"Роднае слова" 9/2018

Падліпская Зоя. Ісці насустрач прыродзе, чалавеку, Слову…   3

 

Да 100-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага

Міхайлаў Павел. Летапіс жыцця і творчасці Фёдара Янкоўскага   4

Новік Марыя. “Ідзі насустрач вадзе…”: Да 100-годдзя Фёдара Янкоўскага  8

Даніловіч Мікалай. Успамінаючы Фёдара Янкоў­скага  13

Васюковіч Людміла. Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі: У вянок прызнання   16

Мароз Валянціна. Дарагому як сама душа Фёдару Міхайлавічу Янкоўскаму  17

Нямковіч Ніна. Настаўнік пра настаўнікаў. Настаўнік для настаўнікаў: [Фёдар Янкоўскі]  19

Шур Васіль. Радзіма-Беларусь у анамастыконе твораў Фёдара Янкоўскага  21

Яўдошына Ларыса. “Залацінкі роднай мовы”: Фразеа­лагічная адметнасць мовы твораў Фёдара Янкоў­скага  24

Несцяровіч Віктар. Выкарыстанне элементаў этымалагічнага каментарыя на ўроках беларускай мовы: Паводле філалагічнай спадчыны Фёдара Янкоў­скага  29

Мароз Валянціна. Постаці беларускай навукі: Прафесар Фёдар Янкоўскі  32

Рачэўскі Станіслаў. З лёгкай рукі Фёдара Янкоўскага: Даследаванне парцэляцыі ў тэкстах Янкі Брыля  35

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг  39

 

Літаратура і час

Ярмоленка Алена. Максім Гарэцкі ў інтэрнэт-пра­сторы  43

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў. Заканчэнне  46

Мельнікава Анжэла. Беларуская культура і літаратура ў даследаваннях Аляксея Рагулі  49

Грачанікава Яўгенія. “І не лічыць, каму і колькі даў ты…”: Партрэтны нарыс да 80-годдзя з дня нараджэння Анатоля Грачанікава  53

Канаваленка Настасся. Прасторава-часавая арганізацыя раманаў Леаніда Дайнекі  55

Бажок Ірына, Аммон Марына. Чалавек-сусвет: Да 65-годдзя Івана Штэйнера  59

 

Методыка і вопыт

Дашкевіч Алена. Назоўнік як часціна мовы. Пачатковая форма назоўніка: Урок беларускай мовы (VІ клас)  64

Куратнік Наталля. Тэматычнае багацце і разнастайнасць беларускіх загадак: Урок беларускай літаратуры (V клас)  68

Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Марфеміка. Словаўтварэнне  71

 

Калі закончыўся ўрок

Цывілька Алена. “Усім сэрцам прырастаю да зямлі, дзе некалі зрабіла крок свой першы…”: Пазакласнае мерапрыемства (V – VІІ класы)  73

Кузняцова Святлана. “Калі душа спявае…”: Літаратурна-музычная кампазіцыя да 70-годдзя з дня нараджэння Анатоля Ярмоленкі  75

Бегларан Святлана, Нарута Святлана, Нікалайчык Тамара. Асяніны: Свята (ІХ – ХІ класы)  79

Барздова Вольга. Сэрца Заходняга Палесся: Іванава  81

 

Нацыянальная і сусветная культура

Сун Чанлун. Жанр хуа-няа (“кветкі і птушкі”) у кантэксце кітайскай і беларускай кніжнай ілюстрацыі  83

Чжаа Акань. Відэакліп эпохі інтэрнэту: асноўныя тэндэнцыі развіцця: На матэрыяле Кітая і Беларусі  88

Дудзько Анастасія. Фарміраванне ведаў пра беларускую культуру ў Вялікабрытаніі ў другой палове ХХ – пачатку ХХІ ст.: Гістарыяграфічныя аспекты пра­блемы  92

 

Паэтычная старонка. Жуковіч В. Будзе свята ЖНІВА (дыпціх): Светлай памяці Ф. Янкоўскага (28); Мацяш Н. Памяці Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага (34); Падліпская З. Случчыне (73); Трафімава Т. Адна зямля (75); Пазнякоў М. Добры дзень, Радзіма! (75).

Па старонках “Роднага слова”. Публікацыі пра Ф. Янкоўскага і яго творчасць (20); Мішчанчук М., Гаўрош Н., Панюціч К., Нямковіч Н. пра Ф. Янкоўскага (34).

Новыя выданні. Вострыкава А. Навука і дыпламатыя: Пра кнігу “Купалаўскія адрасы ў Славакіі” М. Труса (61).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Радзівон Шукевіч-Траццякоў – шахматны летапісец (95).