Асабісты кабінет

І мудрасці, і ведаў храм: Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Пшыбытка Марына. Іосіф Сіманоўскі – першы дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (3)

Давідоўскі Зміцер. Жыццё з кнігай: Бібліятэкар і перакладчык Іосіф Сіманоўскі (9)

Кукета Ірына. Развіццё Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў першай палове ХХ ст.: Новыя архіўныя крыніцы пра вядомыя гістарычныя факты. Заканчэнне. (11)

Доўнар Ларыса. Беларуская кніга – як мы яе разумеем? Заканчэнне. (14)

Саверчанка Іван. “Добры пачатак – палова перамогі!” [Анкета “Напачатку была кніга…”] (18)

 

Літаратура і час

Брыль Антон Францішак. Сямейныя сувязі Канстанціна Вераніцына: першыя абрысы (21)

Жыбуль Віктар. “Нямігі крывавыя берагі”: рэаліі акупаванага Мінска ў рамане Уладзіміра Карпава (23)

Часнакова Кацярына. Пераасэнсаванне міфа ў італьянскай і беларускай літаратурах на матэрыяле “Дыялогаў з Леўко” Чэзарэ Павезэ і “Старасвецкіх міфаў горада Б*” Людмілы Рублеўскай  (28)

Алейнік Лада. Сям’я як фактар сацыялізацыі асобы ў аўтабіяграфічнай прозе Адама Глобуса (32)

Клімавец Вольга. Чарнобыль у сучаснай беларускай літаратуры (37)

Дзятлава Галіна. Жыць з захапленнем: Да 95-годдзя Віктара Арцем’ева (41)

 

Мовы рысы непаўторныя

Курцова Вераніка. Дзейнасць Дыялекталагічнай камісіі Інстытута беларускай культуры і яе набыткі. Заканчэнне. (44)

Маршэўская Валянціна. Мнагачленныя трывальныя карэляцыі дзеяслоўных фразеалагізмаў (48)

Важнік Сяргей. Новая сінтаксічная канструкцыя ў беларускай літаратурнай мове: сінтаксічны архаізм ці сучасная інавацыя? (52)

Тучынскі Аляксей. Мова як механізм замацавання і трансляцыi этнакультурнага вопыту: Да праблемы перакладу беларускіх моўных намінацый (56)

Раманава Вікторыя. Лексікаграфічны аспект апісання канататыўных акцыянальных дзеясловаў: На матэрыяле “Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы” (59)

Масленікава Святлана, Халупа Вольга. Cупастаўляльны аналіз беларускіх і нямецкіх фразеалагізмаў, якія апісваюць эмацыянальны стан радасці (62)

 

Методыка і вопыт

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Анлайн-алімпіяда па стараславянскай мове – 2022: Прыклады заданняў (64)

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ­ХХХVIII рэспубліканскай алімпіяды. 2021/22 навучальны год (ІХ клас) (67)

Навумчык Мікалай. Алесь Жук. “Стары бабёр” (урывак з аповесці “Паляванне на Апошняга Жураўля”): Урок беларускай літаратуры (VІ клас) (71)

Урок І. Уступныя і арыенціровачныя заняткі (71)

Урок ІІ. Аналіз урыўка з аповесці. Заключныя заняткі (73)

Есіс Яўген. Алесь Жук. “Стары бабёр” (Урывак з аповесці “Паляванне на Апошняга Жураўля”): Урок беларускай літаратуры (VI клас) (76)

Лойша Таццяна. Алесь Жук. “Стары бабёр”: Дыдактычны матэрыял (VI клас) (78)

 

Калі закончыўся ўрок

Бязручка Леанід. Леанід Прокша і Алесь Жук: жыццёвы шлях і творчасць: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (79)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Пачобут Наталля. Музеефікацыя дзяцінца старажытнага Мінска: канцэптуальныя падыходы (81)

Лупашка Ірына. Турысцка-экскурсійная работа ў БССР у 1920-я гг.: Па матэрыялах часопіса “Наш край” (85)

Мардань Дар’я. Праблема інтэрпрэтацыі фальклору на беларускай тэатральнай сцэне ў ХХ – пачатку ХХІ ст.  (90)

Лю Сюаньэр. Кітайскія міфы пра Месяц і фальклорныя з’явы, народжаныя імі (93)

 

In memoriam. Пажарыцкі М. У вянок прафесару Аляксею Пяткевічу (43).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Чэрвень (51, 89).

Крыжаванка. Целеш Л. “А сонца смяецца высока…” (96).