Асабісты кабінет

"Роднае слова" 10/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Адамовіч Галіна. У краіне музыкі і казкі: Эрнст Тэадор Амадэй Гофман і Якуб Колас 3

Назараў Валерый. Андрэй Мрый: вораг савецкай улады? 7

Шамякіна Таццяна. Каханне. Жанчына. Вайна: Раман “Зеніт” Івана Шамякіна 11

Навумовіч Уладзімір. Неруш слова ў паэзіі Рыгора Барадуліна 16

Шамякіна Таццяна. “Мой лёс – маё каханне”: Уладзіміру Навумовічу – 70 18

Содаль Уладзімір. Янка і вышыванка 22

Спрынчан Аксана. Псеўданім(б), альбо Мой Янка ­Саламевіч 22

Трус Мікола. Грані дыпламатычных місій Марыяна Сэр­ваткі 25

Сэрватка Марыян. Званар, які слухае час: Вершы (пер. М. Труса) 27

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Паўлавец Дзмітрый. “Мяне чакае мой народ…”: Да 225-годдзя з дня нараджэння Івана Насовіча 28

Даніловіч Мікалай. Праблемы размяшчэння фразеалагізмаў у слоўніках 32

Каўрус Алесь. Варыянтныя інфінітывы: Секчы, сячы 37

Масленікава Святлана. Залацінкі народнай мовы: Фразеалагізмы Гродзеншчыны з кампанентамі-германізмамі 39

Маюк Алена. Функцыянальна-семантычныя характарыстыкі нумаральных адзінак: На матэрыяле беларускіх і англійскіх парэмій 42

Пахілюк Алена. Лексіка-семантычныя асаблівасці эўфемізмаў у сучаснай украінскай мове 45

Барбук Святлана. Сінанімія элементаў складаных слоў 48

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Мянькоў Юрый. Педагагічная майстэрня па казцы “Зачараваная гаспадарка” Пятра Сіняўскага: Урок беларускай літаратуры (V клас) 53

 Томашава Святлана. “Беларуская песня”. Уладзімір Караткевіч: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 55

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Дыктанты для самакантролю. Працяг.  56

Мартынкевіч Святлана. Вывучэнне маўленчых паняццяў на камунікатыўна-дзейнаснай аснове: ад тэорыі да практыкі (V – VI класы). Заканчэнне.  60

Рудкоўская Ірына. Метадыст з Брэста: Да юбілею Веры Ляшук 64

Мікола Жуковіч. Адчуванне паўнавартаснасці жыцця…: Інтэрв’ю з Верай Ляшук 67

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Рубашная Лера. Вячоркі ў Паўлінкі: Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства паводле п’есы Янкі Купалы 71

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. З гісторыі вёскі Засмужжа Любанскага раёна. Працяг.  76

Кандрацьева Галіна. Да пытання стылістыкі сакральных памяшканняў Нясвіжскага замка XVII – першай трэці XX ст.  79

Іофе Эмануіл. Невядомы Іван Замоцін: Да 140-годдзя з дня нараджэння навукоўцы 83

Дудзюк Зінаіда. Здань забытага міфа. Працяг 88

Гаўрылава Ала. Змястоўнасць візуальных формаў каліграм Гіёма Апалінэра 92

 

Паэтычная старонка. Сэрватка М. Стары званар.Маці. Рукі. “Місіянер у тэлефоннай капліцы…” (27). Ястраб Ф. “Не кожны дзень дадасць у сок жыцця пярчын…”. “Кожнае слова шукае свой лік…” (74). “Размытыя сэнсы ў прадаўніх замовах…”. “Шугне маланка за пагоркі…”. “На дубе каржаку, дзе ястраб кіпцюры…”. “Як дождж па дарозе свой рытм адбівае…”. “Я дрэва. Я прывід між чэзлых кустоў…”. “Жыццё – не мёд, і лёс – не пастараль…” (75).

Крытыка і бібліяграфія. Нямковіч Н., Дзятко Д. Новыя гарызонты фразеалогіі: Пра кнігу “Праблемы супастаўляльнай фразеалогіі” М. Даніловіча, Т. Фундатар, І. Цівунчык (51).

Конкурс творчых вучнёўскіх работ (63).

Да ўвагі аўтараў. Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (70).

Літаратурны ветразь. Ястраб Ф. “І застаецца толькі слова храм!” (74, 75).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Снежань (21, 52).

Крыжаванка. Целеш Л. Восеньскі пантэон (96).