Асабісты кабінет

Да 215-годдзя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Дрозд Дзмітрый. Праблема дакладнага вызначэння біяграфічных звестак Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і членаў яго сем’і (3)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Фальклорныя матывы ў творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (10)

Міхалевіч Алена. Моўныя асаблівасці “Пінскай шляхты” Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (13)

 

Да 130-годдзя Максіма Гарэцкага

Ярмоленка Алена. Максім Гарэцкі – пісьменнік, па­дзвіжнік, гуманіст (17)

Курцова Вераніка. Максім Гарэцкі і яго лексікаграфічная спадчына (21)

Півавар Кацярына. “Браму скарбаў сваіх адчыняю…”: Канцэпт жыццё ў індывідуальна-аўтарскай карціне свету Максіма Гарэцкага (27)

Вабішчэвіч Таццяна. Максім Гарэцкі як біёграф Лявона Гмырака: спецыфіка працы са словам і фактам (30)

Ярмоленка Алена. Філасофскае асэнсаванне чалавека ў творчасці Фёдара Дастаеўскага і Максіма Гарэц­кага (35)

Трус Мікола. Беларуская рэцэпцыя творчасці Фёдара Дастаеўскага: архіўна-медыйны дыскурс 1920-х гг. і Максім Гарэцкі (39)

Бароўка Ванда. Першая сусветная вайна ў творах “На імперыялістычнай вайне” Максіма Гарэцкага і “На Заходнім фронце без змен” Эрыха Марыі Рэмарка  (43)

 

Літаратура і час

Мельнікава Анжэла. Удумлівасць і кампетэнтнасць: Да 80-годдзя з дня нараджэння Міхася Тычыны (47)

Дудзінская Дзіна. Цішыня, высокая і сцярожкая: стральцоўская рэчаіснасць  (50)

Хоміч Таццяна. Творчыя ўзаемадачыненні Юрыя Бярозкі з “Узвышшам”. Заканчэнне (54)

 

Мовы рысы непаўторныя

Жаўняровіч Пятро. Рэдактарская праўка на сучасным этапе (арфаграфічны аспект) (57)

Маслоўская Людміла. Да пытання аб вызначэнні межаў і складу лексіка-семантычнай групы “назвы хвароб” (61)

Мароз Валянціна. З фальклорна-літаратурнай спадчыны вёскі Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна (64)

Кахно Таццяна. Тыпы і віды гадонімаў Ельска (68)

 

Методыка і вопыт

Есіс Яўген. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Фарс-вадэвіль “Пінская шляхта”. Пошук маладым пакаленнем шляху да асабістага шчасця: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) (73)

Лойша Таццяна. Максім Гарэцкі: жыццё і творчасць: Віктарына (X клас) (75)

Есіс Яўген. Апавяданне “Роднае карэнне” Максіма Гарэцкага: Інтэлектуальная гульня “Чорны кот” (ІХ клас) (77)

Бязручка Леанід. Абліччы страчаныя і вернутыя: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (80)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Шапран Сяргей. Ад Дубоўкі і Дудара да Лёсіка і Бядулі (83)

Урублеўскі Вадзім. Генеалогія і гісторыя беларускіх сялянскіх сем’яў у мемуарыстыцы ХХ ст. (86)

Шугаеў Аляксандр. Значэнне экспедыцыйнай працы ў духоўна-патрыятычным і эстэтычным выхаванні студэнтаў (89)

Красоўская Вераніка. Веер – атрыбут свецкага этыкету (91)

Бай Цзыцзян. Жанрава-тэматычная разнастайнасць увасаблення вобраза музыканта еўрапейскімі мастакамі (93)

 

In memoriam. Дзятко Д., Шахоўская С. Пакуль жыве памяць: Алесь Каўрус (71).

“Адрасы роднага слова” – 2022. Вынікі конкурсу эсэ (82).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 г. Сакавік (20, 38).

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (60).

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (67).

Крыжаванка. Целеш Л. Мастакі беларускага слова Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Максім Гарэцкі (96).