Асабісты кабінет

І мудрасці, і ведаў храм
Да стагоддзя Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Суша Алесь. Статут Вялікага Княства Літоўскага ў кантэксце кніжнай культуры Беларусі (3)

Кукета Ірына. Развіццё Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў першай палове ХХ ст.: Новыя архіўныя крыніцы пра вядомыя гістарычныя факты (6)

Шапран Сяргей. Загадка бібліятэкі Міхася Страль­цова (10)

Літаратура і час

Бароўка Ванда. Мастацкія прыярытэты Міхася Стральцова (18)

Шаладонаў Ігар. Амбівалентнасць жыцця чалавека ў аповесці “Адзін лапаць, адзін чунь” Міхася Стральцова (22)

Арлова Таццяна. Міхась Стральцоў: ад студэнта да класіка (25)

Жыбуль Віктар. “…У гэтым горадзе, нібы ў… перыя­дычнай сістэме Мендзялеева…”: Мінскія рэаліі ў творчасці Алеся Наўроцкага (27)

Брусевіч Анатоль. Мастацка-эстэтычныя пошукі Арцёма Вярыгі-Дарэўскага (32)

Цзы Хэхэ. Беларуская ідэнтычнасць у ранніх творах Уладзіміра Кігна-Дзедлава (37)

Падстаўленка Віталь. “Можа, так мы навучым разумець голас зямлі”: Мастацкія адметнасці зборніка “Таямніца закінутай хаты” Алены Масла (41)

Мовы рысы непаўторныя

Курцова Вераніка. Дзейнасць Тэрміналагічнай камісіі Інстытута беларускай культуры і яе набыткі (43)

Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Пачынальнік сучаснай беларускай лексікаграфіі Фёдар Шымкевіч (49)

Жаўняровіч Пятро. Іншамоўныя ўласныя назоўнікі: асаблівасці функцыянавання і магчымасці кадыфікацыі (52)

Солахаў Аляксей. Cубстантывацыя ў мове беларускіх мастацкіх твораў: прадуктыўнасць, семантыка, функцыі. Заканчэнне. (56)

Кісель Таццяна, Якубук Наталля. Мікратапанімія Брэстчыны, матываваная лексемамі тэматычнай групы “расліна” (59) 

Іўчанкаў Віктар. Стылістыка праз усё жыццё…: Да 100‑годдзя з дня нараджэння Міхася Цікоцкага (63)

Методыка і вопыт

Есіс Яўген. Міхась Стральцоў. Аповесць-эсэ “Загадка Багдановіча”: Урок дадатковага чытання (ІХ клас) (65)

Міхась Стральцоў. Апавяданне “Сена на асфальце”: Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні (ХІ клас) (68)

Лойша Таццяна. Жыццё і творчасць Міхася Стральцова (XI клас): Дыдактычны матэрыял (69)

Навумчык Мікалай. Міхась Стральцоў. Апавяданне “Сена на асфальце”: Тэставае заданне (ХІ клас) (70)

Куліковіч Уладзімір. Алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: Варыянты практычных заданняў (72)

Калі закончыўся ўрок

Петрашкевіч Марына. Таленты палескага Напалеона [Напалеон Орда]: Гульня для старшакласнікаў (77)

Шырвель Алена. Пуцявіны Міхася Стральцова: Літаратурны конкурс (ХІ клас) (81)

Бязручка Леанід. Мова: гісторыя, асобы: Інтэлектуальная гульня (Х–ХІ класы) (82)

Карпечына Таццяна. Чароўны свет паэзіі: Літаратурная вечарына (83)

Нацыянальная і сусветная культура

Аношка Ірына. Фартэпіянная творчасць Яна Тарасевіча ў музычна-адукацыйнай прасторы Беларусі (85)

Вэй Фэн. Акцёры – выбітныя майстры кітайскага ўшу ў кіно ЗША (88)

Дун Сяасінь. Колер у кітайскай фарфоравай плас­тыцы (92)

 

 

 

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2022 г. Красавік (24, 40).

Паэтычная старонка. Наўроцкі А. На машыне хуткай медыцынскай дапамогі (31).

Крытыка і бібліяграфія. Стасюк У. Візітная картка фінскай мовы: Пра “Кароткую граматыку фінскай мовы” Я. Лапаткі (64).

Увага! Конкурс! Пуцявінамі беларускага пісьменства (84).

Крыжаванка. Целеш Л. Лютаўскія замалёўкі (96).