"Роднае слова" 7/2018

Літаратура і час

Бароўка Ванда. “Раскіданае гняздо” Янкі Купалы як узор мастацкай і сэнсавай зладжанасці: Да 105-годдзя стварэння п’есы 3

Жыбуль Віктар. “Вобразаў мяцежных мітульга”: Метафара ў лірыцы Юркі Лявоннага 7

Бельскі Алесь. Высокі ідэал паэта і грамадзяніна: Ніл Гілевіч і Янка Купала: духоўная лучнасць і сумоўе 11

Іофе Эмануіл. Крытык з вялікай літары Рыгор Бярозкін 15

Навасельцава Ганна. Мастацкае ўвасабленне героя – аўтарскага сучасніка ў беларускім рамане 1-й паловы 60-х гг. ХХ ст.  18

Жылевіч Вольга. Войны розныя – бяда адна…: Чалавек і вайна ў раманах “Млечны Шлях” Кузьмы Чорнага і “Пустыня” Жан-Мары Гюстава Леклезіё 22

Вараб’ёва Людміла. Палатно пад назвай “жыццё”: Проза Дзмітрыя Пятровіча 25

 

Мовы рысы непаўторныя

Дзмітрый Паўлавец. Непадуладны часу скарб кнігадрукавання: Да 400-годдзя першага беларускага буквара 28

Шаршнёва Вольга. Стылістычная роля сродкаў графікі ў мастацкім тэксце. Заканчэнне 32

Капцюг Ірына. Намінатыўная і мадальная функцыі зваротка: На матэрыяле мастацкіх твораў 36

Запрудскі Сяргей. Пурыстычная мовазнаўчая спадчына 1920-х гг. Вацлава Ластоўскага і Янкі Станкевіча 40

Дзядова Алена. Абрадавая лексіка ў гаворках Віцебшчыны: Лінгвакультуралагічны аспект 43

Алесь Каўрус. Чытаем, слухаем, згадваем роднамоўнае 48

 

Методыка і вопыт

Міхалевіч Алена. Паэтычнае майстэрства Аркадзя Куляшова: Паэма “Сцяг брыгады” 53

Прохарава Ала. Метадычныя прыёмы працы з тэкстам: Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення 56

Корсак Зоя. Сэрцам дакрануцца да радзімы: Патрыя­тычнае выхаванне праз краязнаўства 60

Ганчарэнка Кацярына. Размоўная лексіка. Прафесійны жаргон: Семінарскі занятак для навучэнцаў спецыяльнасцей тэхналагічнага профілю 63

 

Калі закончыўся ўрок

Пашалюк Таццяна, Рабкавец Святлана. “Як раса, як сляза, як зара…”: Інтэграванае пазакласнае мерапрыемства (ІІІ, VII класы) 68

Таўканіца Алена. Знаёмая незнаёмка: Свята бульбы 70

 

Нацыянальная і сусветная культура

Высоцкая Надзея. Пра рэстаўрацыю карціны галоўнага алтара касцёла Божага Цела ў Нясвіжы ў 1980 г.  75

Марозава Алена. Ролі “інфарматара”, “пасрэдніка” і “аўдыторыі” ў тэлепадарожжах 1987 – 1991 гг.: Да пытання ўздзеяння жанру на гледача 78

Багданаў Алесь. Посттрадыцыя ў сучасным беларускім мастацтве 82

Вырвіч Людміла, Маскалёва Тамара. Шанаваць традыцыі – пачэсны абавязак: Юбілейны фестываль фальклорнага мастацтва “Берагіня” 85

Дарожкін Андрэй. Умовы фарміравання і развіцця сучасных моладзевых субкультур 87

Мельнікава Наталля. Агульная характарыстыка і эвалюцыя паняцця “анімалістыка” ў мастацтве 89

Лінлін Цінь. Веер у ваенным мастацтве Кітая 92

 

Паэтычная старонка. Лявонны Ю. Падарожнае (У падшэфную), Вечарам, “Зямля, успацеўшы лужамі…”, Зімовая радасьць, Раньне (10). Разанаў А. Завея (34). Голуб В. Бульба (70). Гучок Я. “Ёсць дама, якой я не здраджваў ніколі…”, “Дыхтоўныя вершы…”, “Не салавей чакае лета…”, “Радасць майму сэрцу…”, “Паміж Слуцкам залатым…” (74).

На кніжную паліцу. Шматкова І. Планета беларускай літаратуры: Пра кнігу “Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці” А. Бельскага (14).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы літаратуразнаўцаў. Працяг (39, 47).

Літаратурны ветразь. Гучок Я. “Случчына – любоў мая, край ты мой нябесны…” (74).

Крыжаванка. Карпыза І. Помнікі – сведкі гісторыі (96).