Анонс ноябрьского номера журнала "Роднае слова" за 2018 г.

Літаратура і час

Шаладонаў Ігар. Вобраз-сімвал парога ў аповесці “Адшчапенец” якуба коласа  3

Мельнікава Анжэла. Чалавек праз прызму гісторыі паводле твораў вячаслава адамчыка 6

Дасаева Таццяна. Зямля, дзе было наканавана нарадзіцца…: Случчына ў аўтабіяграфічнай прозе Алены Васілевіч. Заканчэнне 10

Навіцкая Валянціна. Вобраз каня як феномен мастац­кай характарыстыкі алеся загорскага ў рамане “каласы пад сярпом тваім” уладзіміра караткевіча 14

Чарняўскі Мікола. “Свая ёсць песня ў кожным часе…”: Творчыя вёрсты Казіміра Камейшы 18

Верына Ульяна. Агульная мова паэзіі: ёзаф лайкерт у перакладах вікторыі ляшук 22

 

Мовы рысы непаўторныя

Старычонак Васіль.“Жыццё – імклівая, бясконцая дарога”: Метафара дарогі ў беларускім мастацкім дыскурсе 25

Абабурка Мікалай, Ячмянёва Ірына. Удачы і няўдачы перакладу твораў уладзіміра караткевіча на рускую мову 29

Самуйлік Яраслаў. Валішчанска-аброўскія гаворкі: Лінгвагеаграфічны аспект 32

Жаўняровіч Пятро. Факт і праверка яго вербальнай прэзентацыі 35

Маршэўская Валянціна. Паходжанне матэматычных тэрмінаў 37

Дзядова Алена. Каляндарна-абрадавая лексіка ў гаворках віцебшчыны 40

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг 43

 

Методыка і вопыт

Мароз Валянціна. Выкладанне вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”: Метадычныя падыходы 49

Мароз Валянціна, Вайшнаровіч Максім. Беларускія прозвішчы ў гісторыі і сучаснасці Беларусі 52

Брытанава Сняжана. Двухсастаўны сказ: Урок беларускай мовы (VIII клас) 54

Казека Ала. Лічэбнік: Выніковая праверачная работа (VI клас) 57

Каралько Яўгенія. “Люблю цябе, жыццё, любоўю кроўнай”: Жыццёвы і творчы шлях Ніла Гілевіча: Урок беларускай літаратуры (XI клас) 59

Лайша Ганна. Зборнік “Зорны кошык” Лёлі Багдановіч: Урок пазакласнага чытання (VIII клас) 65

 

Калі закончыўся ўрок

Батура Іна, Котава Наталля. Запрашаем на вячоркі: Пазакласнае мерапрыемства (ІХ – Х класы) 70

 

Нацыяльная і сусветная культура

Шэйпа Святлана. Антоній Мілер і яго музычна-публіцыстычная спадчына 73

Габрусь Іван, Габрусь Тамара. “Вёска на Бабруйшчыне Казулічы” 78

Князева Кацярына. Актуальныя пытанні арганізацыі культурнага жыцця сучаснага Мінска: Па выніках анкетавання 80

Сцяжко Наталля. “Дзікае паляванне караля Стаха”: Старонкі айчыннага кінамастацтва 83

Шакайла Алеся. Народна-харавы тэатр як сінтэтычная форма сучаснай беларускай выканальніцкай практыкі народнага кірунку 85

Цзюньпу Лі. Асаблівасці сучаснай кітайскай оперы ў пастаноўках прыватных тэатраў 88

Крывалап Аляксей. Трансфармацыя канцэпцыі новых медыя 93

 

Паэтычная старонка. Багдановіч Л. Ганаруся роднай моваю! Мая радзіма (67), Абуджэнне… Галубка, Дзень добры, школа! (68), Ніхто не пашкадуе так, як маці… Вадохрышча, Васількова-рамонкавы лёс, Калі муж сварлівы (69).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы літаратуразнаўцаў. Заканчэнне (28, 48).

Крыжаванка. Карпыза І. Покліч роднай зямлі: Да Года малой радзімы (96).