай імперыі ХІХ – пачатку ХХ ст. (93)

 

На кніжную паліцу. І. Фамянкова. Дыялог у лірычнай танальнасці: Пра кнігу “Літаратурныя дыялогі: мастацкія пошукі беларускай літаратуры ХХ–ХХІ стагоддзяў” А. Сабуць (63).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2024 год. Студзень (8, 86).

Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2023 г. (96).