Літаратура і час

Калядка Cвятлана. Мікола Арочка пра паэтаў і паэзію (3)

Жыбуль Віктар. “Дух магутнасці” і яго “дзікія карагоды”: Да 120-годдзя паэта і настаўніка Язэпа Сукалы (7)

Вабішчэвіч Таццяна. Дэбютны зборнік “Песні-жальбы” Якуба Коласа ў ацэнках рэцэнзентаў. Заканчэнне. (10)

Давідоўскі Зміцер. Наўздагон юбілею Уладзіміра Дубоўкі (14)

Батурына Алена. Зварот да хрысціянскіх матываў як адметная рыса рамантызму: На матэрыяле твораў нямецкіх рамантыкаў і Францішка Багушэвіча (17)

Харытонава Святлана. Функцыі і сродкі іх рэалізацыі ў першым дзіцячым часопісе БССР “Зоркі” (20)

Шматкова Ірына. Спроба аналізу “Сінтэза” Галіны Булыкі (26)

 

Мовы рысы непаўторныя

Іўчанкаў Віктар. Літара я ў медыятэкстах газеты “Звяз­да”: выпрабаванне правапіснай практыкай (28)

Рыжковіч Ганна. Тэмпаральныя прыназоўнікавыя адзінкі з семантыкай працэсуальнасці ў беларускай і рускай мовах (32)

Каўрус Алесь. Заўважанні працягваюцца (35)

 

Методыка і вопыт

Данілішына Алена. Чытанне як інвестыцыя ў сябе: Майстар-клас (42)

Навумчык Мікалай. Максім Багдановіч. “Вадзянік”: Урок беларускай літаратуры (VІ клас) (47)

Вараб’ёва Алена. Камедыя “Паўлінка” Янкі Купалы – класічны твор беларускай драматургіі: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) (50)

Квяткоўскі Аляксандр. Лічэбнік: Комплексныя заданні (52)

 

Калі закончыўся ўрок

Кашко Вольга. “Я – беларус! Я ганаруся, што маю гэтае імя…”: Літаратурна-музычная кампазіцыя (VІІ клас) (55)

Бязручка Леанід. Дзень беларускага кіно: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (59)

Ерасценка Тамара. “Зямля бацькоў – мая зямля”: Ін­тэ­лектуальна-пазнавальная гульня (Х–ХІ класы) (61)

 

Да стагоддзя Купалаўскага тэатра

Ярмалінская Вераніка. Сцэнаграфія першых спектакляў  Купалаўскага тэатра: Да 130-годдзя Аскара Марыкса (64)

Варонава Галіна. Фаня Алер. І быў Купалаўскі тэатр… (68)

Шапран Наталля. Заслона расхінецца! [Вынікі конкурсу рэцэнзій “Я – тэатрал!”] (70)

 

Нацыянальная і сусветная культура

Калкоўская Эла. Праявы сімвалізму ў беларускім жывапісе канца ХІХ – пачатку ХХ ст. (71)

Раманенка Дар’я. Ветраныя і вадзяныя млыны ў пейзажных матывах беларускага жывапісу: Традыцыі і сучаснасць (76)

У Сянь. Творы вялікіх аўстрыйскіх жывапісцаў XVIII ст. у музеях Мінска і Вены (80)

Ян Юнган. песня ў кітайскім ваенным кіно 1949–1978 гг.: Трансфармацыі формы і зместу (85)

 

Наш каляндар. Капылоў І. Валянціна Лемцюгова: Да 85-годдзя з дня нараджэння (39).

Крытыка і бібліяграфія. Семянькова Г. Філалагічны аналіз мастацкага тэксту як ключ да разумення і пазнання свету: Пра манаграфію “Стылістыка беларускага мастацкага маўлення” А. Пісарэнкі (40).

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2021 г. Студзень (31, 41, 54, 88).

Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2020 г. (89).