Асабісты кабінет

“Памяць Вялікай Айчыннай…”

Да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Навасельцава Ганна. Мастацкае асэнсаванне каштоўнасці чалавечага жыцця і воінскага абавязку ў беларускім ваенным рамане (3)

Сычова Святлана. Чалавек на вайне ў творах Васіля Быкава (7)

Мельнікава Анжэла. Васіль Быкаў як філосаф (10)

Старычонак Васіль. Лексіка-семантычнае поле вайны ў беларускім мастацкім дыскурсе (12)

Сяліцкая Наталля. “Гэта не вялікая, а найвялікшая Перамога!”: Вайна ў творчасці Мая Данцыга (16)

Федарэц Яна, Лашыцкі Алег. Мастачка і партызанка Соф’я Лі (20)

Карнялюк Віталь. Гродна Васіля Быкава: штрыхі да экскурсіі (24)

Навумчык Мікалай. Комплексныя заданні па беларускай літаратуры. Заканчэнне [аповесць “Знак бяды” В. Быкава] (27)

Казлоўская Ірэна. “Пароль… чуласці і рашучасці… Беларусі”:  Літаратурная гасцёўня да 100-годдзя Васіля Быкава (IX–XI класы) (31)

Лойша Таццяна. Гульня-віктарына па творчасці Васіля Быкава (XI клас) (35)

 

Да 190-годдзя Канстанціна Вераніцына

Кошман Павел. “Тарас на Парнасе” ў літаратурным наратыве беларускасці ХІХ ст.  (37)

Брыль Антон Францішак. Канстанцін Вераніцын: вядомае і невядомае (41)

Мартысевіч Марыя. “Тарас на Парнасе” і “Сказ пра Лысую гару”: дзве вяршыні бурлескна-травесційнай паэмы ў беларускай літаратуры Новага часу (43)

Шамякіна Марыя. Паэма “Тарас на Парнасе” Канстанціна Вераніцына ў кантэксце фантастычнай літара­туры (48)

Навумчык Мікалай. Комплекснае заданне па беларускай літаратуры: Паэма “Тарас на Парнасе” Канстанціна Вераніцына (ІХ клас) (52)

Петрашкевіч Марына. “На Парнас узлезшы…”: Інтэлектуальная гульня (55)

 

Літаратура і час

Ляшэнка Ангеліна. “Пісьменнік будуе словам тое, што мастак будуе колерам”: Наватарства празаіка і жывапісца Віктара Карамазава (59)

Мурзіч Эльвіра. Белетрыстычная фабула і аўтарскае майстэрства ў апавяданнях Міхася Зарэцкага (63)

Аляшкевіч Таццяна. Мастацкі міфалагізм у творчасці Алеся Разанава (66)

 

Мовы рысы непаўторныя

Кошкіна Наталля. Унікальныя парэміялагічныя адзінкі ў беларускіх зборніках прыказак і прымавак ХІХ ст. (69)

Бабіч Юрый. “Элементы каніс-кросу і дог-трэнінгу”: Некаторыя асаблівасці функцыянавання англіцызмаў у сучасным беларускім публіцыстычным тэксце (73)

Самуйлік Яраслаў, Дацкевіч Антон. Гаворка вёскі Чэрск Брэсцкага раёна (77)

 

Методыка і вопыт

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап XL рэспубліканскай алімпіяды. 2023/24 навучальны год (ІХ клас) (82)

Есіс Яўген, Фядзюк Юлія. Апавяданне “Дзяльба кабанчыка” Віктара Карамазава: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (VІІІ клас) (85)

Бязручка Леанід. Адметныя асобы чэрвеня: жыццёвы шлях і творчасць: Інтэлектуальная гульня (X–XI класы) [Віктар Карамазаў, Авяр’ян Дзеружынскі, Аляксандр Сержпутоўскі] (88)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Князева Ірына. Дачныя задачы: Да 10-годдзя Дачы-музея Васіля Быкава (91)

Шаталава Вольга. “Дарагі Юрый Маісеевіч…”: Да 170‑годдзя з дня нараджэння Юдаля Пэна (93)

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2024 год. Ліпень (15, 47, 62).

Праект “100 партрэтаў Васіля Быкава: Да стагоддзя народнага пісьменніка”. [С. Ткачэнка, У. Вішнеўскі] (23).

Наш каляндар. Міхайлаў П., Цяслюк Н. Мовазнавец і педагог Іван Козыраў (81).