Літаратура і час

Бароўка Ванда. Творчасць Уладзіміра Жылкі як дыялог з класічнымі вершаванымі формамі  3

Брадзіхіна Ала. “Ў маім маленні адзіная ты…”: Адметнасці рэалізацыі любоўнай тэмы ў лірыцы Уладзіміра Жылкі 7

Жыбуль Віктар. “Табе, мой Мінск, хвалу пяю…”: Мінскія рэаліі ў паэзіі Петруся Броўкі 10

Чарнавокая Аляксандра. Сімвалічная функцыя жаночых вобразаў у беларускай прозе першай паловы ХХ ст. Працяг 14

Буднік Вольга. Тыпалогія герояў і апавядальныя стратэгіі ў раманах “Мсціжы” Івана Пташнікава і “Прарок” Тадэвуша Новака  17

Базар Наталля. Жанравая форма санета ў творчасці Максіма Багдановіча, Максіма Танка, Ніла Гілевіча і Соф’і Шах 22

Лідзянкова Вольга. Дыялагізм як мастацкая дамінанта прозы Алеся Аркуша 25

Мовы рысы непаўторныя

Шахоўская Святлана. З прапіскай у родным слове: Да юбілею Алеся Каўруса 31

Каўрус Алесь. Ідучы з мовай: новыя заўважанні 33

Солахаў Аляксей. Эмансіпацыя як спосаб словаўтварэння 37

Паўлавец Дзмітрый. Помнік, які не з’есць іржа часу: Да 150-годдзя “Слоўніка…” Івана Насовіча 41

Дзятко Дзмітрый. Беларуская лінгвістычная тэрмінаграфія першай паловы ХХ ст. 44

Бабіч Юрый. “Не брэндам адзіным”: Алюзія ў загалоўках сучасных беларускіх СМІ 49

Нямковіч Ніна. Ядвігін Ш. – перакладчык 52

Методыка і вопыт

Паляшчук Аксана. Інтанаванне і выкарыстанне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак: Урок беларускай мовы (ІХ клас) 54

Есіс Яўген. Вобраз маці ў апавяданні “Сваякі” Васіля Быкава: Урок дадатковага чытання (VI клас) 57

Навумчык Мікалай. Верш “У стоптаным жыце” Міколы Сурначова: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) 60

Наважылава Ала, Ерафеева Таццяна. “У вайны не жаночы твар”. Святлана Алексіевіч: Урок беларускай літаратуры (ХІ клас) 63

Калі закончыўся ўрок

Данілішына Алена, Петрушкевіч Вікторыя. Пра нашу Перамогу і не толькі: Літаратурная гасцёўня 65

Пашалюк Таццяна. Вайна і дзеці: Інтэграванае пазакласнае мерапрыемства (ІІІ, VII класы) 68

Да стагоддзя Купалаўскага тэатра

Яроміна Кацярына. У часы татальнай вайны: старонкі гісторыі Купалаўскага тэатра ў эвакуацыі 72

Варонава Галіна. Май 1944-га. Беларуская прэм’ера ў Томску 77

Ярмалінская Вераніка. Стэфанія Станюта – легенда Купалаўскага тэатра 78

Нацыянальная і сусветная культура

Галубовіч Аляксандра. Вайна і мір у плакаце Беларусі 82

Благуцін Генадзь. Творчая эвалюцыя Людвіга Асецкага: ад сімвала да алегорыі 85

Сцяжко Наталля. “Альпійская балада”: Старонкі айчыннага кінамастацтва 90

Агафонава Наталля. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў беларускім ігравым кіно 1990–2000-х гг. 92

 

Новыя выданні. Лапцёнак А. Сродкі стварэння беларускага каларыту ў перакладзе: пра анталогію “Update” С. Ворсы, Л. Продан, З. Падліпскай, В. Левінай (29).

Крыжаванка. Целеш. Л. “Ідзе, весяліцца Перамога” (96).