"Роднае слова" 1/2018

Падліпская Зоя. Няхай доўжыцца гэты пачэсны шлях… 3

“Роднаму слову” – 30 4

 

Літаратура і час

Сініла Галіна. Старажытная паэзія кахання і святасці: Паэтыка Песні Песняў 11

Трус Мікола. Рэпрэзентацыя творчасці Янкі Купалы ў Славакіі. 1947 – 2017 гг. 15

Запартыка Ганна. “Уваход у будучыню”: Да гісторыі вяртання “Узвышша” ў літаратуразнаўчы кантэкст 19

Жыбуль Віктар. “Шчаслівы той, хто прыносіць радасць людзям!”: Жыццё і творчасць Валяр’яна Ляшэвіча 23

Траццяк Зоя. Беларуская ваенная проза ў параўнальна-гістарычным ракурсе: Раман “Смутак белых начэй” Івана Навуменкі 27

Трафімчык Анатоль. “Каб годнасць на зямлі сваёй адчуць”: Складнікі гуманізму ў мастацкай прозе Навума Гальпяровіча 32

Бажок Ірына. Філасофскае асэнсаванне рэчаіснасці ў эсэістыцы Людмілы Рублеўскай 34

 

Мовы рысы непаўторныя

Мароз Валянціна. Родная мова – бацькаўскае слоўца – матчына душа 37

Барковіч Аляксандр. Дыскурс: метамоўны патэн­цыял 39

Дзятко Дзмітрый. Сучасная беларуская лексікаграфія: Лексемныя тлумачальныя слоўнікі 43

Прыгодзіч Мікалай, Прыгодзіч Алена. Беларускае слова праз стагоддзі: “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” 47

Молчан Алена. Прыметнікі ў “Летапісцы вялікіх князёў літоўскіх” 50

Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына. Складаныя тэрміны ў навукова-тэхнічных тэкстах 52

Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг 55

 

Методыка і вопыт

Казачэнка Ірына. Арганізацыя пошукавай дзейнасці школьнікаў: Вэб-квэст 57

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Службовыя часціны мовы. Выклічнік 59

Доўгаль Дзмітрый. Тэставыя комплексы па беларускай мове: Назоўнік (VI клас). Дзеепрыметнік (VII клас) 63

Казека Ала. Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Сказы з аднароднымі членамі”: Урок беларускай мовы (VIII клас) 66

Собаль Любоў. Духоўны свет Пятра Шапятовіча і Сашы Траянавай у аповесці “Непаўторная вясна” Івана Шамякіна: Урок-роздум (ХІ клас) 69

Салодкая Жанна. Васіль Быкаў. “Жураўліны крык”. Вытокі подзвігу і здрады: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 72

 

Калі закончыўся ўрок

Ярмашук Людміла. Моўны калейдаскоп: Інтэрактыўная гульня (V – VII класы) 75

 

Нацыянальная і сусветная культура

Габрусь Тамара. Адкуль пайшлі беларускія драўляныя званіцы 77

Папко Вольга. Летапіс дзяцінства ўладальнікаў Мір­скага замка: дзіцячыя партрэты графаў Пятра і Марыі Вітгенштэйнаў 83

Карній Лідзія. Беларуска-ўкраінскія сувязі ў галіне духоўнай музыкі ХVІ – ХVІІ стст.: На матэрыяле сакральнага манадычнага спеву 89

Лапцёнак Ірына. Культурна-адукацыйны праект «Міжнародная летняя школа “Нясвіжская акадэмія”» ў кантэксце развіцця міжкультурнай камунікацыі 91

 

Да ўвагі падпісчыкаў (76).

Крыжаванка. Целеш Л. “Слова – радасць, слова – чары” (96).