Асабісты кабінет

"Роднае слова" 8/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Штэйнер Іван. Мікола Грынчык – воін, прафесар, вучоны  3

Сабуць Аліна. “Выяўляць красу свайго народа і краю”: Кліч стагадовай нашаніўскай дыскусіі 6

Жыбуль Віктар. Слуцкі пояс з малайскім арнаментам: Феномен пантумнага трыпціха ў беларускай паэзіі. Заканчэнне. 9

Шаладонава Жанна. Хранатоп горада ў беларускай і ўкраінскай паэзіі пачатку ХХ ст.: традыцыі і тыпалогія 13

Навіцкая Валянціна. Кантраст як стылёвая дамінанта ранняга казачнага эпасу Уладзіміра Караткевіча 19

Вострыкава Алена. Энцыклапедыя “Максім Багдановіч” як значная з’ява славянскага літаратуразнаўства 24

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Рагаўцоў Васіль. “Кар’ера таварыша Брызгаліна” Еўсцігнея Міровіча: Вербальныя сродкі камічнага 27

Назараў Валерый. Андрэй Мрый – збіральнік лексікі і фальклору 31

Багамолава Алена. Устойлівыя выразы як сродак стылізацыі маўлення персанажаў у драматургічным падстылі 34

Сівіцкая Наталля. Навучанне мове і культуры маўлення ў народнай традыцыі беларусаў 38

Жук Юлія, Лобань Наталля. Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў: Жаргонная лексіка і яе вывучэнне: да гісторыі пытання 41

Павільч Аляксандр. Кампаратыўныя веды як аснова фарміравання камунікатыўнай культуры міжкультурнага ўзаемадзеяння 45

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Міністэрства адукацыі. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі 49

Касцючык Валянціна. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Працяг. 61

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Рубашная Лера. Як гукнеш, так і адгукнецца: Інсцэніроўка па матывах беларускіх народных казак (V клас) 66

Сярнова Вольга. Краса і гонар Быхаўскага краю: Сцэнарый гістарычнага падарожжа 68

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. З гісторыі вёскі Засмужжа Любанскага раёна 75

Герасімаў Глеб. Вобраз Францыска Скарыны ў беларускім жывапісе другой паловы ХХ – ХХІ ст. 77

Канановіч Святлана. Тэндэнцыі ўдасканалення заканадаўства ў галіне аховы нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Заканчэнне. 83

Ялатамцава Ірына. Крапіва каля дома…: Успаміны пра сям’ю Кандрата Крапівы 86

Луцзяа Хань. Вобразна-мастацкія дамінанты філасофіі тай-цзы ў музычным і выяўленчым мастацтве Кітая 92

 

Паэтычная старонка. Ярац В. Сыходзяць салдаты… (5). Дарожны С. “Не шумяць табуны калосься…”. Плаўнік І. Нешта чую… Коршак А. Трыпціх. Клішэвіч У. Трыпціх (12). Пушко М. “Шмат чаго ў мяне ад бацькоў…”. Сваё. “Дзень добры, красуня-зіма…” (73).

Віншуем юбіляра! Верны роднаму слову: Да 90-годдзя Уладзіміра Казберука (23).

Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Складанка, чытанка, выцінанка. Гадавік, штогоднік (74).

Назвы роднага краю. Груца А. Пра тапонім Пішчыкі (39)

На кніжную паліцу. Новік М. Слова, зберажонае ў душы: Пра кнігу “У родным слове адгукаецца душа…” М. Пашкевіча (48).

Літаратурны ветразь. Пушко М. “Усё жыццё я збірала мудрасць людзей…” (73).

Цікава ведаць. (22), (65), (67).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Кастрычнік (37, 44, 72).

Крыжаванка. Карпыза І. Нашчадкам слова застаецца (96).