Асабісты кабінет

Шапран Наталля. Яго свет належыць дзецям: Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Маўра (3)

 

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Фенаменальнасць прыгодніцкіх аповесцей Янкі Маўра 1920-х гг. (4)

Жыбуль Віктар. “Кожны новы дом – гэта мастацкі твор…”: Сталіца ў жыцці і творчасці Янкі Маўра (8)

Шамякіна Марыя. Піянер дзіцячай фантастыкі Янка Маўр (13)

Жардзецкая Ала. Свет дзяцінства – асобная планета: Наватарства Янкі Маўра ў станаўленні беларускай дзіцячай літаратуры (18)

Алейнік Лада. Прыгодніцкая літаратура як прастора сацыялізацыі: Аповесць “Палескія рабінзоны” Янкі Маўра  (21)

Мізон Наталля. Хітрая байка без маралі “Пекла” Янкі Маўра (24)

Жыбуль Віктар. “ТВТ” Янкі Маўра: кніга, увасобленая ў жыццё (28)

Міцкевіч Марыя. Янка Маўр і эсперанта: Нататкі ўнучкі пісьменніка (33)

Трус Мікола. На мове спадзяванняў: Эсперанцкі рух у Беларусі і Янка Маўр (1920–1930-я гг.) (37)

 

Мовы рысы непаўторныя

Міхалевіч Алена. Моўны талент Янкі Маўра (43)

Ляшчынская Вольга. Заканамернасці фразеалогіі і выкарыстанне фразеалагізмаў у мове аповесці “Палескія рабінзоны” Янкі Маўра (47)

Яўдошына Ларыса. Эцюд “Шчасце” Янкі Маўра: філалагічная інтэрпрэтацыя (50)

Півавар Кацярына. Канцэптасфера эмоцый у апавяданнях Янкі Маўра (54)

Чарнышова Анастасія. Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў у мове твораў Янкі Маўра (57)

 

Методыка і вопыт

Караткевіч Вячаслаў, Караткевіч Ірына. Стратэгіі асэнсаванага чытання мастацкага апавядання: На прыкладзе твораў Янкі Маўра (60)

Воюш Інга. Комплекснае дыягнастычнае заданне па фарміраванні чытацкай пісьменнасці: На матэрыяле фрагмента аповесці “У краіне райскай птушкі” Янкі Маўра (64)

Шарапава Алена. “Фантазія асвятляе шлях наперад…”: Праектная дзейнасць пры вывучэнні апавядання “Багіра” Янкі Маўра (VI клас) (67)

Навумчык Мікалай. Янка Маўр. “Багіра”: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (VІ клас)  (69)

Зубко Аліна. Янка Маўр – мудрэц і эрудыт: Літаратурны квэст (VII–IX класы) (72)

Есіс Яўген. Янка Маўр: жыццяпіс і агляд творчасці: Інтэлектуальная гульня “Чорны кот” (VІІІ клас) (75)

Петрашкевіч Марына. Факты і прыдумкі жыцця і творчасці Янкі Маўра: Гульня (V–VII класы) (77)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Урублеўскі Вадзім. Паходжанне Янкі Маўра: Метрычныя запісы з кніг лібаўскай Траецкай царквы (80)

Міцкевіч Васіліна. Пра што распавядаюць дарчыя надпісы Янкі Маўра з сямейнага архіва (82)

Трус Мікола. Эпісталярны нацюрморт з графінам: Падарунак вучняў Янку Маўру (85)

Шапран Сяргей. Пісьменнік Янка Маўр як персанаж мастакоўскіх жартаў (86)

Карбоўскі Сяргей. Экранізацыі “Палескіх рабінзонаў”: ад нямога кіно да сучаснай прыгодніцкай стужкі (89)

Трапянок Уладзімір. Дзіцячы радыётэатр Беларусі: тэарэтычныя асновы і асаблівасці развіцця з 1920 да 1960-х гг. (93)

 

Калі закончыўся ўрок. “Янка Маўр: вандраванне па зорках”: Конкурс дзіцячай творчасці (79).

Крыжаванка. Целеш Л. Капітан дзіцячых падарожжаў (96).