Асабісты кабінет

Да 200-годдзя з дня нараджэння Уладзіслава Сыракомлі

Дарашчонак Пётр. Летапісец гістарычнай памяці народа Уладзіслаў Сыракомля (3)

Багдановіч Ірына. “Хай душа адкрыта ў неба струмяніцца”: духоўна-эстэтычныя ідэалы ў паэтычнай творчасці Уладзіслава Сыракомлі (8)

Варабей Марына. Постаць Уладзіслава Сыракомлі ў святле эпісталярнай спадчыны Зоф’і Тшашчкоў­скай (12)

Шкор Лідзія. Творчасць Уладзіслава Сыракомлі ў кантэксце філасофска-антрапалагічных уяўленняў пра Homo faber (Чалавека-стваральніка) (16)

Штэйнер Іван. Уладзіслаў Сыракомля і Адам Мальдзіс: сустрэча, наканаваная зоркамі (19)

Есіс Яўген. Уладзіслаў Сыракомля: жыццяпіс і агляд творчасці: Інтэлектуальная гульня “Чорны кот” (Х клас) (23)

 

Літаратура і час

Мельнікава Анжэла. Універсальнасць таленту: Да 70‑годдзя Івана Штэйнера (25)

Сабуць Аліна. “Гродна – ты мой лёс, мая паходня…”: Паэтызацыя горада ў творчасці пісьменнікаў Гродзенскага краю (28)

 

Мовы рысы непаўторныя

Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Шматграннасць таленту Мікалая Бірылы: Да 100-годдзя з дня нараджэння (34)

Багамолава Алена. Духоўнае і маўленчае багацце паэзіі Сяргея Грахоўскага (38)

Міхалевіч Алена. Сінтаксічныя адметнасці зборніка “Споведзь” Сяргея Грахоўскага (43)

Солахаў Аляксей, Крук Барыс. Словатворчасць Ніны Мацяш: Да 80-годдзя з дня нараджэння (47)

Маршэўская Валянціна. Асаблівасці фразеалагізмаў са значэннямі фізіялагічнага (біялагічнага) і фізічнага стану (52)

 

Методыка і вопыт

Есіс Яўген. Захаваць прафесійную індывідуальнасць (56)

Рачэўскі Станіслаў. Тэкст – стратэгічна важны сродак моўнай адукацыі ў сучаснай школе  (58)

Караткевіч Вячаслаў. Заданні для фарміравання асобасных і метапрадметных кампетэнцый вучняў: Беларуская літаратура (VІ клас) (62)

Бязлепкіна-Чарнякевіч Аксана. Выкладанне беларускай літаратуры ХІХ ст.: На прыкладзе дапаможніка “Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ ст.” Івана Штэйнера і Алы Брадзіхінай  (65)

Караткевіч Вячаслаў, Варановіч Валерый, Караткевіч Ірына, Шаршнёва Вольга. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: ІІІ этап ХХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2022/23 навучальны год (X клас)  (68)

Бубновіч Іна, Ляскевіч Святлана. Граматычныя катэгорыі стараславянскага і беларускага займеннікаў: Матэрыялы да факультатыўных заняткаў (72)

Лойша Таццяна. Анатоль Грачанікаў: жыццё і творчасць: Віктарына (VIII клас) (74)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Моніч Дзмітрый. “Падбадзёраны надзвычайнай добразычлівасцю Вашай Эксцэленцыі…”: Невядомы ліст мастака Яна Дамеля генерал-губернатару Сібіры Міхаілу Спяранскаму (75)

Шапран Сяргей. Абышліся без славы: кампазітар Ян Тарасевіч і акцёр Яўген Гаробчанка (79)

Урублеўскі Вадзім. Радавод Паўліны Мядзёлкі да пятага калена (82)

Агеенка Таццяна. “Звяртаюся да ЦВК з вялікай просьбай…”: Уступленне Паўліны Мядзёлкі ў грамадзянства БССР (84)

Сурмачэўскі Ігар. Каралеўскія батэнбергскія карункі з мінскіх Уборкаў (86)

Катовіч Аксана. Фенаменалогія імя ў гісторыка-культурным кантэксце (89)

Казакова Ірына. Жаночая доля ў беларускіх і кітайскіх народных песнях (94)

 

Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (51).