Падліпская Зоя. “Роднае слова” заўсёды з вамі! 3

 

Літаратура і час

Дудзюк Зінаіда. Збіральнік талентаў: Да 95-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка 4

Шода Марына. Архетып роднай краіны ў міфапаэтыцы Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса. Заканчэнне 9

Бельскі Алесь. “І камень, і дрэва, і дым – жывыя…”: Рэцэпцыя і трансфармацыя народнай міфалогіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст. 13

Базар Наталля. Фальклорныя матывы як інтэртэкстуальны кампанент у творчасці Ніны Мацяш 16

Мацюхіна Таццяна. “Пачуццяў першых залатыя высі” Іны Фраловай 19

Бандурына Крысціна. Паняцце хранатопу ў сучаснай беларускай прозе 22

Барысюк Таццяна. Варажбітныя “іцзін-шасцірадковікі” Людмілы Паўлікавай-Хейдаравай як новая цвёрдая форма верша 23

 

 

  Падрабязна

20 верасня ў Музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася вечарына памяці першага галоўнага рэдактара часопіса “Роднае слова” Міхася Шавыркіна. 15 верасня яму споўнілася б 70 гадоў... Не стала Міхася Мікалаевіча год таму, 5 ліпеня 2016 г., напярэдадні яго любімага свята – Купалля.

 

  Падрабязна

 

Падліпская Зоя. “Роднае слова” заўсёды з вамі!

Літаратура і час

Дудзюк Зінаіда. Збіральнік талентаў:  Да 95-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка.

Шода Марына. Архетып роднай краіны ў міфапаэтыцы Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса. Заканчэнне        .

Бельскі Алесь. “І камень, і дрэва, і дым – жывыя…”: Рэцэпцыя і трансфармацыя народнай міфалогіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст.

Базар Наталля. Фальклорныя матывы як інтэртэкстуальны кампанент у творчасці Ніны Мацяш.

Мацюхіна Таццяна. “Пачуццяў першых залатыя высі” Іны Фраловай.

Бандурына Крысціна. Паняцце хранатопу ў сучаснай беларускай прозе.

Барысюк Таццяна. Варажбітныя “іцзін-шасцірадковікі” Людмілы Паўлікавай-Хейдаравай як новая цвёрдая форма верша.

 

 

  Падрабязна

Тры дні з 1-га да 3-га верасня 2017 г. гасцінны старажытны Полацк сустракаў  удзельнікаў свята Дня беларускага  пісьменства. У год святкавання 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, а таксама 1155-годдзя самога Полацка лепшага месца для правядзення святочных мерапрыемстваў проста немагчыма ўявіць. Прынялі ўдзел у мерапрыемствах і супрацоўнікі рэдакцыі.

 

  Падрабязна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаноўныя педагогі, дарагія калегі!

Віншуем вас з пачаткам новага навучальнага года і Днём ведаў! Зычым вам прафесійных поспехаў, натхнення, жыццёвага аптымізму, моцнага здароўя, асабістага шчасця, міру і дабрабыту! Няхай у вашых сэрцах не згасае жаданне перадаваць веды вучням і самім спасцігаць новае!

                                                                                              Роднасловаўцы

  Падрабязна

Да стагоддзя
з дня нараджэння Пімена Панчанкі

Бельскі Алесь. “Сваёй эпохі пасынак і сын…”: Пімен Панчанка: да праблемы ўспрымання асобы і творчасці паэта 3

Нуждзіна Тамара. Душою і сэрцам да праўды прыкуты…: Штрыхі ў творчае аблічча Пімена Панчанкі 10

Ярац Алег, Ярац Віктар. Шматгалосы свет паэзіі Пімена Панчанкі 14

Бярозка Аляксандр. “Гляджу на воблакі – і хочацца заплакаць”: Дзённікавая проза Пімена Панчанкі 18

Якавенка Наталля. Праблема “іміджу” беларускага паэта ў рускай літаратуры: На матэрыяле перакладаў “Іранскага дзённіка” Пімена Панчанкі 22


 

  Падрабязна
Літаратура і час
Шода Марына. Архетып роднай краіны ў міфапаэтыцы Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса  3
Іофе Эмануіл. Паэт, настаўнік, прапагандыст роднай мовы Янка Непачаловіч   8
Бароўка Ванда. Духоўны спадчыннік Францішка Скарыны: Да 85-годдзя Адама Мальдзіса  11
Панфілава Анастасія. Філасофскі каментарый паэтычнага тэксту: На прыкладзе творчасці Алеся Раза­нава  14
 
  Падрабязна
Літаратура і час
Трус Мікола. Сяргею Панізьніку на добры дзень ­слова 3
Трус Мікола. Пад кронай надзеі [Сяргей Панізьнік]: У энцыклапедыю “Максім Багдановіч” 5
Шматкова Ірына. Блукаючы па прасторах “Горада Мілаграда”: мастацкі свет паэзіі Людкі Сільновай 7
Дрозд Зміцер. Цяжар канчатковай вывучанасці: Ці быў каталіцкі мітрапаліт Станіслаў Богуш-Сестранцэвіч дзядзькам Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу? Заканчэнне.  10
Буйноўская Вольга. “Слова пра паход Ігаравы” ў перакладзе Максіма Гарэцкага 14
  Падрабязна
Да 500-годдзя
беларускага кнігадрукавання
Паўлавец Дзмітрый. Свет роднай мовы, абуджаны і натхнёны Скарынам 3
Гаранін Сяргей. Перакладное рэлігійнае пісьменства Вялікага Княства Літоўскага ў кантэксце літаратурных традыцый і духоўных пошукаў эпохі Адраджэння 7
Будзько Ірына. Лінгвістычныя і тэксталагічныя асаблівасці пражскіх выданняў Францыска Скарыны 13
Чамярыцкі Вячаслаў. Пра нацыянальнае самавызначэнне Францішка Скарыны 18
Прыгодзіч Мікалай. Палеаграфічныя асаблівасці выданняў Францыска Скарыны 20
Сурыновіч Сяргей. Свядомая ці неўсвядомленая памылка Францішка Скарыны 23
  Падрабязна
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Бідная Ганна. “Хронічка літоўскіх князёў” – помнік літаратуры Вялікага Княства Літоўскага 3
Хронічка літоўскіх князёў ад перасялення італьянцаў на чале з Публіем Лібонам, ці, як літоўская гісторыя піша, Палямонам, даведзеная да Ягелонаў 5
Дрозд Зміцер. Цяжар канчатковай вывучанасці: Ці быў каталіцкі мітрапаліт Станіслаў Богуш-Сестранцэвіч дзядзькам Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу? 8
Мікуліч Мікола. “Поўны мы жыццёвай прагі…”: Невядомыя вершы Яўгена Бартуля 13
Фіцнер Таццяна. Трансфармацыя традыцыйнай сям’і ў мастацкіх тэкстах Алены Брава 17
Мотрэнка Таццяна. Візуальная паэзія Людкі Сільновай: Сінтэз слова і графікі 22
  Падрабязна