Дадаткі да Палажэння аб конкурсе “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына…”