Асабісты кабінет

Старонка галоўнага рэдактара. “Помніце пра нас, людзі…”: Да 100-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава (3)

 

Літаратура і час

Шапран Сяргей. Ад імя пакалення: Кнігі і лёс Васіля Быкава ў люстэрку эпісталярнай спадчыны (4)

Бароўка Ванда. Васіль Быкаў пра літаратуру і творчасць беларускіх пісьменнікаў (9)

Уладзіміраў Сяргей. Фатаграфія як летапіс жыцця Васіля Быкава (13)

Трус Мікола. Сінтэз фатаграфічнага і тэкставага, або Некананічныя аўтапартрэты пісьменнікаў [Васіль Быкаў і Уладзімір Караткевіч] (16)

Шапран Сяргей. “З перакананнем, што пачуцці сяброўства даўжэйшыя за жыццё”: Васіль Быкаў і Генадзь Бураўкін (20)

Штэйнер Іван. “In rebus bellicis maxime dominatur Fortuna”: эсэ Мішэля Мантэня і максімы Васіля Быкава (22)

Якавенка Наталля. “Народжаны беларусам – беларусам застанецца”: Нацыянальная адметнасць аўтарскіх перакладаў Васіля Быкава (27)

 

Мовы рысы непаўторныя

Яўдошына Ларыса. Апавяданне “Падоранае жыццё” Васіля Быкава: філалагічная інтэрпрэтацыя (30)

Старасценка Таццяна. Моўная эксплікацыя камунікатыўнай мадэлі “персанаж (мінулы) – персанаж (цяперашні)” у прозе Васіля Быкава (34)

Цімашэнка Наталля. Сінтаксічныя асаблівасці аповесці “Жураўліны крык” Васіля Быкава (37)

Ляшчынская Вольга. Фразеалагічнае багацце мовы твораў Васіля Быкава (41)

Шведава Зоя, Буракова Марына. Ваенная лексіка як адметная рыса ідыястылю Васіля Быкава (44)

Капцюг Ірына. Этыкетныя формулы звароту да суразмоўцы ў творах Васіля Быкава (47)

 

Методыка і вопыт

Шарапава Алена, Караткевіч Вячаслаў. “…Ператвараць мінулае ў цяперашняе, звязваць сучаснае з будучым”: Рэалізацыя праектнай дзейнасці пры вывучэнні творчасці Васіля Быкава (ХІ клас) (50)

Півавар Кацярына. Этапы падрыхтоўкі лінгвістычнага даследавання школьнікаў: На прыкладзе вывучэння мовы твораў Васіля Быкава (54)

Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплекс заданняў па беларускай мове: На матэрыяле апавядання “Незагойная рана” Васіля Быкава (57)

Навумчык Мікалай. Комплексныя заданні па беларускай літаратуры [апавяданне “Незагойная рана” В. Быкава] (62)

Есіс Яўген. Аповесць “Знак бяды” Васіля Быкава: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (ХІ клас) (65)

Бязручка Леанід. Васіль Быкаў: пісьменнік, філосаф, грамадзянін: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (70)

Шаталава Вольга. Дзяцінства Васіля Быкава: Па ўспамінах пісьменніка (72)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Трафімчык Настасся. Мастацкае ўвасабленне вобраза Васіля Быкава: Са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (75)

Шапран Сяргей. Васіль Быкаў жартам і ўсур’ёз [У анталогію беларускага шаржу] (80)

Шкор Лідзія. Вобразна-мастацкае і вобразна-псіхалагічнае асэнсаванне “Альпійскай балады” Васіля ­Быкава (90)

Саянкова-Мяльніцкая Людміла. Экранізацыя як “дадаванне да сэнсаў арыгінала”: Увасабленне на кінаэкране твораў Васіля Быкава (92)

 

Увага! Конкурс. “Вы паслухайце родную мову: жаўруковаю песняй звініць…” (53).

Крыжаванка. Мышкавец І. Васіль Быкаў – народны пісьменнік Беларусі (96).

Праект “100 партрэтаў Васіля Быкава: Да стагоддзя народнага пісьменніка”. [М. Будавей, Ю. Зайцаў, Л. Шчамялёў, Л. Дударэнка] (75).