Асабісты кабінет

"Роднае слова" 12/2022 г.

Да 140-годдзя Якуба Коласа

Жыбуль Віктар. “…Харашэйшага горада і на свеце няма”: Мінскія рэаліі ў прозе Якуба Коласа (3)

Міцкевіч Васіліна, Наважылава Вольга. “Служыць народу – вялікае шчасце”: Якуб Колас – дэпутат (7)

Трус Мікола. Пункт адліку – Цхалтуба: старонкі міжнацыянальных літаратурных, навуковых сувязей ХХ ст. (11)

Хоміч Таццяна. Творчыя ўзаемадачыненні Юрыя Бярозкі з “Узвышшам” [На пачатку коласазнаўства] (14)

Сінькова Людміла. Палеміка 2000–2010-х гг. пра паэму “Новая зямля” Якуба Коласа (17)

Шаладонаў Ігар. Нацыянальная самаідэнтыфікацыя беларуса ў аповесці “Дрыгва” Якуба Коласа (20)

Стасюк Уладзімір. Вобраз музыканта-вундэркінда ў паэме “Сымон-музыка” Якуба Коласа і рамане “Прэлюдыі” Пера Хультберга (23)

Крук Барыс. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў паэме “Новая зямля” Якуба Коласа (28)

Бубновіч Іна, Сіплівеня Жанна. Лінгваметадычны аспект вывучэння анамастыкону ў творах Якуба Коласа (31)

Шандроха Нона. Коласаўская “Методыка роднай мовы” ў кантэксце падрыхтоўкі студэнта-філолага: Метадычны і рытарычны аспекты (36)

Дамасевіч Вольга, Есіс Яўген. Якуб Колас. Урывак “Дарэктар” (з паэмы “Новая зямля”): Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (V клас) (40)

І. Вобраз восені (40)

ІІ. Вобраз Яські Базылёва (41)

Саўчук Алена. Якуб Колас. “У старых дубах”: Сістэма ўрокаў беларускай літаратуры (V клас) (43)

І. Уступныя і арыенціровачныя заняткі. Вобразы галоўных герояў (43)

ІІ. Роля пейзажных замалёвак у раскрыцці тэмы і ідэі твора. Заключныя заняткі (45)

Навумчык Мікалай. Якуб Колас. “Песня ляснога жаваранка”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) (47)

Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплекс заданняў па беларускай мове: На матэрыяле мастацкіх тэкстаў Якуба Коласа (49)

Бурвін Людміла. Аповесць “У палескай глушы” Якуба Коласа: Дыдактычны матэрыял (Х клас) (51)

Палаўко Вольга. Сцежкі жыцця Якуба Коласа: Вусны часопіс  (55)

Галаскок Аксана, Кочатава Людміла. “Прытуліцца да зямлі, каб прыўзняцца да неба…”: Завочнае падарожжа (ІХ клас) (58)

Солахаў Аляксей. Якуб Колас. Паэма “Новая зямля”: Віктарына  (61)

Зубко Аліна. Два творцы-геніі – Купала й Колас: Літаратурны фестываль (IX–XI класы) (63)

Шаркова Алена. “На кожнай сцяжынцы іх песня і голас…”: Творчы праект да 140-годдзя народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа (65)

 

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Доўнар Ларыса. Асноўныя этапы развіцця беларускай кнігі і навукі пра кнігу – кім і чым можам ганарыцца? Заканчэнне (66)

Шапран Сяргей. Коласава птушка фенікс. Заканчэнне (70)

 

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Падслуханае сэрцам: проза Алены Васілевіч (77)

Шматкова Ірына. “Песнямі перапоўненая да краёў”: Творчы лёс Дануты Бічэль (81)

Русілка Вольга. Сакрэты мастацкага стылю Уладзіміра Гніламедава (86)

Аляшкевіч Таццяна. Лірычны суб’ект у паэзіі Алеся Разанава (91)

 

Новыя выданні. А. Трафімчык. У кожнага свае Навасады: пра кнігу “Навасады” А. Стэльмах (94).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2023 г. Студзень (50, 60, 85, 95).