"Роднае слова" 6/2018

Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў. Працяг 3

Лапцёнак Ірына. “Як бы чаго не выйшла…”: Творчасць Янкі Маўра ў літаратурнай крытыцы першай трэці ХХ ст. Заканчэнне. 7

Бярозка Аляксандр. “А я, можа, зраблю вялікую карысць радзіме…”: Дзённікавая проза Міколы ­Лобана 10

Аммон Марына. Беларуская фантастычная літаратура і метад сацыялістычнага рэалізму 14

Налётава Наталля. Мастацкае асэнсаванне асобы і творчасці Гаўрылы Вашчанкі ў аповесці “Чырвоная брама” Віктара Карамазава 17

Вараб’ёва Людміла. “Мой родны край, ты для мяне – адзіны…”: Паэзія Дзмітрыя Пятровіча 20

Пляхімовіч Іван. Вартасць Скарынавай спадчыны: А ці вартыя мы спадчыннікі? 23

Мовы рысы непаўторныя

Бабіч Юрый. “Ветлівасць памежніка, усмешка мытніка”: Фонавая лексіка як элемент выхавання моўнай свядомасці 26

Гапоненка Ірына. Беларуская каляровая тапанімія (на фоне сусветнай). Заканчэнне. 29

Дзятко Дзмітрый. Сучасная беларуская лексікаграфія: Лексемныя тлумачальныя слоўнікі. Працяг 34

Ляшчынская Вольга. Яшчэ раз пра аспекты вывучэння фразеалагізмаў у працэсе навучання беларускай мове 38

Шаршнёва Вольга. Стылістычная роля сродкаў графікі ў мастацкім тэксце 42

Бунько Наталля. Траўматызм у надзвычайных сітуа­цыях: Прафесійная лексіка 48

Методыка і вопыт

Осіпчык Настасся. Вывучэнне малых фальклорных жанраў у школах Беларусі: Гісторыя і методыка 49

Шведава-Юніцкая Вольга. Факультатыўныя заняткі па беларускай мове і літаратуры: Прыёмы інтэлектуальных гульняў 54

Есіс Яўген. Праца над мастацкім тэкстам – сродак фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў: З вопыту работы 58

Байко Тамара. Прамое і пераноснае значэнне слова: Урок беларускай мовы (V клас) 61

Кампанеец Святлана. Жыццёвы і творчы шлях Янкі Купалы: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) 62

Кузняцова Святлана. “Калі сэрца спявае…”: Урок беларускай літаратуры (VI клас) 64

Макарэвіч Аляксандр. Устарэлыя словы беларускай літаратурнай мовы: Тэставае заданне 67

Нацыянальная і сусветная культура

Барыс Сымон. Вясельныя песні як сведкі мінулага 71

Шчаўлінскі Мікалай. Да пытання аб развіцці беларускага культурна-нацыянальнага руху ў Санкт-Пецярбургу: Канец ХIХ – пачатак ХХ ст.  77

Казаніна Віёла. Інсітнае мастацтва ў барочным іканапісе праз дыялог беларускіх і сусветных традыцый: Слонімскі абраз і жывапіс школы Куска 81

Жань Сяа. Этналагічны фільм як форма захавання традыцый народнай мастацкай творчасці: На матэрыяле Кітая і Беларусі 87

Я Лі. Інавацыйная трактоўка традыцыйнага кітайскага мастацтва выразання з паперы 91

 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы літаратуразнаўцаў. Працяг (33).

Крытыка і бібліяграфія. Даніловіч М. Новая кніга пра ўласныя імёны: Пра дапаможнік “Беларускія ўласныя імёны” В. Шура (46).

In memoriam. Валодзіна Т. Памяці Арсеня Ліса (75).

Беларускія шахматы. Рубінчык В. Не толькі арыстакраты… (95).