"Роднае слова" 2/2018

Навуковаму і метадычнаму часопісу “Роднае слова” – 30 гадоў!                   3

Прывітальнае слова Cтаршыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі акадэміка Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова ўдзельнікам урачыстага пасяджэння, прысвечанага 30-годдзю заснавання часопіса “Роднае слова”           4

 

Літаратура і час

Дрозд Зміцер. Новыя факты да сямейнай гісторыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: Да 210-годдзя нара­джэння  5

Мельнікава Анжэла. Нацыянальны характар праз прызму твораў Максіма Гарэцкага 9

Заяц Наталля. Нашчадкі нязломных: Сям’я Гарэцкіх у мастацкім пантэоне Васіля Зуёнка 13

Жыбуль Віктар. Архіўная спадчына Леаніда Гаўры­лава          16

Русілка Вольга. Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза Элізы Ажэшкі ў сучаснай беларускай паэзіі 20

Штэйнер Іван. Пад зоркаю кахання і любові: Даследчыца беларускай песні Ірына Бароўская 24

Бароўская Ірына. Фальклорна-песенныя традыцыі ў творчасці Уладзіміра Пецюкевіча 27

 

Мовы рысы непаўторныя

Запрудскі Сяргей. Даследчык літаратурнай мовы і летапісец беларускага мовазнаўства: Да 90-годдзя з дня нараджэння Івана Германовіча              31

Пятрова Наталля. Асаблівасці выкарыстання рэлігійнай лексікі ў творах Уладзіміра Арлова.. 34

Леўчанка Наталля. Напісанне анамастычнага кампанента фразеалагізмаў у слоўніках: Да пытання літаратурнай арфаграфічнай нормы              38

Каўрус Алесь. Чытаем, слухаем роднамоўнае          43

Арцёмава Вольга. Прасторавы дэйксіс у семантыцы беларускіх і англійскіх прыслоўяў . 47

 

Методыка і вопыт

Доўгаль Алеся. Даследчая дзейнасць школьнікаў па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”: Пытанні і адказы                   55

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Службовыя часціны мовы. Выклічнік. Заканчэнне               60

Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Фанетыка. Арфаэпія 61

Васілевіч Святлана. Вучэбна-трэніровачны тэст па беларускай мове                   63

Енка Ганна. Факультатыўныя заняткі па беларускай мове (ІХ клас)            67

 

Калі закончыўся ўрок

Аганоўская Таццяна. “Родная мова, цудоўная мова!..”: Сцэнарый мерапрыемства (V – VII класы) 69

Прохарава Ала. «Слова ж “мама” на ўсіх мовах толькі мамаю гучыць…»: Сцэнарый літаратурна-музычнай кампазіцыі                 71

 

Нацыянальная і сусветная культура

Карнілава Таццяна. Родная мова як каштоўнасць у прадмовах Францыска Скарыны  75

Сцяжко Наталля. “Скарына. Дзеля Бога і людзей”: Дакументальная драма тэлеканала “Беларусь 3” 78

Благуцін Генадзь. Прынцыпы пачатковай і сярэдняй мастацкай адукацыі           80

Дарожкін Андрэй. Моладзевыя субкультуры як част­ка беларускай сацыяльна-культурнай прасторы 85

Палякоў Рыгор. Тэхнагенная творчасць у кантэксце раз­віцця электроннай танцавальнай музыкі 88

Лань Лі. Перспектывы развіцця кітайскага музычна-дра­матычнага тэатра            92

 

Паэтычная старонка. Гаўрылаў Л. З неапублікаванага: “Спеў цярэбіць яблыневым раннем…”, На беразе, Пачатак верша (19). Хведаровіч М. Дарагое імя (71). Андрэева Л. Матуля. Агняцвет Э. Першае слова. Бачыла А. Мама. Рубін А. “Светлы месяц у акне…” (72). Барадулін Р. Мы ўсе. Ляшчун М. Ліст да маці (73). Цвірка Т. Маме (74).

Крытыка і бібліяграфія. Ляшчынская В. Навуковыя асновы афарыстыкі беларускай мовы: Пра манаграфію “Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове” Я. Іванова (50).

Новыя выданні. Гаўрош Н., Пісарэнка А. Вымаўляем – гучаць беларускія словы: Пра “Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы” пад рэд. В. Русак і інш. (52).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Працяг (37, 59, 66, 91, 95).

Крыжаванка. Целеш Л. “А ў Гарэцкага дарога – да вясны, святла і Бога” (96).