"Роднае слова" 5/2018

Падліпская Зоя. Адданыя сваёй справе і роднай ­зямлі 3

Літаратура і час

Брадзіхіна Ала. Зваблівае хараство магільнай кветкі: Катэгорыі жыцця і смерці ў інтымнай лірыцы Канстанцыі Буйло 6

Лапцёнак Ірына. “Як бы чаго не выйшла…”: Творчасць Янкі Маўра ў літаратурнай крытыцы першай трэці ХХ ст.  10

Мойскі Алесь. Аповесць “Палескія рабінзоны” Янкі Маўра як падручнік па батаніцы і заалогіі Беларусі 13

Мотрэнка Таццяна. “Гульня, у якой згаджаюцца ўдзельнічаць сутнасці…”: Родава-жанравая спецыфіка зномаў Алеся Разанава 17

Іофе Эмануіл. Арыгінальная літаратуразнаўца Ніна Ватацы  21

Дакукін Алесь. Паняцці канцэпт, архетып, канстанта, топас, міфалагема, логаэпістэма, лінгвакультурэма 27

Мовы рысы непаўторныя

Гапоненка Ірына. Беларуская каляровая тапанімія (на фоне сусветнай) 30

Абабурка Мікалай, Ячмянёва Ірына. Лінгвакультуралагічны падыход да характарыстыкі ідыястылю Уладзіміра Караткевіча  34

Мінакова Людміла. Фразеалагізацыя спецыяльнай лексікі беларускай мовы: На матэрыяле тэрміналагічных словазлучэнняў 39

Астапчык Таццяна. Аказіянальныя і патэнцыяльныя некадыфікаваныя прыметнікі-кампазіты: крытэрыі дыферэнцыяцыі 43

Трухан Тамара. Склонавыя канчаткі назоўнікаў у гаворках Любаншчыны 46

Каўрус Алесь. Настаўнік і вучні: Да стагоддзя Фёдара Янкоўскага 48

Методыка і вопыт

Пятроўская Таццяна. Пакаленню гаджэтаў – мастацкім словам пра вайну 53

Сілюк Нона. Урок беларускай літаратуры: вэб-квэст 56

Гардзей Наталля, Чайкова Святлана. Дыягнастычны тэст па беларускай мове 59

Грудзінава Таццяна. “У гасцях у вечнасці”. Анатоль Бутэвіч: Урок пазакласнага чытання (VІ клас) 63

Варановіч Валерый, Воюш Інга, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год 65

Калі закончыўся ўрок

Баранава Наталля, Іванова Вольга. “У Беларусі – жаночае аблічча”: творчы шлях Святланы Алексіевіч: Пазакласнае мерапрыемства (Х – ХІ класы) 70

Нацыянальная і сусветная культура

Сцяжко Наталля. Тэлепраект “Міліцыя ў асобах” – інтэрпрэтацыя гісторыі сродкамі тэлебачання. Заканчэнне 73

Яроміна Кацярына. Медыятэхналогіі ў сцэнаграфіі музычнага спектакля Беларусі 1990 – 2010 гг.: Віды і спосабы выкарыстання 76

Барадзіна Інга. Асаблівасці беларускіх неігравых фільмаў пра дзеячаў тэатра і кіно 81

Плаўская Марына. Літаратурна-мемарыяльныя музеі: праблемы дэфініцыі і ўмовы ўзнікнення 85

Казакова Ірына. Некаторыя кітайскія абрады і звычаі вясенне-летняга перыяду 89

Янь Ван. Спецыфіка ўвасаблення вобраза маці ў беларускім і кітайскім мастацтве ХХ ст. 93

 

Паэтычная старонка. Гілевіч Н. Жыта, сосны і валуны (63). Танк М. Расшытае крыжыкамі (67). Багдановіч Л. Маленькая радзіма, У зорным гамаку..., На крылах апантаных... (72).

Новыя выданні. Сабуць А. “Як на тайнай споведзі”: Слова пра класіку і класіка слова: Пра кнігу “Прыхінуцца да крыніцы” І. Жука (25).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы літаратуразнаўцаў. Працяг (38).

Гуляй і вучыся. Солахаў А. Лінгвістычныя казкі: Зачараваныя звонкія (62).

Нобелеўскія лаўрэаты. Да юбілею Святланы Алексіевіч (69).

Літаратурны ветразь. Багдановіч Л. “Вясёлка ў небе прарасла…” (72).

Крыжаванка. Целеш Л. Вясна смяецца кветкамі (96).