Асабісты кабінет

На падмурку слоў песняровых
Да 80-годдзя Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы

Шапран Сяргей. Жанна Дапкюнас: “Любіць Беларусь так, як любіў яе Купала” [Інтэрв’ю] (3)

Саевіч Надзея. “Сабраць усё, што можна, аб Купалу – гэта наш абавязак перад гісторыяй…”: Дзейнасць Уладзіславы Луцэвіч па стварэнні музея (9)

Барткова Марыля. Уладзіслава Луцэвіч, берагіня Купалавага дома (15)

Варонава Галіна. Сцежкі памяці: Філіялы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы (18)

Ціханавецкая Валянціна. Дзмітрый Полазаў і Янка Купала: Сустрэчы, якія зберагла гісторыя (25)

Палітыка Таццяна. Купалаў дом – дзецям (29)

Шапран Сяргей. Янка Купала ў профіль і анфас [У анталогію беларускага шаржу] (31)

Кароўчанка Алена. Шлюбы сям’і Луцэвічаў: Гісторыя адной знаходкі (36)

 

Літаратура і час

Брадзіхіна Ала. “Воблеск вечнай красы…”: Катэгорыя хараства ў творчасці Паўлюка Труса (38)

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Вобразна-эстэтычнае пачуццё колеру ў паэзіі Паўлюка Труса і рускіх сімвалістаў  (42)

Лаўрык Таццяна. На радзіме Паўлюка Труса (46)

Бароўская Ірына. Зорка Адама Русака на небасхіле беларускай песенна-паэтычнай лірыкі (49)

Мельнікава Анжэла. Маштаб асобы: Да 90-годдзя Уладзіміра Конана (53)

Трус Мікола. Першыя пераклады “Гамлета” Уільяма Шэкспіра на беларускую мову: архіўна-выдавецкі дыскурс  (56)

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Мадэляванне як спосаб утварэння фразеалагізмаў (62)

Марцынкевіч Вера. Хто працуе, той і мае: Лінгвасэн­сарны аналіз практычных метадаў выхавання ў народнай педагогіцы беларусаў (67)

Макарэвіч Аляксандр. Семантычныя асаблівасці састарэлых германізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове. Заканчэнне (70)

Масленікава Святлана, Андрусевіч Анастасія. Беларускія і нямецкія фразеалагізмы з кампанентамі-каляронімамі чорны і белы: супастаўляльны аспект (73)

 

Методыка і вопыт

Караткевіч Вячаслаў. Дыягностыка метапрадметных і прадметных кампетэнцый: заданні: Беларуская літаратура (VІІІ клас) (77)

Кавалевіч Зінаіда. Развіццё маўлення вучняў: Дыдактычны матэрыял (Х клас) (78)

Бязручка Леанід. Уладзімір Конан, Паўлюк Трус, Адам Русак і Мікола Хведаровіч: жыццёвы і творчы шлях: Інтэлектуальная гульня (x–xi класы) (81)

Лойка-Мічуда Анастасія. Папулярызацыя творчай спадчыны Станіслава Манюшкі ў школе: Да 205-й гадавіны з дня нараджэння кампазітара (84)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Мяшкова Галіна. Формула дзейнасці – навука плюс творчасць: Да юбілею Яўгена Шунейкі (87)

Чавус Станіслаў. Скульптура “Укрыжаванне з Галубічаў” са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь: Пытанне паходжання твора (89)

Казакова Ірына. Нацыянальны кітайскі спорт як частка традыцыйнай культуры (94)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2024 год. Май (48, 76).

Каляндар на 2024 год. Кола гадоў (88).

Праект “100 партрэтаў Васіля Быкава: Да стагоддзя народнага пісьменніка”. [Ю. Ракша] (93).