Асабісты кабінет

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Богдан Алена. Прадмовы Францыска Скарыны: асаблівасці выданняў і аўтарскі пошук ідэалу: На прыкладзе прадмовы да кнігі “Ісус Сірахаў” (3)

Сільнова Людміла. “Асновы стараславянскай мовы” Іосефа Добраўскага ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі: Да 200-годдзя выдання (7)

Кашкур Дыяна. Камунікацыйныя практыкі актуалізацыі помнікаў кніжнай культуры ў Музеі беларускага кнігадрукавання (11)

Шапран Сяргей. “Што ў Пімене табе маім?”, або На вуліцы Пімена Панчанкі ў школе ягонага імя (15)

Доўнар Ларыса. Грунтоўныя працы да гісторыі беларускай кнігі – што мы павінны ведаць? Заканчэнне (22)

 

Да 140-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы

Барткова Марыля. “Пацвярджаю, што я здаровы…”: Невядомы аўтограф Янкі Купалы 1931 г.  (25)

Шапран Сяргей. “І да Купалы ўсё бліжэй душой…”: Янка Купала ў творчасці і лёсе “філалагічнага пакалення” (26)

Курцова Вераніка. Янка Купала і яго мовазнаўчая дзейнасць у Інстытуце беларускай культуры. Заканчэнне (30)

Шведава Зоя. Фразеалогія Янкі Купалы (33)

Лапцёнак Ірына. Навукова-прыкладная значнасць і перакладазнаўчы патэнцыял Міжнародных Купалаўскіх чытанняў (35)

Мардань Дар’я. “Купала: жыццё сярод маланак”: Элементы абраду Купалля ў пастаноўцы Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра (38)

Макарэвіч Алесь. Лірычны твор: характарыстыка мастацкіх вобразаў: На прыкладзе верша “А хто там ідзе?” Янкі Купалы (ІХ клас). Заканчэнне (40)

Байко Тамара. Янка Купала. Паэма “Бандароўна”: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) (45)

Кочатава Людміла. Янка Купала. Паэма “Курган”: Урок беларускай літаратуры (VII клас) (47)

Лойша Таццяна. Жыццёвы і творчы шлях Янкі Купалы: Дыдактычны матэрыял (IX клас) (49)

Бязручка Леанід. Янка Купала – пясняр беларускага народа: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (50)

 

Літаратура і час

Навасельцава Ганна. Лірычны раман “Птушкі і гнёзды” Янкі Брыля як актуальная жанравая мадэль у беларускай прозе першай паловы 1960-х гадоў (52)

Шамякіна Марыя. Прарок тэхналогій: Да 100-годдзя Уладзіміра Шыціка (56)

 

Мовы рысы непаўторныя

Міхалевіч Алена. Моўнае майстэрства Янкі Брыля (63)

Снігірова Наталля, Цыхун Генадзь. Балта-славян­ская праблематыка і беларускае памежжа ў даследаваннях Тамары Суднік (66)

Важнік Сяргей. “Адвечны” сінтаксіс Ігната Абдзіраловіча. Заканчэнне (69)

Маршэўская Валянціна. Дзеяслоўныя фразеалагізмы са значэннем міжасобасных адносін (71)

Самсонава Маргарыта. Непрадуктыўныя спосабы ўтварэння аказіяналізмаў у творах Алеся Разанава (75)

 

Методыка і вопыт

Есіс Яўген. Янка Брыль. Навела “Mеmento mori”: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) (78)

Навумчык Мікалай. Пімен Панчанка. Верш “Сармацкае кадзіла”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) (81)

 

Калі закончыўся ўрок

Коўшык Марыя. Вандроўка ў беларускую Венецыю: Вусны часопіс да Дня беларускага пісьменства (ІХ–ХІ класы) [Добруш] (85)

Лойша Таццяна. Янка Брыль: жыццё і творчасць: Гульня (IX клас) (89)

Петрашкевіч Марына. Залатыя радкі Пімена Панчанкі: Гульня для старшакласнікаў          91

 

 

Новыя выданні. Карлюкевіч А. Сярод кніг: справаздача аб творчай дзейнасці: Пра кнігу “Прыгаршчы светлых згадак. Настаўнікі. Калегі. Сябры” В. П. Рагойшы (61).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Верасень (55, 90).

Крыжаванка. Целеш Л. Багаты жнівень (96).