"Роднае слова" 8/20178

Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў. Працяг 3

Ганчарова-Цынкевіч Таццяна. Гармонія колеру і святла ў паэзіі Змітрака бядулі 8

Жыбуль Віктар. “Палюбіў усім целазвонам…”: Няспраўджаны футурыст Лявон Кісялёў 12

Мойскі Алесь. Паэзія Максіма Танка як навігатар па мастацтве розных краін свету 16

Дакукін Алесь. Сутнасць паняцця канцэпт у літаратуразнаўстве 19

Іофе Эмануіл. Крытык з вялікай літары Рыгор Бярозкін. Заканчэнне 22

 

Мовы рысы непаўторныя

Міхайлаў Павел. Зачараваны родным словам: Да 70-годдзя з дня нараджэння Алеся Зайкі 26

Запрудскі Сяргей. Некаторыя аспекты вывучэння лінгвістычнай спадчыны Івана Насовіча 29

Міхалевіч Алена. Асаблівасці стылёвай манеры Івана Пташнікава 32

Дзятко Дзмітрый. Сучасная беларуская лексікаграфія: Лексемныя слоўнікі і слоўнікі-рэестры. Працяг 36

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае. Працяг 40

Буцько Алена. Фразеасемантычнае мікраполе “адмоўнае ўздзеянне” ў беларускай і французскай мовах: Структурна-семантычная характарыстыка 45

 

Методыка і вопыт

Васілевіч Святлана. Вучэбна-трэніровачны тэст па беларускай мове  49

Кныш Антон. “У пошуках ісціны”: Даследчы праект (ХІ клас) 53

Есіс Яўген. Апавяданне “Незагойная рана” Васіля быкава. Вобраз тэклі: Урок беларускай літаратуры (VII клас) 57

Навумчык Мікалай. Літаратурны турнір (VІІ клас) 60

Бурвін Людміла. Афарыстыка Ніла Гілевіча 63

 

Калі закончыўся ўрок

Богдан Ганна. “Зямля пад белымі крыламі”: Гульня (V – VI класы) 64

Кажанеўская Алена. “Паэзія як прадчуванне…”: Пасяджэнне гуртка сучаснай паэзіі (ІХ – ХІ класы) [Алесь Разанаў] 66

Тамільчык Таццяна, Татарчук Аксана. “Неўміручая спадчына – Колас, Купала…”: літаратурна-музычнае свята (VII – XI класы) 69

Саўко Алена. Зажынкі: Сцэнарый  73

 

Нацыянальная і сусветная культура

Палунін Цімафей. Мастацка-стылёвая эвалюцыя парадных даспехаў Вялікага Княства Літоўскага 74

Кузняцова Ганна. Гісторыка-культурныя мадыфікацыі італьянскіх уплываў у архітэктуры Беларусі 79

Багданаў Алесь. Посттрадыцыя ў сучасным беларускім мастацтве. Заканчэнне 83

Макарэвіч Ганна. Камунікатыўныя ўласцівасці сучасных артэфактаў, якія садзейнічаюць фарміраванню глядацкай актыўнасці 86

Салавей Лія. Паэт – сведка эпохі [Авідзій] 88

Цянь Хаа. Храмавы тэатр як узор нацыянальнай архітэктурнай практыкі Старажытнага Кітая: На прыкладзе будынкаў правінцыі Шансі 91

 

Паэтычная старонка. Кісялёў Л. Краіне, Гайдамачыць вецер, “Зачапіўся вецер…”, Даль вячэрняя (15). Колас Я. Ручэй (62), Песня над калыскай (69), Жытні колас (70), На полі вясною, Дзяўчыне (71). Купала Я. Заклятая кветка (70), Вясна, “Ты прыйдзі…” (71). Разанаў А. “Калі ўсе згублены ключы…”, Навобмацак (67). “Жыццё кожны раз падводзіць чалавека…”, Аладка і блін, “На гэтай зямлі…” (68).

На кніжную паліцу. Аммон М. Усмешка беларускай Джаконды: Пра кнігу “Смехъ зъ болѣстию смешанъ будеть: смехавыя традыцыі Рэнесансу ў сатырычнай літаратуры ХХ ст.” І. Штэйнера (24).

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (48).

Крыжаванка. Астравеччына літаратурная: Да 550-годдзя Астраўца (96).