Асабісты кабінет

Да 110-годдзя Аркадзя Куляшова

Макаранка Алена. “Я – акіяна жытняга калоссе…”: Творчы лёс Аркадзя Куляшова (3)

Бароўка Ванда. Металітаратурны ракурс у паэзіі Аркадзя Куляшова (6)

Багамолава Алена. Вобразы і вобразныя сродкі паэзіі Аркадзя Куляшова (10)

Смолка Вікторыя. “Надыходзіць песня зноў”: Прырода музычнага вобраза ў вершы “Бывай…” Аркадзя Куляшова (16)

Шкор Лідзія. Верш “Бывай…” Аркадзя Куляшова ў люстэрку гісторыі мастацтваў (20)

Кенька Міхась. “Мне і твораў чужых пераклады саграваюць работай душу…”: Аркадзь Куляшоў – перакладчык (22)

Штэйнер Іван. Мікола Грынчык – даследчык творчасці Аркадзя Куляшова (25)

Кароўчанка Алена. Аркадзь Куляшоў і яго землякі (28)

Шапран Сяргей. Пад “Сцягам брыгады” на беларускі Парнас   : Аркадзь Куляшоў як персанаж сяброўскіх шаржаў (30)

Есіс Яўген, Саламаха Анастасія. Балада як літаратурны жанр. Аркадзь Куляшоў. Балады “Маці” і “Над брацкай магілай”: Урок беларускай літаратуры (VІІІ клас) (34)

Лойша Таццяна. Аркадзь Куляшоў: жыццё і творчасць: Інтэлектуальная гульня (IX клас) (36)

Казлоўская Ірэна. Аркадзь Куляшоў: “Я на ўсё жыццё абраў дарогу…”: Вечарына (VIII–X класы) (37)

 

Літаратура і час

Кароткіна Валянціна. “Годзе, успаміны, даволі”: Сяброўства Валянціна Таўлая з Кацярынай Главінскай (41)

Мікуліч Мікола. Літаратурная спадчына Заходняй Беларусі: Выбраныя старонкі гутарак з Арсенем Лісам (45)

Падстаўленка Віталь. “Млечны Шлях клікаў да сябе…”: Архетып падарожжа ў зборніку “Жаласлівая каралеўна” Пятра Васючэнкі (49)

Доўнар Ларыса. Кнігазнаўчая праблематыка і часопіс “Роднае слова”. Заканчэнне. (52)

 

Мовы рысы непаўторныя

Русак Валянціна. Прытулак дум яго руплівых: Да 70‑годдзя Васіля Старычонка (59)

Старычонак Васіль. Сэнсавая структура дзеяслова ісці як асноўнага рэпрэзентатара кантынуума руху (61)

Важнік Сяргей. Беларускі канструктыкон: калакацыі з кампанентам мова ў дыяхраніі і сінхраніі (65)

Шаршнёва Вольга. Камунікатыўна-прагматычныя функцыі пунктуацыі мастацкага тэксту (69)

Дзядова Алена. Cмайлік, сэлфі, тотал-лук, ці Пазаслоўнікавая лексіка ў сучаснай беларускай мове (74)

 

Методыка і вопыт

Яфімава Наталля. Пераклад навуковага тэксту ў навучанні беларускамоўнай прафесійнай камунікацыі студэнтаў-нефілолагаў: На прыкладзе хімічнага факультэта БДУ (79)

Караткевіч Вячаслаў. Дыягностыка метапрадметных і прадметных кампетэнцый: заданні: Беларуская літаратура (VІІ клас) (83)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Усава Надзея. З калекцый Нацыянальнага мастацкага музея: афішы і архіўныя фотаздымкі (88)

Марозава Алена. Некаторыя маўленчыя механізмы драмы і эпасу ў перадачах беларускага тэлебачання 1956–1975 гг. (93)

 

Новыя выданні. Навасельцава Г. Класіка ў сучасным прачытанні: пра кнігу “Максім Танк. Асоба, паэзія, лёс” М. Мікуліча (56).

Каляндар на 2024 год. Кола гадоў (58, 73).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2024 год. Сакавік (78, 82).

Праект “100 партрэтаў Васіля Быкава: Да стагоддзя народнага пісьменніка”. [Л. Дударэнка] (92).