Літаратура і час

Шамякіна Алеся. Якуб Колас і Іван Шамякін 3

Круглова Вольга. Феномен культурнага памежжа і творчасць Янкі Лучыны 6

Ярмоленка Алена. Хранатоп і культурная памяць у творчасці Максіма Гарэцкага 11

Жыбуль Віктар. Мікола Сурначоў: Пачатак шляху 14

Мікуліч Мікола. “Вы шлях церабілі да сонца і волі…”: Новыя старонкі паэзіі Заходняй Беларусі 18

Бельскі Алесь. “Пачну з Радзімы. Так абавязаны пачаць…”: Патрыятычная канцэптуальнасць сучаснай беларускай паэзіі 24

Сабуць Аліна. Партрэтныя і праблемныя нарысы Зоські Верас 28

 

Мовы рысы непаўторныя

Гаўрош Ніна. “Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ”: Вобразнае азначэнне ў Коласавым мастацкім дыскурсе 30

Даніловіч Мікола. Рознаструктурныя рыфмаваныя фразеалагізмы 34

Шур Васіль. Анамастычныя назвы як надзейная крыніца вывучэння семантыкі і этымалогіі слоў. Заканчэнне 38

Масленікава Святлана. Iмёны нямецкага паходжання ў сучаснай беларускай антрапаніміцы 42

Краскоўскі Мікалай. Дзеясловы ўспрымання ў рускай і беларускай мовах: асаблівасці структуры 44

Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. Працяг 48

Курцова Вераніка. Жыццёвы і творчы шлях Івана Яшкіна 51

 

Методыка і вопыт

Сабуць Аліна. “Новая зямля” Якуба Коласа: Нацыянальна-педагагічны код беларуса  55

Шандроха Нона. Мова, школа і настаўнік: Педагагічная публіцыстыка Яна Амоса Коменскага і Якуба Коласа 57

Куляшова Наталля. Якуб Колас. Жыццёвы і творчы шлях. Элегічнае і жыццесцвярджальнае ў лірыцы паэта: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) 61

Казачэнка Ірына. Тэматычныя групы сказаў: Жыццё 63

 

Калі закончыўся ўрок

Казека Ала. Беларускай песні ўладар: Квэст-гульня (ІХ – Х класы) 65

Вайтовіч Таццяна. Па дарозе да Коласавай зямлі…: Пазакласнае мерапрыемства (VI – VII класы) 67

Герук Марына. Шчаслівы выпадак: Гульня (V – Vi кла­сы) 69

 

Нацыянальная і сусветная культура

Каралёў Павел. “Між палёў шырокіх я адзін стаю…”: Якуб Колас у Сёмкаве 71

Габрусь Тамара. Вежы Нясвіжа 75

Канавальчык Ірына. Жанравы сінтэз як прынцып стварэння структуры жаночага вобраза ў харэаграфічным мастацтве 81

Іофе Эмануіл. Культурная Бярэзіншчына. Заканчэнне 85

Казаніна Віёла. Да пытання вызначэння навукова-тэарэтычнага паняцця “арт-рынак антыкварных твораў мастацтва” 89

Юань Юань Сяа. Умовы развіцця джазавай музыкі ў Шанхаі 92

 

 

Паэтычная старонка. Сурначоў М. “Я да любае прыехаў…”, Сталасць (17). Гаротны С. “Радзімая песня, радзімыя гукі…”, “Я сэрца сваё хачу ў рыфмах расплавіць…”, Мая песня (22), Брату (23). Заранка А. Я веру, Ідзём, “Скідайце цемры кайданы…” (23). Берняковіч У. Паэту, Не памрэ! (23). Колас Я. Ноч (74).

Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Досціп, дасціпны. Укладанне, сачыненне. Морква… Крошка, крошыва. Улюбёны, любячы. Тэлевізія, тэлевізар; тэлебачанне. Чацвёрачы (54).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы пісьменнікаў. Працяг (37, 41, 47).

Лінгвістычныя казкі. Солахаў А. Нескланяльныя назоўнікі (70).

Крыжаванка. Целеш Л. “Восень прала кужаль тонкі…” (96).