Анонс октябрьского номера журнала "Роднае слова" за 2018 г.

Літаратура і час

Мельнікава Анжэла. Вацлаў Ластоўскі як ідэолаг беларускага адраджэння 3

Шамякіна Таццяна. Гістарычны і прыродны каларыт аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча 8

Дасаева Таццяна. Зямля, дзе было наканавана нарадзіцца…: Случчына ў аўтабіяграфічнай прозе Алены Васілевіч 13

Мойскі Алесь. “Каб ажывіць усмешку, я вусны мармуровыя пацалаваў”: Розныя віды мастацтва ў паэзіі Максіма Танка 17

Батурына Алена. Ад Ляноры да Эмілі  – гісторыя аднаго літаратурнага пераўвасаблення 20

 

Мовы рысы непаўторныя

Савіцкая Ірына, Пятрова Наталля. Асаблівасці функцыянавання рэлігійнай лексікі ў рамане “След ваўкалака” Леаніда Дайнекі 25

Багамолава Алена. Стылістычныя прыёмы, заснаваныя на цытаванні, у кантэксце мастацкага маўлення 28

Пахірка Вераніка. Марфалагічная адаптацыя германізмаў у мове фальклорна-дыялектных запісаў ХІХ ст.  31

Макарэвіч Аляксандр. Прадпрымальнік, прадпрыемец, прадпрыемца. Жалаванне, пенсія, заробак 35

Трухан Тамара. Анамастыка Магілёўшчыны 38

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг 41

 

Методыка і вопыт

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Словазлучэнне 48

Салодкая Жанна. Складаназалежныя сказы з адной даданай часткай: Урок беларускай мовы (ІХ клас) 52

Мінкевіч Галіна. Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні па беларускай мове (VI клас) 56

Куляшова Наталля. Апавяданне “Першае каханне” Уладзіміра Аляхновіча: Урок пазакласнага чытання (VII клас) 58

 

Калі закончыўся ўрок

Нікалайчык Тамара. Старонкі нашай спадчыны: Літаратурна-музычная гасцёўня (VI клаc) 61

Казлоўская Ірэна. “Пачынаецца ўсё з любві…”: Літаратурна-музычная вечарына да 70-годдзя з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц (ІХ – ХІ класы) 64

Палаўко Вольга, Палаўко Іван. Горад над Пінай: Літаратурна-музычная кампазіцыя 68

 

Нацыянальная і сусветная культура

Усніч Анастасія. Вытокі паломніцтва як канфесійная традыцыя беларусаў рыма-каталіцкага веравы­знання 74

Кожан Кліменцій. Памяць пра Язэпа Драздовіча 78

Лабачэўская Святлана. Найменні дрэў у народных песнях Ашмяншчыны 80

Біргер Аляксандр. Беларускі след у ізраільскай культуры 83

Высоцкая Надзея. Сувязь часоў і пакаленняў: Да 80-год­дзя з дня нараджэння Савелія Ямшчыкова 86

Шаахэн Хуан. Мастацкія асаблівасці кітайскіх размаляваных гліняных фігурак (ніжэнь чжан) і іх выкарыстанне ў графічным дызайне 89

Чжыюань Хуан. Формы і тэхналогіі сучаснага мас­тацтва 92

 

На кніжную паліцу. Трус М. Славакія – Беларусь: кніжныя крокі збліжэння: Пра кнігу “Крыжы на ростанях” Ё. Лайкерта (24).

Крытыка і бібліяграфія. Шаршнёва В. Першы вучэбны дапаможнік па стылістычным рэдагаванні беларускамоўнага тэксту: Пра кнігу “Стылістычнае рэдагаванне і карэктура” В. Ляшчынскай (46).

Дыдактычны матэрыял. Бурвін Л. Афарыстыка Ніла Гілевіча. Працяг (55, 72).

Літаратурны ветразь. Сівурава Л. Воблакі плывуць да Беларусі, Ля пустых хацін, Дзве долі, Вечаровы настрой (73).

Паэтычная старонка. Караткевіч У. Гісторыя з першым каханнем. Грахоўскі С. Вяршыня кахання. Броўка П. Косы. Русак А. “Толькі з табою мне хочацца быць…” (60). Жуковіч В. Беларус (61). Пісьмянкоў А. Зіма (63). Васілевіч А. Памяці Жэні Янішчыц. Шніп В. Балада Яўгеніі Янішчыц (67). Лось Е. Продкі (68). Дудзюк З. Пінскія ткаллі (71). Вагер З. “Над ціхай палескай ракой…” (72).

Да Дня маці. Багдановіч Л. Да мамы. Шабовіч М. “Нічога мераць не хачу на грошы…”. Падліпская З. “Якія мы шчаслівыя былі…” (95).

Песню бярыце з сабою. Матулечка цудоўная мая (словы Л. Воранавай, музыка А. Барысевіча) (96).