Асабісты кабінет

Каласавіны: да 100-годдзя паэмы “Новая зямля”

Трафімчык Анатоль. Праблема жанравай дэфініцыі паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа ў святле энцыклапедычнасці твора (3)

Трус Мікола. Якуб Колас і Адам Багдановіч: жыццёвыя перасячэнні ў люстэрку літаратурнай творчасці, архіўных крыніц і кніжных збораў (9)

Назаранка Юлія. Заўсёды новая “Новая зямля”: Выслоўі з паэмы Якуба Коласа ў святле афарыстычнасці (15)

Трафімчык Настасся. Станковыя графічныя працы да паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь як форма мастацкай мемарыялізацыі (19)

Навумчык Мікалай. Якуб Колас. “Дарэктар”, урыўкі з паэмы “Новая зямля”: Урок беларускай літаратуры (V клас) (22)

Есіс Яўген. Паэма “Новая зямля” Якуба Коласа: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (ІХ клас) (25)

 

Літаратура і час

Багдановіч Ірына. Паэма “Трызна мінуўшчыны” Язэпа Драздовіча ў мадэрнісцкім літаратурным дыскурсе першай трэці ХХ ст. (28)

Марозава Таццяна. Любоў да літаратуры – яе пакліканне: Да 75-годдзя Таццяны Шамякінай (33)

Хальпукова Кацярына. Роля Таццяны Шамякінай у развіцці міфалагічнага напрамку ў беларускім літаратуразнаўстве (35)

Шамякіна Таццяна. Побыт “пісьменніцкага дома” ў яго зорныя часы (38)

Карлюкевіч Вераніка. Максім Танк па-кітайску – паэт-грамадзянін ці майстра лірычнай паэзіі? (41)

 

Мовы рысы непаўторныя

Даніловіч Мікола. Утварэнне фразеалагізмаў спосабам кантамінацыі (45)

Садоўская Алена, Якалцэвіч Марыя. Функцыянальна-стылістычнае выкарыстанне прыказак і фразеалагізмаў у рамане “Людзі на балоце” Івана Мележа (49)

Архіпаў Дзянic, Макарэвіч Алесь. Да пытання аб адраджэнні састарэлых англіцызмаў у сучаснай беларускай мове (52) 

Бунько Наталля. Пажарна-выратавальны спорт: Прафесійная лексіка (55)

 

Методыка і вопыт

Ляшчынская Вольга. Фразеалагізмы як міні-тэксты з максімумам інфармацыі на ўроках беларускай мовы (56)

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2022/23 навучальны год (XІ клас)  (59)

Корнева Сняжана. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў: Факультатыўны занятак па беларускай мове (ІХ клас) (63)

Ленская Ірына. Дыдактычныя матэрыялы да ўрокаў літаратуры: На матэрыяле кнігі “Пашка і сонечны праменьчык” Алены Стэльмах (65)

Бязручка Леанід. Адметныя асобы кастрычніка: Жыццёвы шлях і творчасць Івана Насовіча і Эдзі Агняцвет: Інтэлектуальная гульня (X–XI класы) (68)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Шапран Сяргей. Неюбілейныя нататкі з нагоды двух нягучных юбілеяў: Да 135-годдзя мастака Язэпа Драздовіча і 115-годдзя паэткі Яўгеніі Пфляўмбаўм (70)

Урублеўскі Вадзім. Адмена прыгоннага права ў беларускім маёнтку: Дакументальныя матэрыялы і іх актуальнасць у рэканструкцыі сямейнай гісторыі і генеалогіі другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. (74)

 

Культурныя повязі: тэатральнае мастацтва сучаснага Кітая

Вінакурава Святлана. Міжнацыянальны культурны дыялог: Даследаванні аспірантаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў на старонках “Роднага слова” (77)

Сіэ Вэй. Мастацкі вобраз традыцыйнай кітайскай оперы: На прыкладзе дзейнасці Вялікага дзяржаўнага тэатра Кітая (79)

Ван Цянь. Рэжысёрскія прыёмы актуалізацыі твораў класікі ў кітайскіх тэатральных пастаноўках пачатку XXI ст.: варыятыўнасць сцэнічных рашэнняў (82)

Чжан Чжаашэн. Руская класіка ў сучасным тэатральным мастацтве Кітая: На прыкладзе творчасці рэжысёра Ліня Чжаахуа (85)

Шэн Сінь. Укараненне прыёмаў еўрапейскага авангарду ў спектаклі драматычнага тэатра Кітая канца ХХ ст. (88)

Цынь Чжаньго. Скандынаўская драматургія ў кітайскіх тэатральных пастаноўках пачатку XXI ст.: суадносіны аўтарскага і рэжысёрскага  (91)

Чжан Даньлу. Значэнне музыкі ў акцёрскай творчасці кітайскага драматычнага тэатра: На прыкладзе пастановак кітайскай і замежнай драматургіі (94)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 год. Лістапад (8, 14, 67, 69).