Асабісты кабінет

Літаратура і час

Мікуліч Мікола. “Жыцця дарожка выслана…”: Творчая індывідуальнасць Ганны Новік (3)

Бароўка Ванда. Мастацкае асэнсаванне Вялікай Айчыннай вайны ў паэзіі Еўдакіі Лось (7)

Шматкова Ірына. Сучасная беларуская жаночая навела: высокая проза альбо любоўнае чытво? (11)

Рагойша Вячаслаў. Імклівы ўзлёт беларускай санетыстыкі: ад аднаго верша да дыядэмы вянкоў санетаў Соф’і Шах (16)

Сабуць Аліна. “Льецца музыкай слова…”: Музычна-паэ­тычны каларыт зборніка паэзіі “Мае начныя бліскавіцы” Людмілы Кебіч (19)

Бараноўскі Алесь. “Дзённік планетарнай трывогі”: Чарнобыльская трагедыя як фактар самаспазнання ў лірыцы Міколы Мятліцкага (22)

Давідоўскі Зміцер. Нястомны працаўнік – Кастусь Цвірка (26)

Брусевіч Анатоль. Янка Лучына і рэалістычны кірунак у беларускай паэзіі (27)

Сяржант Наталля. Імагалогія – новая галіна беларускага літаратуразнаўства: Па старонках маштабнага даследавання (31)

 

Мовы рысы непаўторныя

Крук Барыс. Мовазнаўца і педагог Аляксей Солахаў (37)

Солахаў Аляксей. Словатворчасць Міколы Мятліц­кага (39)

Шахоўская Святлана. Папулярныя імёны і модныя тэндэнцыі ў сучасным антрапаніміконе Мінска (43)

Жышкевіч Алёна. Катэгорыя інтэртэкстуальнасці як рыса сучаснай дзіцячай літаратуры (47)

Макарэвіч Аляксандр. Семантычныя асаблівасці састарэлых германізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове (52)

Іўчанкаў Віктар. Навуковая спадчына прафесара Аркадзя Наркевіча (56)

 

Методыка і вопыт

Нікалаенка Галіна, Таяноўская Ірына, Варакса Марына, Пашковіч Таццяна. Навукова-метадычныя аспекты працэсу семантызацыі духоўна-маральных паняццяў і катэгорый: З вопыту рэалізацыі інавацыйнага праекта  (58)

Караткевіч Вячаслаў. Фарміраванне асобасных і метапрадметных кампетэнцый вучняў: заданні: Беларуская літаратура (VІІІ клас) (63)

Да 105-годдзя Міколы Лупсякова

Есіс Яўген. Мікола Лупсякоў. “Мэры Кэт”. “Таямніца” ўзаемаадносін паміж героямі: Урок беларускай літаратуры (VІІ клас) (65)

Лойша Таццяна. Апавяданне “Мэры Кэт” Міколы Лупсякова: Віктарына (VII клас) (67)

Шырвель Алена. Апавяданне “Мэры Кэт” Міколы Лупсякова: Пытанні і заданні (VII клас) (68)

Бязручка Леанід. Беларускія драматургі першай паловы XX ст.: Інтэлектуальная гульня (69)

Палаўко Вольга. “Птушка палескага краю”: Літаратурная гасцёўня [Яўгенія Янішчыц] (71)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Макаранка Алена. «Усё зводзіцца да “вер і любі”…»: Гісторыя ліставання Мікалая Нікалаева і Ларысы Александроўскай (74)

Шапран Сяргей. “Дарогу дайце: Еўдакія Лось шугае з возам у літаратуру!” [У анталогію беларускага ­шаржу] (79)

Кароўчанка Алена. Род Яўгеніі Пфляўмбаўм: Спроба ўдакладнення (81)

Жаўняровіч Пятро. Інскрыпты Уладзіміра Караткевіча Валянціне Шчадрыной (84)

Горны Аляксандр. Публіцыст, кампазітар, дэпутат: Да 130-годдзя Альбіна Стаповіча (87)

Шантар Дзіяна. Уладзімір Садзін – мастак, падарожнік, педагог: Да 100-годдзя з дня нараджэння (90)

Казакова Ірына. Кітайскія легенды і паданні пра каханне (94)

 

Друкуецца ўпершыню. Мятліцкі М. “Чаго ў Сусвеце больш – святла ці змроку?..” (25).

На кніжную паліцу. Трафімчык А. Якімі былі літаратурна-мастацкія вобразы нашых суседзяў у ХІХ ст.?: Пра манаграфію “Абліччы Іншага ў шматмоўнай літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя” Н. Бахановіч (35).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2024 год. Красавік (55).

Увага! Конкурс. “Вы паслухайце родную мову: жаўруковаю песняй звініць…”: Да 95-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі (73).

Праект “100 партрэтаў Васіля Быкава: Да стагоддзя народнага пісьменніка”. [Г. Шыёнак, І. Князева] (93).