"Роднае слова" 3/2018

Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў 3

Лапцёнак Ірына. Ідэалы, выхаваныя “на сялянскім і работніцкім паземе” Беларусі, у паэзіі Цішкі Гартнага. Заканчэнне 7

Брадзіхіна Ала. “Ад цябе я ўсё прыму з ахвотай…”: Феномен кахання ў мастацкай канцэпцыі Канстанцыі Буйло 10

Жыбуль Віктар. Вульф Сосенскі – культурны дзеяч з мястэчка Даўгінава 14

Іофе Эмануіл. “Я сэрцам табе прысягаю…”: Да стагоддзя Алеся Бачылы 18

Вашчыліна Віялета. Мастацкая функцыя інтэртэксту ў творах Васіля Быкава 22

 

Мовы рысы непаўторныя

Яўдошына Ларыса. Слова пра настаўніцу: Да 80-годдзя з дня нараджэння Галіны Малажай 27

Шур Васіль. Імя прафесара Галіны Малажай у лінгвістыцы 29

Дзятко Дзмітрый. Сучасная беларуская лексікаграфія: Лексемныя тлумачальныя слоўнікі. Працяг 32

Кот Мікалай. Лексікаграфічнае апісанне алюзійных онімаў біблейскага паходжання 36

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем роднамоўнае. Працяг 39

Багамольнікава Наталля. Аналіз тапонімаў на структурна-граматычным узроўні 44

Цяслюк Наталля. Уладзімір Качаноўскі як прадстаўнік рускай славістычнай навукі  47

Стралец Міхаіл. Германскі, нямецкі 49

 

Методыка і вопыт

Аганоўская Таццяна. Аднасастаўныя сказы: Падагульненне і сістэматызацыя: Урок беларускай мовы (VIII клас) 51

Васілевіч Святлана. Вучэбна-трэніровачны тэст па беларускай мове 55

Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Арфаграфія 59

Варановіч Валерый, Воюш Інга, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год 61

 

Калі закончыўся ўрок

Герасімовіч Іван. Песня яднае народы і пакаленні: Сцэнар пасяджэння клуба 65

 

Нацыянальная і сусветная культура

Сівіцкі Уладзімір. Аўдакеі: Міфасемантыка і функ­цыянальнасць свята 72

Ленсу Якаў. Сінтэз мастацтваў ва ўтварэнні рэчавага свету беларускай народнай хаты 76

Красулін Вячаслаў. Гістарыяграфія кампаратыўнага вывучэння фальклору ў славянамоўных крыніцах: Да пытання пошуку асноўных універсалій мастацтва вуснай традыцыі 80

Янушкевіч Каміла. Ад рамантызму да гераізму: Прачытанне постаці Камілы Марцінкевіч праз дакументы і фотаздымкі 83

Мельнікава Наталя. “Халстамер” Льва Талстога: Пастановачныя варыяцыі на беларускай сцэне 87

Лі Ма. Каларыт у еўрапейскім і кітайскім жывапісе: кампаратыўны падыход 90

 

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Заканчэнне (46, 58, 86).

Паэтычная старонка. Аляхновіч М. Паклон вясне (Галіне Мікалаеўне Малажай) (29). Сіпакоў Я. Мова (62). Воранава Л. Быць беларусам не сорамна! Возера Нарач. Умоў­насць (71).

In memoriam. Капылоў І., Маракуліна Т. Навек заручаная з роднай мовай…: Валянціна Лемцюгова (50).

Літаратурны ветразь. Воранава Л. “Люстэрка вадзіцы празрыстай…” (71).

Увага! Конкурс! Палажэнне аб конкурсе навукова-даследчых і творчых работ “Тут родныя трымаюць карані” (94).

Да ўвагі падпісчыкаў (95).

Крыжаванка. Целеш Л. Край паэтаў: Да Міжнароднага дня паэзіі (21 сакавіка) (96).