Літаратура і час

Бароўка Ванда. Актуалізацыя творчасці Францішка Багушэвіча беларускімі паэтамі 3

Круглова Вольга. Творчасць Янкі Лучыны і Францішка Багушэвіча: ідэйна-мастацкія аналогіі 7

Брыль Антон Францішак. Барунскія святочныя маналогі: Беларускія вершы сярэдзіны XVIII ст. у базыльянскім рукапісе 11

Крыжэвіч Аляксандр. Вобразы кургана і могілак у першым зборніку вершаў “Песні-жальбы” Якуба Коласа 14

Ярац Алег, Ярац Віктар. Сумленны чалавечы голас Аляксея Пысіна 17

Шапран Сяргей. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін. Пра адно літаратурнае сяброўства. Заканчэнне. 21

Мельнікава Анжэла. Эрудыцыя і інтэлект даследчыка: Да 85-годдзя Аляксея Рагулі 26

 

Мовы рысы непаўторныя

Булыка Аляксандр. Лацінізмы як сродкі ўзбагачэння слоўніка старабеларускай мовы 30

Паўлавец Дзмітрый. Паэтычны вобраз Дняпра Уладзіміра Караткевіча 34

Гарановіч Таццяна. Структурна-семантычныя асаблівасці параўнанняў: На матэрыяле апавяданняў Уладзіміра Караткевіча 37

Солахаў Аляксей. Адваротныя спосабы словаўтварэння 41

Каўрус Алесь. Традыцыйнае і новае ў мове мастацкага твора: Паводле аповесці маладой пісьменніцы 45

Капцюг Ірына. Намінацыі асоб паводле полу і ўзросту ў ролі зваротка ў дыялектнай мове 51

Макарэвіч Аляксандр. Каструля і рондаль: З гісторыі слоў 54

Бунько Наталя. Пажарныя лесвіцы: Прафесійная лексіка 55

 

Методыка і вопыт

Акуленка Галіна, Есіс Яўген. Францішак Багушэвіч. Жыццяпіс. Вобраз класіка ў сучаснай беларускай літаратуры: Урок беларускай літаратуры (ІХ клас) 56

Навумчык Мікалай. Францішак Багушэвіч: Тэставае заданне (ІХ клас) 58

Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэ­ні­ровачныя практыкаванні па беларускай мове: Скла­даны сказ (тыпы складаных сказаў). Заканчэнне 61

Квяткоўскі Аляксандр. Фанетыка, арфаэпія, графіка, правапіс: Тэставае заданне 64

 

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Францішак Багушэвіч – пачынальнік беларускага адраджэння: Гульня (ІХ–ХІ класы) 67

Кісель Ірына. “Пад галінкай дабраты...”: Конкурсная праграма да 100-годдзя з дня нараджэння Аляксея Пысіна (V–VII класы) 70

Забродская Вольга. “З чаго чалавек пачынаецца?”: Пазакласнае мерапрыемства да 100-годдзя з дня нараджэння Аляксея Пысіна (IX–XI класы) 72

 

Да стагоддзя купалаўскага тэатра

Бабкова Вольга. Тэатр пачынаецца з…: Экскурсія па Купалаўскім у прасторы і часе. Працяг. 78

Барткова Марыля. Героі з сапраўднага жыцця: Прататыпы купалаўскай “Паўлінкі” 81

Шапран Сяргей. Купалаўскі тэатр у гістарычных анекдотах 82

 

Нацыянальная і сусветная культура

Катовіч Аксана. Рэгенератыўная функцыя кампрэсіі часу ў аднаўленні адносін паміж космасам і чалавекам 85

Ленсу Якаў. Адзенне як код сацыяльнай камунікацыі ў беларускім традыцыйным грамадстве. Заканчэнне 89

Шкор Лідзія. Паэтыка і семантыка вобразаў прыроды ў фартэпіянных творах Аліны Безенсон 92

 

Віншуем! Жыццёвая балада Віктара Шніпа (29).

Нашы прозвішчы. Сцяцко П. Онімы дзеячаў культуры. Працяг (33, 53).

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (69).

Крыжаванка. Целеш Л. “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…”: Да 180-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча (96).